Últimes novetats editorials del Magnànim al mes d'octubre

  • Data:03-11-2021
  Últimes novetats editorials del Magnànim al mes d'octubre

  Les últimes novetats editorials del Magnànim al mes d'octubre no han pogut ser més variades:

  • Colps de batall a l'Horta Nord. Història, tradició i noves tecnologies, del professor Juan Bautista Tormos Capilla, una investigació «exhaustiva» sobre les campanes tradicionals de tall valencià, des dels seus orígens en la primera cristiandat fins al present. En definitiva, una part important de la cultura i les tradicions més arrelades al territori valencià des del segle XIII.
  • Llorente i Blasco Ibàñez: entre la política i la literatura, del catedràtic de la Universitat de València, Antoni Ferrando. Aquest llibre, el número 176 de la col·lecció estudis Universitaris, aborda l’enfrontament polític entre aquests dos líders del conservadorisme i del republicanisme valencians, a propòsit del conflicte colonial, i els arguments que utilitzaren en favor o en contra de l’ús del valencià.
  • Espill (1940), una novel·la en versos, de la mà d’Anna Peirats (professora a la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir), una de les obres més representatives de les lletres valencianes del Segle d’Or, escrita pel metge Jaume Roig (ciutat de València, 1407/1409-1478).
  • La catedral barroca. (Volumen IV), edició a càrrec d'Emilio Callado. La catedral de València fou protagonista d’un període històric crucial tant per a l’Església local com per a l’aleshores Regne, Espanya i l’Europa coetània: el barroc, les formes culturals del qual Fernand Braudel vincularen estretament el món mediterrani –del marc espacial del qual la nostra institució fou part important– a través de la irradiació de la Roma Catòlica i la monarquia hispànica, valedora política de la Contrareforma.

  Tots els llibres al catàleg del Magnànim.