El Magnànim

    UN PAÍS DE LLIBRES, UN MÓN DE CULTURA

    La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació és un organisme cultural gestionat per la Diputació de València. La seua funció principal és la d’editorial pública de recerca i de divulgació. Fa més de 70 anys que existeix i ha esdevingut un centre de pensament de rellevància nacional i internacional. La seua tasca de difusió cultural es fa palesa amb els Premis València de literatura que compten amb jurats de qualitat i amb diferents modalitats com novel·la gràfica, assaig o poesia.


    Durant els últims anys la institució ha estat capdavantera en la producció literària i cultural al País Valencià amb l’edició de 100 llibres, 18 números de revistes, 9 reimpressions de llibres esgotats i 37 llibres amb col·laboració amb altres organismes. A més, s’han incrementat els llibres sobre debats d’actualitat (feminisme, pobresa i desigualtat, populisme, etc.) i s’han traduït llibres referencials de l’anglés, del francés i de l’alemany al valencià i al castellà. Així mateix, s’han dut a terme collaboracions per a promoure la internacionalització del patrimoni cultural dels valencians (com la traducció del Llibre dels fets de Jaume I a l’àrab, la traducció al castellà de la poesia completa d’Ausiàs March o la traducció a l’italià d’una selecció de sermons de Sant Vicent Ferrer).

    Les col·leccions del Magnànim són abundants i variades, amb un total de 22. D’aquesta manera, s’impulsen edicions de temàtiques com les ciències socials, la filosofia, la música, la memorialística o el periodisme. Per a assolir aquesta varietat, la institució es recolza amb prestigioses editorials tant públiques com privades. Així, també ha donat impuls a la revista Debats (actualment indexada en prestigiosos sistemes d’avaluació com Scopus, CARHUS + 2014 i d’altres) i ha iniciat una segona època de la Revista Valenciana de Filologia, amb uns consell de redacció i comité científic renovats i de prestigi. A més, s’editen llibres amb qualitat i a l’abast de la majoria de lectors i es posa èmfasi tant en el contingut com en la forma dels llibres. De fet, de la mà de dissenyadors i il·lustradors s’ha renovat el disseny de col·leccions històriques, com la Biblioteca d’Autors Valencians, Estudis Universitaris o Debats i en els seus dissenys i cartells ha comptat amb professionals com Eugenio Simó (autor del nou logotip i de diverses col·leccions) o d’Ana Peñas, premi nacional de còmic 2018.

    Com a organisme cultural, ha convertit València en un centre de debat de referència amb la presència de científics, filòsofs, humanistes i científics socials de rellevància estatal i internacional. Tanmateix, s’han realitzat activitats de caire intellectual amb personalitats com Axel Honneth, Michel Maffesoli, Enzo Traverso, Mona Eltahawy, Manuel Delgado, Remedios Zafra i molts altres. També ha participat en l’organització de congressos internacionals amb temes d’interés social com “Reactionary Nationalist Fascists and Dictatorships” o “El infierno de los perpetradores. Imágenes, relatos y conceptos”) i cultural (com “Sant Vicent Ferrer i el poble valencià”).