Premis València i València Nova

  📝 Convocatòria 2024

  Termini de presentació: del 16 de febrer a 15 març a les 23:59 h (horari Espanya peninsular)

  Als premis València podran participar totes les persones que hagen complit 18 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres, en les següents modalitats: narrativa en valencià i en castellà, poesia en valencià i castellà, assaig i novel·la gràfica. En el cas dels Premis València Nova podran participar totes les persones que hagen complit 18 anys i que no hagen superat els 35 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres i aquelles de més de 18 anys que no tinguen cap llibre publicat en la base de dades de l’ISBN en la modalitat del Premi al que es presenten.

  Més informació

  📢 Novetats

  🥇 Obres premiades (2024)

  PREMI VALÈNCIA DE POESIA EN CASTELLÀ:

  Batman ha dejado de quererte, d'Alberto Torres.

  PREMI VALÈNCIA NOVA DE POESIA EN CASTELLÀ:

  Salón de rechazados, de Giuseppe Turiello.

  PREMI VALÈNCIA DE NARRATIVA EN CASTELLÀ:

  El Premi València de Narrativa en castellà ha quedat desert.

  PREMI VALÈNCIA NOVA DE NARRATIVA EN CASTELLÀ:

  El Premi València Nova de Narrativa en castellà ha quedat desert.

  PREMI VALÈNCIA DE POESIA EN VALENCIÀ:

  Venien i se m’enduien, d'Ismael Sempere.

  PREMI VALÈNCIA NOVA DE POESIA EN VALÈNCIA:

  Nimfeu, d'Andreu Blai.

  PREMI VALÈNCIA DE NARRATIVA EN VALENCIÀ:

  Anatomia patològica, de Vicent Borràs.

  PREMI VALÈNCIA NOVA DE NARRATIVA EN VALENCIÀ:

  Morgata, d'Isidre Palmada.

  PREMI VALÈNCIA DE NOVEL·LA GRÀFICA:

  El Premi València de Novel·la Gràfica ha quedat desert.

  PREMI VALÈNCIA D'ASSAIG:

  Pràctiques artístiques col·laboratives i protesta ciutadana. València 1991-2015, de Bàrbara Martínez Biot.

  PREMI VALÈNCIA NOVA D'ASSAIG:

  Los conversos de València y la religión antes de la Inquisición (1391-1450), de Guillermo López Juan.