Premis València i València Nova

  📢 Novetats

  📝 Convocatòria 2022

  Termini de presentació tancat

  Als premis València podran participar totes les persones que hagen complit 18 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres, en les següents modalitats: narrativa en valencià i en castellà, poesia en valencià i castellà, assaig i novel·la gràfica. En el cas dels Premis València Nova podran participar totes les persones que hagen complit 18 anys i que no hagen superat els 35 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres i, com a novetat, aquelles de més de 18 anys que no tinguen cap llibre publicat en la base de dades de l’ISBN en la modalitat del Premi al que es presenten.

  Més informació

  🥇 Obres premiades (2022)

  PREMI VALÈNCIA DE POESIA EN CASTELLÀ:
  Vida salvaje, de Juan Ramón Santos.

  PREMI VALÈNCIA NOVA DE POESIA EN CASTELLÀ:
  Los trabajos sin hércules, de Mayte Gómez Molina

  PREMI VALÈNCIA DE NARRATIVA EN CASTELLÀ:
  La piel muda, de Francisco López Serrano

  PREMI VALÈNCIA NOVA DE NARRATIVA EN CASTELLÀ:
  La sospecha eterna, de Pablo Alaña Rivera

  PREMI VALÈNCIA DE POESIA EN VALENCIÀ:
  Els contorns de l'abisme, d'Albert Garcia Elena.

  PREMI VALÈNCIA NOVA DE POESIA EN VALÈNCIA:
  Mise in abyme, de Tatiana Hidalgo Marti

  PREMI VALÈNCIA DE NARRATIVA EN VALENCIÀ:
  Pavana per a un infant difunt, de Vicent Enric Belda

  PREMI VALÈNCIA NOVA DE NARRATIVA EN VALENCIÀ:
  El Premi València Nova de Narrativa en valencià ha quedat desert.

  PREMI VALÈNCIA DE NOVEL·LA GRÀFICA:
  Rotunda, de Candela Sierra.

  PREMI VALÈNCIA D'ASSAIG:
  El procés de patrimonialització de les Festes de la Mare de Déu de la Salut, de Toni Bellón Climent

  PREMI VALÈNCIA NOVA D'ASSAIG:
  Victor Iranzo. El poeta aragonés de la Renaixença valenciana, de Carles Fenollosa