Inscripció Premis València i València Nova 2023

  Termini de presentació: del 2 de gener al 28 de febrer a les 23:59 h (horari Espanya peninsular)

  Convocatòria

  Ací pots descarregar la convocatòria

  Els dubtes, consultes i incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècnic-informàtiques de la seu electrònica s'atendran mitjançant el correu: labatliarespon@dival.es i a través del telèfon +34 96 388 25 25.

  I els dubtes i consultes relacionades amb el contingut d'aquesta convocatòria seran ateses, exclusivament, mitjançant el correu electrònic premis.valencia@dival.es

  Forma de presentació

  La tramitació i presentació de la sol·licitud de participació es realitzarà únicament per mitjans electrònics des de la seu electrònica de la Diputació de València, a través del tràmit específic habilitat a aquest efecte i es realitzarà exclusivament mitjançant formulari emplenat electrònicament, no admetent-se els formularis emplenats d'una altra forma.

  No seran tingudes en compte aquelles sol·licituds emplenades per via telemàtica que no contemple el procés de presentació establit.

  La sol·licitud haurà d'acompanyar-se de la següent documentació en format PDF:

 • Un exemplar de l'obra (de forma totalment anònima. No anirà signada per l'autor o autora i estarà exempta de qualsevol signe, marca o dada que li identifique).
 • DNI, passaport o qualsevol altre document d'identificació vàlid en Dret.
 • una breu referència biogràfica.
 • una declaració jurada que l'obra és original, inèdita, que està lliure de qualsevol compromís d'edició, que no ha sigut premiada en altres concursos i que no està pendent de veredicte en la data en què finalitze el termini de presentació.
 • De conformitat amb l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la sol·licitud podrà ser presentada per mitjà de representant acreditant la representació mitjançant qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixe constància fidedigna de la seua existència. Per a tal fi podrà utilitzar-se el model disponible per a la descàrrega en el següent enllaç: http://www.alfonselmagnanim.net/.

  Les sol·licituds només podran ser reformulades dins del període i els terminis establits per a la presentació de sol·licituds, entenent-se com a vàlida l'última sol·licitud presentada en termini.

  Entre les novetats de la convocatòria de l'edició 2023, destaquem que només es pot presentar una obra per modalitat i que en el Premi València Nova de narrativa en valencià s'admetran recopilacions de contes.