Originals

  La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació publica fonamentalment obres de recerca i divulgació; si no coneix els nostres llibres, li recomanem visitar la pàgina web i revisar les línies editorials i els títols en què treballem.

  Si vol presentar alguna obra perquè siga valorada per a una possible publicació, haurà d'enviar-la per correu electrònic a l'adreça que a continuació s’indica. No s'acceptarà cap obra que arribe per una altra via.

  A l’hora d’enviar un original, cal tindre en compte les consideracions següents:

  1. Presentar l’original complet en un format de processador de textos. Els originals enviats per a avaluar no hauran d’haver estat ja publicats en una altra editorial. No s’acceptaran originals inacabats. A més, tots els originals hauran de seguir les normes de presentació que es faciliten a continuació:
  1. Adjuntar una sinopsi (màxim 300 paraules) i el currículum de l'autor amb les dades de contacte.
  2. Enviar els originals que s’ajusten a les indicacions anteriorment exposades a originals.magnanim@dival.es

  Tot i que rebem una gran quantitat d’originals i el nostre programa de publicacions està complet per a aquest any i el vinent, tractarem de donar-li una resposta tan prompte com puguem.

  Per a qualsevol dubte o problema, poden contactar amb nosaltres en la mateixa adreça.