Revistes

  Debats. Revista de Cultura, Poder i Societat

  Fundada en 1982, la present és la tercera etapa, i s’edita amb la voluntat de promoure els debats contemporanis sobre les relacions entre la cultura, el poder i la societat des d’una mirada àmplia i multidisciplinària que integra la perspectiva de les ciències socials i els estudis culturals.

  Revista semestral, amb una versió en valencià i una altra en castellà, a més d’un anuari en anglés. Indexada en diverses bases, s’edita en paper i en  línia (revistadebats.net).

  Visualització en línia:   
  revistadebats.net (a partir del volum 130-2016)

  Venda de publicacions en paper:
  Botiga en línia (totes les revistes)

  Descàrregues:
  · A partir del volum 130-2016, revista completa i articles solts en revistadebats.net,
  · Anteriors al volum 130-2016, algunes revistes completes en la  botiga en línia,

  Contacte, enviament d’articles, etc.:
  revistadebats.net


  Revista Valenciana de Filologia

  El Magnànim va recuperar en el 2017 la Revista Valenciana de Filologia, nascuda en els anys cinquanta del segle passat, i que formava part de l’antic Institut de Literatura i Estudis Filològics de la institució. Al llarg de més de trenta anys es van editar més de trenta volums amb estudis de llengua, literatura i història, i va comptar amb prestigiosos especialistes com ara Manuel Sanchis Guarner, Joan Fuster, Germà Colón, Antoni Badia i Margarit i Dámaso Alonso, entre molts altres.

  És una revista anual, en valencià, i n’és el director Vicent J. Escartí. El primer número de la nova etapa compta amb un monogràfic sobre Ausiàs March.


  Visualització en línia: 
  revistavalencianadefilologia.net (a partir del número 1, segona època-2017)

  Venda de publicacions en paper:
  botiga en línia (totes les revistes)

  Descàrregues:
  · A partir del número 1, segona època-2017, revista completa i articles solts en  revistavalencianadefilologia.net.

  · Anteriors al número 1, segona època-2017, algunes revistes completes en la  botiga en línia,

  Contacte, enviament d'articles, etc:
  revistavalencianadefilologia.net

  Rituals. Revista de Cultura Festiva

  Rituals. Revista de Cultura Festiva és una publicació que pretén acostar al gran públic la cultura festiva des de tots els vessants possibles a partir d’una perspectiva multidisciplinària.

  Entenem la cultura festiva com el fenomen festiu arrelat en una cultura concreta i ens interessa conéixer com es desenvolupa en totes les seues variants i les seues aplicacions en la vida social de la comunitat que la celebra, especialment a través de les experiències de les persones i els professionals que hi participen. En aquest sentit, qualsevol aproximació a l’estudi i la difusió de la cultura festiva ha de fer-se des d’una triple perspectiva: l’associacionisme, la investigació i la gestió.

  Aquesta triple perspectiva és la línia editorial d’aquesta publicació periòdica, que pretén oferir reflexions i estudis sobre la cultura festiva partint del nostre entorn més pròxim i oberts a altres àmbits i territoris. Ens interessa el concepte de cultura festiva, ens interessa el fenomen festiu com a fet social i ens interessa com es tracta cada festa des dels tres vessants que la conformen amb l’objectiu de contribuir al seu desenvolupament i la seua gestió com a part de la nostra identitat i el nostre patrimoni cultural.  Venda de publicacions: 
  Botiga en línia

  Contacte, enviament d’articles, etc.:
  alfonselmagnanim.net