Biblioteca d'Autors Valencians

  • Miquel Duran de València. Obra poètica

   Miquel Duran de València. Obra poètica

   Miquel Duran de València (Autor/Autora), Carme Gregori (Introducció i edició), Joan Fuster (Director de la col·lecció), Eduard J. Verger (Correcció)

   Miquel Duran i Tortajada, més conegut pel pseudònim literari de Miquel Duran de València, va nàixer a la ciutat de la qual va prendre el nom...
  • Blasco Ibáñez i València

   Blasco Ibáñez i València

   Juli Just (Autor/Autora), Francesc Morató i Pastor (Introducció i edició), Francesc Pérez Moragón (Introducció i edició), Joan Fuster (Director de la col·lecció), Eduard J. Verger (Correcció)

   Juli Just i Gimeno va nàixer a València el 1894 i, fins que va morir exiliat a París, el 1976, tingué una destacada trajectòria política; pr...
  • Obra religiosa

   Obra religiosa

   Jaume Gassull (Autor/Autora), Rosanna Cantavella (Introducció i edició), Salvador Jàfer (Introducció i edició), Joan Fuster (Director de la col·lecció), Eduard J. Verger (Correcció)

   Jaume Gassull degué nàixer a la ciutat de València devers l'any 1450, de família originària del Maestrat. Podem suposar amb bastant segureta...
  • Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim

   Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim

   Melcior Miralles (Autor/Autora), Vicent Josep Escartí (Introducció, selecció i transcripció), Joan Fuster (Director de la col·lecció), Eduard J. Verger (Correcció)

   El Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, que hom suposa escrit pel clergue valencià Melcior Miralles (1419?-1502) ens ofereix dues vessa...
  • Antologia dels poetes valencians. El segle XX. Primera part (Volum III)

   Antologia dels poetes valencians. El segle XX. Primera part (Volum III)

   Diversos Autors

   Aquest tercer volum de l'Antologia dels poetes valencians conté una mostra de la producció poètica valenciana corresponent a les generacions...
  • Francesc Almela i Vives. Obra poètica

   Francesc Almela i Vives. Obra poètica

   Francesc Almela i Vives (Autor/Autora), Josep Ballester (Introducció), Joan Fuster (Director de la col·lecció), Eduard J. Verger (Correcció)

   Francesc Almela i Vives va nàixer el 9 de novembre de 1903 a Vinaròs (el Baix Maestrat), on va viure pocs anys; poc després va traslladar-se...
  • Teatre del Renaixement i de la Decadència

   Teatre del Renaixement i de la Decadència

   Diversos Autors

   L'aparició, en el renaixement, dels primers textos dramàtics de caràcter profà, com a elements plenament autònoms de l'espectacle escènic o ...
  • Vita Christi. Sor Isabel de Villena

   Vita Christi. Sor Isabel de Villena

   Sor Isabel de Villena (Autor/Autora), Lluïsa Parra (Introducció i selecció), Joan Fuster (Director de la col·lecció), Eduard J. Verger (Correcció)

   El Vita Christi és l'única obra de sor Isabel de Villena de què tenim notícia. Es tracta d'una "vida de Jesucrist", escrita per a instrucció...
  • Nostra Novel·la (Antologia)

   Nostra Novel·la (Antologia)

   Diversos Autors

   "Nostra Novel·la" va nàixer a la primavera del 1930, ja a les acaballes de la primera dictadura i en un ambient cultural ple d'incitacions. ...
  • Antologia dels poetes valencians. El segle XIX (Volum II)

   Antologia dels poetes valencians. El segle XIX (Volum II)

   Diversos Autors

   El present volum, segon de l'Antologia dels Poetes Valencians seleccionada i anotada per Eduard J. verger, presenta importants novetats en r...
  • Caciquisme roig

   Caciquisme roig

   I altres narracions

   Lluís Bernat i Ferrer (Autor/Autora), Víctor Gómez (Transcripció), Eduard J. Verger (Correcció), Joan Fuster (Director de la col·lecció)

   De Lluís Bernat i Ferrer, en sabem ben poca cosa. D'una nota autobiogràfica, deduïm que va nàixer a València -ell en silencia la data-, i "a...
  • Antologia dels poetes valencians. Del segle XIV al XVIII (Volum I)

   Antologia dels poetes valencians. Del segle XIV al XVIII (Volum I)

   Diversos Autors

   Aquesta Antologia dels Poetes Valencians és el primer intent que mai fins ara s'ha donat de recollir, en un panorama tan ampli com el presen...
  • Proses de viatge

   Proses de viatge

   Eduard Mira González (Autor/Autora), Eduard López-Chavarri i Marco (Autor/Autora), Francesc Morató i Pastor (Introducció i edició), Francesc Pérez Moragón (Introducció i edició), Joan Fuster (Director de la col·lecció), Eduard J. Verger (Correcció)

   Eduard López-Chavarri i Marco va nàixer a València el 1871. Cursà els estudis de Dret en aquesta universitat, i es doctorà a la de Madrid el...
  • Coses evengudes en la ciutat i Regne de València

   Coses evengudes en la ciutat i Regne de València

   Dietari 1589-1628. Antologia

   Pere Joan Porcar (Autor/Autora), Ferran Garcia Garcia (Selecció, transcripció i pròleg), Joan Fuster (Director de la col·lecció), Eduard J. Verger (Correcció)

   Pere Joan Porcar naix a la ciutat de València l'estiu del 1560 al si d'una família més aviat modesta i nombrosa. A partir del 1598 el trobem...
  • Taula de Lletres Valencianes

   Taula de Lletres Valencianes

   Selecció de Textos

   Diversos Autors

   Taula de Lletres Valencianes començà de publicar-se l'octubre de 1927, durant la dictura de Primo de Rivera, i plegà el novembre de 1930, en...
  • Crònica. Pere Antoni Beuter

   Crònica. Pere Antoni Beuter

   Pere Antoni Beuter (Autor/Autora), Enric Iborra (Edició i pròleg), Joan Fuster (Director de la col·lecció), Eduard J. Verger (Correcció)

   Pere Antoni Beuter va nàixer segurament a València, entre 1490 i 1495. Beuter es va graduar en Teologia per la Universitat de València i obt...
  • Carles Salvador. Poesia

   Carles Salvador. Poesia

   Carles Salvador (Autor/Autora), Ricard Blasco Laguna (Edició i pròleg), Eduard J. Verger (Correcció)

   L'aportació de Carles Salvador (1893-1955) a la poesia valenciana del segle XX és una de les més sòlides i singulars i també de les més exte...
  • Narracions

   Narracions

   Ernest Martínez Ferrando (Autor/Autora), Josep Piera Rubio (Introducció), Joan Fuster (Director de la col·lecció), Eduard J. Verger (Correcció)

   Ernest Martínez Ferrando va nàixer a la ciutat de València l'any 1891. Una ciutat, València, que oferirà l'entorn màgic entre urbà suggestiu...
  • Espill

   Espill

   Jaume Roig (Autor/Autora), Vicent Escrivà (Edició i pròleg), Eduard J. Verger (Correcció)

   De Jaume Roig (1402?-1478) no se sap prou bé si ja nasqué a la ciutat de València o si hi fou arribat de petit d'uns anyets amb els pares. S...