Estudis Universitaris. Sèrie Major

    • Arqueología industrial en Sagunto

      Arqueología industrial en Sagunto

      Manuel Girona Rubio (Autor/Autora)

      En poques ocasions es disposa de la possibilitat d'estudiar amb total claredat i abundant documentació la indústria, ja desapareguda, d'un p...
    • La formació de la plana al·luvial de València

      La formació de la plana al·luvial de València

      Geomorfologia, hidrologia i geoarqueologia de l'espai litoral del Túria

      Pilar Carmona González (Autor/Autora)

      El tema central d'aquest treball és la formació i evolució de la plana al·luvial litoral del riu Túria. Aquest litoral està format per una s...
    • El transporte en el País Valenciano

      El transporte en el País Valenciano

      Mª del Carmen Sanchis Deusa (Autor/Autora)

      El present llibre tracta sobre la formació de les xarxes de carreteres i ferrocarrils valencians des de mitjans del segle XIX als nostres di...
    • L'economia del País Valencià. (Volum II)

      L'economia del País Valencià. (Volum II)

      Estratègies sectorials

      Diversos Autors

      L'Institut Valencià d'Economia decidí d'orientar la seua activitat en els pròxims quatre anys cap a la realització dels estudis de base que ...
    • L'economia del País Valencià. (Volum I)

      L'economia del País Valencià. (Volum I)

      Estratègies sectorials

      Diversos Autors

      L'Institut Valencià d'Economia decidí d'orientar la seua activitat en els pròxims quatre anys cap a la realització dels estudis de base que ...
    • La vid y el vino en el País Valenciano

      La vid y el vino en el País Valenciano

      Juan Piqueras Haba (Autor/Autora)

      La vinya valenciana actual, amb unes 180.000 hectàrees, és la segona d'Espanya en extensió, darrere del manxec, i el primer pel que fa a la ...