Estudis Clàssics

  • Ars Conscribendi Epistolas

   Ars Conscribendi Epistolas

   Pedro Joan Núñez De Valencia (Autor/Autora), Juan Mª Núñez González (Edició crítica), Toribio Fuente Cornejo (Edició crítica)

   Pedro Joan Núñez de València (així signatura en les seues quatre cartes autògrafes) és, sens dubte, l’helenista espanyol més important del s...
  • La muerte de Pan

   La muerte de Pan

   Mitología clásica en la poesía española del siglo XX (1918-1936)

   Modesto Calderón Reina (Autor/Autora)

   La muerte de Pan és un intent de demostrar —aprofitant el moment d’explosió poètica a Espanya produït entre 1918 i 1936— que cada moviment l...
  • De la inspiración poética y la idea de la belleza

   De la inspiración poética y la idea de la belleza

   Luis Gil Fernández (Autor/Autora), Jaime Siles (Director de la col·lecció), Estudio Juan Nava (Disseny de la coberta)

   Aquest llibre, que ara es reedita, aclareix i il·lumina punts relatius a la inspiració i la creació poètiques, tema debatut des dels seus or...
  • El destierro de Ovidio en Tomis

   El destierro de Ovidio en Tomis

   Realidad y ficción

   Esteban Bérchez Castaño (Autor/Autora), Jaime Siles (Director de la col·lecció), Estudio Juan Nava (Disseny de la coberta)

   Molt s'ha parlat sobre el desterrament de Publio Ovidi Nason, ple dinterrogants de díficil -de vegades impossible- resposta, degut sobretot ...
  • Ovidio y sus heroínas

   Ovidio y sus heroínas

   De la Antigüedad al medievo castellano

   Marién Breva Iscla (Autor/Autora), Estudio Juan Nava (Disseny de la coberta)

   Potser la nostra literatura no seria la que és si París, en el seu famós Judici, s'haguera decantat per Atenea, deessa de la intel·ligència ...
  • Discurso teatral de la escena clásica

   Discurso teatral de la escena clásica

   Rafael Pestano Fariña (Autor/Autora), Jaime Siles (Director de la col·lecció), Estudio Juan Nava (Disseny de la coberta)

   El discurs teatral és un procés creatiu, però és també una herència. I el procés il'herència han d'evocar-se no tant des de la lectura, sinó...
  • Retórica y democracia

   Retórica y democracia

   Perspectivas críticas sobre el estado de la investigación

   Diversos Autors

   La retòrica, que mereix una valoració major de la que se li atorga en una societat dominada per l'hegemonia de la ciència natural i de la tè...
  • Poesías latinas

   Poesías latinas

   Bartolomé Fonzio (1446-1513)

   Bartolomé Fonzio (Autor/Autora), Virginia Bonmatí Sánchez (Estudi, edició, traducció i notes), Jaime Siles (Director de la col·lecció), Estudio Juan Nava (Disseny de la coberta)

   Encara viu en nosaltres la Florència del segle XV com un poderós imaginari on mirar els nostres vicis i virtuts. Virgnia Bonmatí Sánchez ens...
  • Traducción y reescritura

   Traducción y reescritura

   Las versiones latinas del ciclo Siete sabios de Roma y sus traducciones castellanas

   Patricia Cañizares Ferriz (Autor/Autora), Jaime Siles (Director de la col·lecció), Estudio Juan Nava (Disseny de la coberta)

   Els textos que ocupen les pàgines d'aquest volum pertanyen a una tradició contística d'origen oriental que va viatjar per diferents cultures...
  • Mnemosyne: disfraz y noticia

   Mnemosyne: disfraz y noticia

   Trazas de tradición clásica en la literatura española desde los orígenes al siglo XX

   Ignacio Rodríguez Alfageme (Autor/Autora), Jaime Siles (Director de la col·lecció), Estudio Juan Nava (Disseny de la coberta)

   Una de les claus que faciliten la comprensió de la nostra literatura (i de tota la literatura occidental) és la presència en ella dels autor...
  • Modernos y antiguos

   Modernos y antiguos

   Ocho estudios de literatura comparada

   Francisco García Jurado (Autor/Autora), Jaime Siles (Director de la col·lecció), Estudio Juan Nava (Disseny de la coberta)

   Per a què serveix la literatura? Es pot fer una història no acadèmica des de la imaginació dels seus lectors? En Modernos y antigues, Franci...
  • Gálatas, Getas y Atlantes

   Gálatas, Getas y Atlantes

   Tres ensayos de GeoFilología Clásica

   Xaverio Ballester Gómez (Autor/Autora), Jaime Siles (Director de la col·lecció), Estudio Juan Nava (Disseny de la coberta)

   Es reuneixen en aquest volum tres visions noves de les geografies del mite i els mites de la geografia en nostra antiga Europa de celtes, ro...
  • El hilo de la vida y el lazo de la muerte en la tradición indoirania

   El hilo de la vida y el lazo de la muerte en la tradición indoirania

   Miguel Ángel Andrés Toledo (Autor/Autora), Jaime Siles (Director de la col·lecció), Estudio Juan Nava (Disseny de la coberta)

   La vida penja d'un fil. La mort ens posa soga al coll. Aquestes dos imatges resumeixen la visió que sobre l'existència humana compartien els...
  • Pasiones irracionales en la época de la razón

   Pasiones irracionales en la época de la razón

   El "Tratado de las pasiones" de Manuel Martí, deán de Alicante (1663-1737)

   Manuel Martí (Autor/Autora), Jaime Siles (Director de la col·lecció), Marco Antonio Coronel Ramos (Introducció, edició, traducció i notes), Estudio Juan Nava (Disseny de la coberta)

   En aquest volum trobarà el lector una edició i traducció del Tratado de las pasiones de Manuel Martí Zaragoza, famós erudit al qual Gregorio...