Política y Sociedad

  • El pensamiento Filosófico de Juan Luis Vives

   El pensamiento Filosófico de Juan Luis Vives

   Conexto socio-cultural, génesis y desarrollo

   Ángel Gómez-Hortigüela Amillo (Autor/Autora), Espai Paco Bascuñán (Disseny de la coberta)

   Cada dia creix més, als nostres ulls, la figura de Joan Lluís Vives. L'humanista valencià és, sens dubte, una primera figura del renaixement...
  • Dos exclusivas del hombre

   Dos exclusivas del hombre

   La mano y el tiempo

   José Gaos González Pola (Autor/Autora), Teresa Rodríguez de Lecea (Pròleg), Espai Paco Bascuñán (Disseny de la coberta), Espai Paco Bascuñan (Disseny de la coberta)

   Recupera aquest llibre les conferències impartides per Gaos a la Universitat de Monterrey (Mèxic) el 1994. La singularitat del tema, la prof...
  • Alemania unificada

   Alemania unificada

   Sistema político-constitucional

   Diversos Autors

   La caiguda del mur de Berlín, el 1989, i l'unificació alemana el 1990 -esdeveniments històrics que per a alguns autors suposen la fi del seg...
  • Liberalismo y acción social

   Liberalismo y acción social

   Y otros ensayos

   John Dewey (Autor/Autora), J. Miguel Esteban Cloquell (Traducció, introducció i notes)

   John Dewey (1859-1952) fou el pensador que més influx va exercir sobre la vida social i política dels Estats Units durant la primera meitat ...
  • Liberalismo y comunitarismo

   Liberalismo y comunitarismo

   Derechos humanos y democracia. Encuentro de Medellín

   Diversos Autors

   Després de més de dues dècades de discusions acadèmiques i polítiques, el debat entre liberals i comunitaristes segueix ocupant un lloc de r...
  • Burocracia y carisma

   Burocracia y carisma

   La sociología política de Max Weber

   Stefan Breuer (Autor/Autora), Jorge Navarro Pérez (Traductor/Traductora)

   Encara que Max Weber no va arribar a conéixer fenòmens polítics centrals del nostre segle, com la consolidació durant molts anys de règims c...
  • ¿Final de la socialdemocracia?

   ¿Final de la socialdemocracia?

   Recursos de poder y política de gobiernode los partidos socialdemócratas en Europa Occidental

   Wolfang Merkel (Autor/Autora), Manuel Ardid Lorés (Traductor/Traductora)

   El llibre de Wolfgang Merkel analitza els resultats dels partits socialdemòcrates en els setze països europeus més importants d'Europa Occid...
  • Las regiones que ganan

   Las regiones que ganan

   Distritos y redes. Los nuevos paradigmas de la geografía económica

   Goerges Benko (Autor/Autora), Alain Lipietz (Autor/Autora), Julia Salom Carrasco (Traductor/Traductora)

   Durant els darrers quinze anys s'han produït canvis estructurals absolutament espectaculars. La diferent competitivitat de les activitats ec...
  • La dictadura, los trabajadores y la ciudad

   La dictadura, los trabajadores y la ciudad

   El movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988)

   Sebastian Balfour (Autor/Autora), Carles Xavier Subiela i Ibáñez (Traductor/Traductora)

   En el present llibre s'analitza l'evolució del moviment obrer a Espanya entre 1939 i 1988 a partir de l'experiència d'una de les majors conc...
  • El precio del bienestar

   El precio del bienestar

   Expolio del medio ambiente y nuevo (des)orden mundial

   Emili Bayo (Autor/Autora), Elmar Altvater (Autor/Autora), Manuel Ardid Lorés (Traductor/Traductora)

   En un període relativament breu de temps s'ha passat de la preocupació genèrica pels problemes del medi ambient a l'anàlisi de les interrela...
  • La izquierda tras el triunfo de Occidente

   La izquierda tras el triunfo de Occidente

   Peter Glotz (Autor/Autora), Hildegard Resinger (Traductor/Traductora), Gustau Muñoz (Revisió)

   Han perdut sentit els conceptes «esquerra» i «dreta»? Són símptomes de desorientació els debats sorgits arran de la guerra del Golf o del Tr...
  • La teoría de la regulación

   La teoría de la regulación

   Un análisis crítico

   Robert Boyer (Autor/Autora), Emilio Ladrón de Cegama Fernández (Traductor/Traductora)

   En el present assaig, Robert Boyer esbossa una síntesi d'un enfocament teòric que ell mateix va contribuir a configurar i que representa un ...
  • Los nuevos movimientos sociales

   Los nuevos movimientos sociales

   Un reto al orden político

   Russell J. Dalton (Autor/Autora), Manfred Kuechler (Autor/Autora), Joaquín Sempere i Carreras (Traductor/Traductora)

   Al llarg de les dos darreres dècades, les democràcies occidentals han conegut un notable desenvolupament de moviments relacionats amb l'ecol...
  • El neoconservadurismo en Gran Bretaña y Estados Unidos

   El neoconservadurismo en Gran Bretaña y Estados Unidos

   Retórica y realidad

   Ralph Miliband (Autor/Autora), Leo Panitch (Autor/Autora), John Saville (Autor/Autora)

   La «revolució neoconservadora» ja no és un fenomen recent. Governs inspirats en ella han estat al capdavant de països tan influents com els ...
  • El futuro de la socialdemocracia

   El futuro de la socialdemocracia

   Problemas y perspectivas de los partidos socialdemócratas en Europa occidental

   William E. Paterson (Autor/Autora), Alastair H. Thomas (Autor/Autora), Dolors Torregrossa (Traductor/Traductora)

   Entre los años setenta y ochenta se produjo una mutación fundamental del marco político en el que han desarrollado su acción los partidos so...
  • Socialdemocracia y crisis económica en Europa

   Socialdemocracia y crisis económica en Europa

   La política socialdemócrata frente a la crisis

   Fritz W. Scharpf (Autor/Autora), Manuel Jiménez Redondo (Traductor/Traductora)

   La història immediata de les dificultats actuals de la política econòmica als països industrials occidentals se situa en els anys setanta, a...
  • Reflexiones sobre género y ciencia

   Reflexiones sobre género y ciencia

   Evelyn Fox Keller (Autor/Autora), Ana Sánchez (Traductor/Traductora), Aula Gráfica CB (Disseny de la coberta)

   Per què l'objectivitat i la raó són considerades masculines i la subjectivitat i el sentiment femenins? Com influeix aquesta caracterització...
  • Teoría feminista y teoría crítica

   Teoría feminista y teoría crítica

   Ensayos sobre la política de género en las sociedades de capitalismo tardío

   Seyla Benhabib (Autor/Autora), Drucilla Cornella (Autor/Autora), Ana Sánchez (Traductor/Traductora)

   Un conjunt d'assajos que ajunta per primera vegada l'obra d'un grup important d'autores ben conegudes per l'adscripció al corrent del femini...
  • Los Utópicos postindustriales

   Los Utópicos postindustriales

   Boris Frankel (Autor/Autora), Gerardo Meil (Traductor/Traductora), Ximo Balaguer (Disseny de la coberta)

   El llibre analitza les idees teòriques i els programes polítics desenvolupats per intèrprets d'esquerra de la societat postindustrial com Ba...
  • El experimento Mitterrand

   El experimento Mitterrand

   Continuidad y cambio en la Francia contemporánea

   George Ross (Autor/Autora), Stanley Hoffman (Autor/Autora), Sylvia Malzacher (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   El experimento Miterrand constitueix un ampli estudi, dut a terme per vint-i-tres especialistes, dels dos anys en què van coincidir a França...