Biblioteca d'Autors Valencians

  • Rafael Ferrer i Bigné. Escrits valencians

   Rafael Ferrer i Bigné. Escrits valencians

   Rafael Ferrer i Bigné (Autor/Autora), Rafael Roca Ricart (Introducció i edició), Enric Sòria (Director de la col·lecció), Vicent Josep Escartí (Director de la col·lecció), Joan Fuster (Fundador col·lecció), Fèlix Bella (Disseny de la col·lecció)

   Escrits valencians integra la totalitat de les obres en valencià de Rafael Ferrer i Bigné. Una cinquantena llarga de poemes i textos en pros...
  • Espill

   Espill

   Jaume Roig (Autor/Autora), Anna Isabel Peirats Navarro (Edició i introducció), Enric Sòria (Direcció), Vicent Josep Escartí (Direcció)

   L’Espill, de Jaume Roig, és una de les obres més representatives de les lletres valencianes del Segle d’Or, i ha estat considerada reiterada...
  • Ernest Martínez Ferrando. Obra narrativa completa

   Ernest Martínez Ferrando. Obra narrativa completa

   Ernest Martínez Ferrando (Autor/Autora), Enric Sòria (Director de la col·lecció), Vicent Josep Escartí (Coordinació), Vicent Alonso (Introducció i edició)

   Aquest volum presenta la narrativa completa d’Ernest Martínez Ferrando (1891-1965) depurada d’elements accessoris i precedida d’un estudi in...
  • Antologia. Víctor Iranzo

   Antologia. Víctor Iranzo

   Víctor Iranzo (Autor/Autora), Carles Fenollosa (Edició i introducció), Enric Sòria (Director de la col·lecció), Fèlix Bella (Disseny de la col·lecció)

   La poesia de Víctor Iranzo està arreplegada pòstumament en el volum Poesies (València, 1900). Ens deixà una producción poética destacable qu...
  • Crònica. Primera Part de la història de València. Pere Antoni Beuter

   Crònica. Primera Part de la història de València. Pere Antoni Beuter

   Pere Antoni Beuter (Autor/Autora), Enric Iborra (Introducció i edició), Joan Fuster (Fundador col·lecció), Enric Sòria (Direcció), Arts Gràfiques Soler (Disseny de la coberta), Fèlix Bella (Disseny de la col·lecció)

   Pere Antoni Beuter (València 1490/1495-1554) és un cas paradigmàtic de diversos aspectes que van confluir en l'ambient cultural de la primer...
  • Antologia de poetes valencians. (Volum I)

   Antologia de poetes valencians. (Volum I)

   Del segle XIV al XIX. Introducció i selecció: Eduard J. Verger

   Diversos Autors

   El present volum de l'Antologia de poetes valencians seleccionada i anotada per Eduard J. Verger contè una àmplia mostra de la producció poè...
  • Tirant lo Blanc (2018). Joanot Martorell

   Tirant lo Blanc (2018). Joanot Martorell

   Joanot Martorell (Autor/Autora), Víctor Labrado (Edició i introducció), Joan Fuster (Fundador col·lecció), Enric Sòria (Direcció), Arts Gràfiques Soler (Disseny de la coberta), Fèlix Bella (Disseny de la col·lecció)

   Tirant lo Blanc és una novel·la prodigiosa, complexa, profunda i divertida, que inaugura el camí cap a la modernitat d’un gènere literari qu...
  • Diàlegs. Joan Lluís Vives

   Diàlegs. Joan Lluís Vives

   Joan Lluís Vives (Autor/Autora), Josep Pin i Soler (Traductor/Traductora), Francesc J. Hernàndez (Revisió, introducció i notes), Enric Sòria (Director de la col·lecció), Arts Gràfiques Soler (Disseny de la coberta), Fèlix Bella (Disseny de la col·lecció)

   Joan Lluís Vives i March (València, 6 de març de 1493-Bruges, 6 de maig de 1540), també conegut com a Lluís Vives o bé Ioannes Lodovicus Viv...
  • Ícar o la impotència

   Ícar o la impotència

   Artur Perucho Badia (Autor/Autora), Josep Palomero (Introducció i edició), Enric Sòria (Director de la col·lecció), Arts Gràfiques Soler (Disseny de la coberta), Fèlix Bella (Disseny de la col·lecció)

   Escrita a París el 1929 sense inhibicions, ni tabús, la novel·la Ícar o la impotència, publicada a València el mateix any, va aportar una gr...
  • Carles Gasulla d'Ursino. Poesia festiva

   Carles Gasulla d'Ursino. Poesia festiva

   Carles Gasulla d'Ursino (Autor/Autora), Vicent Josep Escartí (Introducció i estudi), Jaime Siles (Director de la col·lecció)

   Carles Gassulla d'Ursino (Morella, 1674-1745) és un poeta i dramaturg pràcticament desconegut en els nostres temps. Vinculat, primer, a l'op...
  • Sainets valencians (1871-1891)

   Sainets valencians (1871-1891)

   Manuel Millás (Autor/Autora), Jaime Millás (Edició i introducció)

   Manuel Millás (València, 1845-1914) forma part de la plèiade d'autors de la Renaixença valenciana per la qualitat literària i la popularitat...
  • Artículos y ensayos

   Artículos y ensayos

   Bernardo Clariana (Autor/Autora), Manuel Aznar Soler (Edició, introducció i notes)

   En esta edició reunim els articles i assajos del poeta, lingüista, assagista i traductor Bernardo Clariana Pascual (Carlet, 1912, Carcassona...
  • Psalteri. Joan Roís de Corella

   Psalteri. Joan Roís de Corella

   Edició crítica

   Joan Roís de Corella (Autor/Autora), Josep Lluís Martos (Edició, estudi, introducció i notes)

   Aquesta és la primera edició crítica del Psalteri de Joan Roís de Corella, amb la reflexió filològica necessària per a resoldre els errors t...
  • Cuentos para días de lluvia

   Cuentos para días de lluvia

   Maria Beneyto Cuñat (Autor/Autora), Mónica Jato Brizuela (Edició, introducció i notes), Ricardo Bellveser (Director de la col·lecció)

   Cuentos para días de lluvia reuneix trenta-dos relats que tracen la trajectòria de María Beneyto en el cultiu d'aquest gènere des dels seus ...
  • Cants de mort

   Cants de mort

   Chants de mort

   Ausiàs March (Autor/Autora), Dominique de Courcelles (Introducció i estudi), Ricardo Bellveser (Director de la col·lecció)

   Ausiàs March (Gandia-València, 1400-1459), és una figura important de les lletres valencianes. Nascut dins d'una família de cavallers i poet...
  • Arroz con tenedor

   Arroz con tenedor

   La Guerra Civil de un niño de siete años

   Carlos María de Angulo García (Autor/Autora), Ricardo Bellveser (Director de la col·lecció), Mariana Munárriz Merodio (Traductor/Traductora), Vicent Ferri (Disseny de la coberta)

   Este llibre "És el testimoni d'un xiquet espanyol durant la Guerra Civil, sense odis, sense mesquinesa, però terrible. És un clar testimoni ...
  • El Cortesano

   El Cortesano

   Lluís del Milà (Autor/Autora), Vicent Josep Escartí (Estudi), Ricardo Bellveser (Director de la col·lecció), Vicent Ferri (Disseny de la coberta)

   Lluís del Milà i Eixarch (Xàtiva, 1507-Alzira, 1559) és una figura cabdal de les lletres valencianes del segle XVI, però la seua biografia e...
  • Pascual Pla y Beltrán. Poesía completa

   Pascual Pla y Beltrán. Poesía completa

   Pascual Pla y Beltrán (Autor/Autora), Manuel Aznar Soler (Edició, estudi, introducció i notes), Ricardo Bellveser (Director de la col·lecció)

   La present edició de la Poesia completa de Pascual Pla i Beltrán reuneix els seus nou llibres poètics, mai reeditats fins a la data i molt d...
  • Cuatro gatos

   Cuatro gatos

   Memorias 1939-1942

   Vicente Marco Miranda (Autor/Autora), Félix Marco (Editor), Vicent Franch Ferrer (Editor), Ricardo Bellveser (Director de la col·lecció)

   L'1 d'abril de 1942, tres anys després de l'entrada dels nacionals a València, donava Vicent Marco Miranda per finalitzat, en el seu amagata...
  • Lo darrer agermanat

   Lo darrer agermanat

   Constantí Llombart (Autor/Autora), Vicent Josep Escartí (Edició i introducció), Ricardo Bellveser (Director de la col·lecció)

   Constantí Llombart (València, 1848-1893), és recordat actualment, en gran mesura, per haver estat el fundador de Lo Rat Penat. Tanmaneix, la...
  • Francisco Martínez y Martínez

   Francisco Martínez y Martínez

   Un humanista alteano (1866-1946)

   Carmelina Sánchez-Cutillas (Autor/Autora), Ricardo Bellveser (Director de la col·lecció)

   Francisco Martínez y Martínez va ser conegut en la seua època com "el més cervantista dels valencians i el més valencià dels cervantistes" d...
  • Escrits valencians

   Escrits valencians

   Pere Esteve i Puig (Autor/Autora), Vicent Josep Escartí (Edició i pròleg), Ricardo Bellveser (Director de la col·lecció)

   Els textos del pare franciscà Pere Esteve (Dénia, 1582) presenten les característques pròpies del valencià del Barroc, com no podia ser altr...
  • Bernardo Clariana. Poesía completa

   Bernardo Clariana. Poesía completa

   Bernardo Clariana (Autor/Autora), Manuel Aznar Soler (Edició, estudi i notes), Victoria Mª Sueiro (Edició, estudi i notes), Ricardo Bellveser (Director de la col·lecció)

   En aquesta edició reunim la Poesia completa del poeta, llatinista, assagista i traductor, Bernardo Clariana Pascual (Carlet, 1912 / Carcasso...
  • La generación valenciana del 36. Antología

   La generación valenciana del 36. Antología

   Diversos Autors

   Aquest volum tracta de recrear l'atmosfera literària i cultural de la València dels anys 40 i 50 del passat segle XX, i que coincideix amb e...
  • Memòries d'un capellà del XVIII

   Memòries d'un capellà del XVIII

   Josep Esplugues Revert (Autor/Autora), Emili Casanova (Introducció i transcripció), Ricardo Bellveser (Director de la col·lecció)

   Memòries d'un capellà del segle XVIII és un testimoni únic i excepcional de l'estat de la llengua del segle XVIII, que ens mostra un autor q...
  • Amalia Fenollosa Peris. Poesías

   Amalia Fenollosa Peris. Poesías

   Amalia Fenollosa Peris (Autor/Autora), Santiago Fortuño Llorens (Introducció i edició), Ricardo Bellveser (Director de la col·lecció)

   Amalia Fenollosa és una escriptora castellonenca del segle XIX. La seua obra literària s'emmarca en el regnat d'Isabel II. Forma part de la ...
  • Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim

   Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim

   Melcior Miralles (Autor/Autora), Vicent Josep Escartí (Introducció, selecció i transcripció), Ricardo Bellveser (Director de la col·lecció)

   El Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim , que se suposa escrit pel clergue valencià Melcior Miralles (1419? -1502), ens ofereix dos vess...
  • Papers de premsa

   Papers de premsa

   Carles Salvador (Autor/Autora), Vicent Simbor Roig (Edició i introducció)

   En el present llibre el lector trobarà una àmplia mostra, molt significativa, de la llarga col·laboració a la premsa de Carles Salvador. Per...
  • Antología poética. Miguel Hernández

   Antología poética. Miguel Hernández

   Miguel Hernández (Autor/Autora), Francisco Javier Díez de Revenga (Edició, selecció, introducció i notes), Esther Cidoncha (Disseny de la coberta)

   Volum que ofereix una antologia àmplia i ben representativa de l'obra poètica de Miguel Hernández: una de les veus més intenses, humanes i c...
  • El vicario

   El vicario

   Manuel Ciges Aparicio (Autor/Autora), Esther Cidoncha (Disseny de la coberta)

   El Vicario (1905), la primera novel·la de Ciges Aparicio, és un distanciat manifest literari del 98, on coexisteixen crepuscularisme i energ...
  • Crònica. Ramón Muntaner. (Volums I-II)

   Crònica. Ramón Muntaner. (Volums I-II)

   Ramón Muntaner (Autor/Autora), Vicent Josep Escartí (Coordinació)

   La Crònica de Ramon Muntaner és un dels nostres textos historiogràfics medievals més importants. De fet, bona part dels historiadors clàssic...
  • Antología de textos de la Ilustración valenciana

   Antología de textos de la Ilustración valenciana

   Nicolás Bas Martín (Selecció i notes), Jorge F. Benavent Montoliu (Selecció i notes), Esther Cidoncha (Disseny de la coberta)

   La producció dels il·lustrats valencians va cobrir tots els sabers: la història (Maians i Joan B. Muñoz), la medicina (Piquer), astronomia i...
  • Antología de textos de las novelas de Vicente Blasco Ibáñez

   Antología de textos de las novelas de Vicente Blasco Ibáñez

   José Luis León Roca (Selecció i notes), Esther Cidoncha (Disseny de la coberta)

   Vicente Blasco Ibáñez és, indubtablement, un dels escriptors espanyols que han aconseguit més èxit en el món sencer. No obstant això, la seu...
  • Maria Beneyto. Poesia (1952-1993)

   Maria Beneyto. Poesia (1952-1993)

   Maria Beneyto Cuñat (Autor/Autora), Lluís Alpera (Introducció i edició), Joan Fuster (Fundador col·lecció), Eduard J. Verger (Director de la col·lecció)

   L'obra poètica de Maria Beneyto (València, 1925), una desena llarga de títols que la situen entre les veus femenines més interessants de la ...
  • Bolangera de dimonis

   Bolangera de dimonis

   Àngel Sánchez Gozalbo (Autor/Autora), Manuel Garcia Grau (Introducció i edició), Joan Fuster (Fundador col·lecció), Eduard J. Verger (Director de la col·lecció)

   Àngel Sánchez Gozalbo va nàixer el 1894 al si d'una de les famílies més benestants de Castelló. Va cursar el batxillerat  a la mateixa ciuta...
  • Col·loquis eròtico-burlescos del segle XVIII

   Col·loquis eròtico-burlescos del segle XVIII

   Diversos Autors

   Al segle XVIII tenen lloc una sèrie de canvis en les relacions amoroses, així com, en general, en els comportaments socials: la dona trenca ...
  • De la meua garbera

   De la meua garbera

   Contalles de Castelló de la Plana

   Josep Pascual Tirado (Autor/Autora), Vicent Soriano Tortajada (Introducció i edició), Joan Fuster (Fundador col·lecció), Eduard J. Verger (Director de la col·lecció)

   Josep Pascual Tirado va nàixer el 1884 a Castelló de la Plana, al si d'una família de llauradors i terratinents. Aviat deixà els estudis que...
  • Teodor Llorente. Poesia

   Teodor Llorente. Poesia

   Teodor Llorente Olivares (Autor/Autora), Vicent Simbor Roig (Introducció i edició), Joan Fuster (Director de la col·lecció), Eduard J. Verger (Correcció)

   Teodor Llorente i Olivares va nàixer a València, el 7 de gener de 1836. El 1858 es llicencià en dret per aquesta universitat, i el 1861 come...
  • Poesies i col·loquis

   Poesies i col·loquis

   Pere Jacint Morlà (Autor/Autora), Antoni Ferrando (Introducció i edició), Joan Fuster (Fundador col·lecció), Eduard J. Verger (Director de la col·lecció)

   Pere Jacint Morlà va desenvolupar la seua activitat literària, si més no, entre 1628 i 1656. No coneixem la data del seu naixement. El seu p...
  • Jordi de Sant Jordi. Obra poètica

   Jordi de Sant Jordi. Obra poètica

   Jordi de Sant Jordi (Autor/Autora), Rafael Roca Ricart (Introducció i edició), Joan Fuster (Fundador col·lecció), Eduard J. Verger (Director de la col·lecció)

   Podem establir la data de naixement de Jordi de Sant Jordi cap als darrers anys del segle XIV, molt probablement vers el 1399. Ens consta qu...
  • Ausiàs March. Poesies

   Ausiàs March. Poesies

   Ausiàs March (Autor/Autora), Vicent Josep Escartí (Introducció, edició i glossari), Joan Fuster (Fundador col·lecció), Eduard J. Verger (Director de la col·lecció)

   Ausiàs March degué nàixer al voltant del 1397, probablement a Gandia. Al Servei d'Alfons el Magnànim participà en diverses campanyes militar...
  • L'últim serf

   L'últim serf

   A l'ombra del Montgó

   Maria Ibars Ibars (Autor/Autora), Carles Mulet (Introducció i edició), Joan Fuster (Fundador col·lecció), Eduard J. Verger (Director de la col·lecció)

   Maria Ibars i Ibars va nàixer a València el 1892; però ben aviat, la seua família es va traslladar a Dénia, allí transcorregueren els seus a...
  • Figures de temps

   Figures de temps

   Josep Iborra (Pròleg), Joan Fuster (Fundador col·lecció), Eduard J. Verger (Director de la col·lecció)

   El 21 de juny de 1992 va morir Joan Fuster (havia nascut el 23 de novembre de 1922) a sa casa de Sueca, en el número 10 del carrer de Sant J...
  • Faust Hernández Casajuana. Teatre

   Faust Hernández Casajuana. Teatre

   Faust Hernández Casajuana (Autor/Autora), Josep Lluis Sirera Turó (Edició, introducció i notes), Rodolf Sirera Turó (Edició, introducció i notes), Joan Fuster (Director de la col·lecció), Eduard J. Verger (Correcció)

   El 21 de juny de 1992 va morir Joan Fuster (havia nascut el 23 de novembre de 1922) a sa casa de Sueca, en el número 10 del carrer de Sant J...
  • Teatre dràmatic de començament del segle XX

   Teatre dràmatic de començament del segle XX

   Terra d'horta; L'ombra del ciprer i La Borda

   Diversos Autors

   Durant els primers decennis del segle XX es va imposar en l'escena valenciana l'epigonisme escalantià, que s'hi mantindria indiscutit durant...
  • Històries i fantasies

   Històries i fantasies

   Ernest Martínez Ferrando (Autor/Autora), Vicent Alonso (Introducció i edició), Joan Fuster (Director de la col·lecció), Eduard J. Verger (Correcció)

   Els anys 1918-1935 limiten el període central de producció literària d'Ernest Martínez Ferrando (València, 1891-1965). Durant aquests anys, ...
  • Tirant lo Blanc (1990). (Volums I-II-II)

   Tirant lo Blanc (1990). (Volums I-II-II)

   Joanot Martorell (Autor/Autora), Víctor Gómez (Editor), Joan Fuster (Director de la col·lecció), Eduard J. Verger (Correcció)

   Tirant Lo Blanc és una novel·la prodigiosa, complexa, profunda i divertida, que inaugura el camí cap a la modernitat d'un gènere literari qu...
  • Antologia poètica. Joan Valls Jordà

   Antologia poètica. Joan Valls Jordà

   Joan Valls Jordà (Autor/Autora), Emili Rodríguez-Bernabeu (Introducció i selecció), Joan Fuster (Director de la col·lecció), Eduard J. Verger (Correcció)

   Joan Valls i Jordà va nàixer a Alcoi el 1917, i hi va morir el 1989, havent viscut sempre en aquesta ciutat. Començà, com tants altres escri...
  • Articles (1930-1939). El País Valencià i els altres

   Articles (1930-1939). El País Valencià i els altres

   Emilio Callado Estela (Autor/Autora), Emili Gómez Nadal (Autor/Autora), Manuel Aznar Soler (Introducció i estudi), Francesc Pérez Moragón (Introducció i estudi), Joan Fuster (Director de la col·lecció), Eduard J. Verger (Correcció)

   Emili Gómez Nadal va nàixer a València, el 1907. En la universitat d'aquesta ciutat va cursar els estudis de Filosofia i Lletres, en la secc...
  • La dona forta

   La dona forta

   Maria Beneyto Cuñat (Autor/Autora), Josep Ballester (Introducció), Joan Fuster (Director de la col·lecció), Eduard J. Verger (Correcció llingüistica)

   Maria Beneyto i Cuñat, va nàixer a València, el 14 de maig del 1925. Poc després, la seua família es traslladà a Madrid, i allí va passar la...