Col·laboració amb Altres Institucions. Biblioteca Valenciana

  • Max Aub. El laberinto mágico III. Campo francés. Obras Completas. (Volum V-A)

   Max Aub. El laberinto mágico III. Campo francés. Obras Completas. (Volum V-A)

   Max Aub (Autor/Autora), Joan Oleza Simó (Director de la col·lecció), José María Naharro-Calderón (Estudi introductori, edició crítica i notes), Eva Soler Sasera (Estudi introductori, edició crítica i notes)

   Presentem al lector el volum V-A de les obres completes, que inclou l'últim dels «Campos», Campo francés, amb el qual es tanca tota una sèri...
  • Max Aub. Manual de historia de la literatura española. Obras Completas. (Volum V-B)

   Max Aub. Manual de historia de la literatura española. Obras Completas. (Volum V-B)

   Max Aub (Autor/Autora), Joan Oleza Simó (Director de la col·lecció), José María Naharro-Calderón (Estudi introductori, edició crítica i notes), Eva Soler Sasera (Estudi introductori, edició crítica i notes)

   Presentem ara al lector el volum V-A de les obres completes, que inclou l'últim dels «Campos», Campo francés, amb el qual es tanca tota una ...
  • Max Aub. Novelas I. Las buenas intenciones. La calle de Valverde. Obras Completas. (Volum VI)

   Max Aub. Novelas I. Las buenas intenciones. La calle de Valverde. Obras Completas. (Volum VI)

   Max Aub (Autor/Autora), Joan Oleza Simó (Director de la col·lecció), Luis Fernández Cifuentes (Estudi introductori, edició crítica i notes)

   Amb el volum VI que presentem s'inicia una doble sèrie de novel·les no compreses en El laberinto mágico. Les que té el lector a les mans cor...
  • Max Aub. Relatos II. Los relatos de El laberinto mágico. Obras Completas. (Volum IV-B)

   Max Aub. Relatos II. Los relatos de El laberinto mágico. Obras Completas. (Volum IV-B)

   Max Aub (Autor/Autora), Joan Oleza Simó (Director de la col·lecció), Luis Llorens Marzo (Estudi introductori, edició crítica i notes), Javier Lluch Prats (Estudi introductori, edició crítica i notes)

   Presentem al lector els dos toms del volum IV de les obres de Max Aub en què es reuneixen per primera vegada tots els relats publicats en vi...
  • Max Aub. Teatro Mayor. Obras Completas. (Volum VIII)

   Max Aub. Teatro Mayor. Obras Completas. (Volum VIII)

   Max Aub (Autor/Autora), Joan Oleza Simó (Director de la col·lecció), Josep Lluis Sirera Turó (Coordinació), Diversos Autores (Estudi introductori, edició crítica i notes)

   Ja apareguts els volums del Primer Teatro, amb les peces de la primera època, i del Teatro Breve, amb les peces escrites a Mèxic, arriba ara...
  • Max Aub. Relatos I. Fábulas de vanguardia y ciertos cuentos mexicanos. Obras Completas. (Volum IV-A)

   Max Aub. Relatos I. Fábulas de vanguardia y ciertos cuentos mexicanos. Obras Completas. (Volum IV-A)

   Max Aub (Autor/Autora), Joan Oleza Simó (Director de la col·lecció), Franklin García Sánchez (Estudi introductori, edició crítica i notes)

   Presentem al lector els dos toms del volum IV de les obres completes de Max Aub en què es reuneixen per primera vegada tots els relats publi...
  • Max Aub. El laberinto mágico II. Obras Completas. (Volum III-A)

   Max Aub. El laberinto mágico II. Obras Completas. (Volum III-A)

   Max Aub (Autor/Autora), Joan Oleza Simó (Director de la col·lecció), Luis Llorens Marzo (Estudi introductori, edició crítica i notes), Javier Lluch Prats (Estudi introductori, edició crítica i notes)

   Ja aparegut el primer volum d'El laberinto mágico, amb les novel·les que en van inaugurar el cicle narratiu, Campo cerrado i Campo abierto, ...
  • Max Aub. Primer Teatro. Obras Completas. (Volum VII-A)

   Max Aub. Primer Teatro. Obras Completas. (Volum VII-A)

   Max Aub (Autor/Autora), Joan Oleza Simó (Director de la col·lecció)

   Publiquem en el present Primer Teatro la primera producció dramàtica de Max Aub, obres riques en teatralitat i en efectes antiil·lusionístic...
  • Max Aub. Teatro Breve. Obras Completas. (Volum VII-B)

   Max Aub. Teatro Breve. Obras Completas. (Volum VII-B)

   Max Aub (Autor/Autora), Joan Oleza Simó (Director de la col·lecció), Silvia Monti (Estudi instroductorio i edició), Carmen Navarro (Glossari)

   El present volum reuneix vint-i-cinc textos dramàtics d'Aub, dels quals vint-i-dos són en un acte i només tres arriben a l'extensió normal d...
  • Max Aub. El laberinto mágico II. Obras Completas. (Volum III-B)

   Max Aub. El laberinto mágico II. Obras Completas. (Volum III-B)

   Max Aub (Autor/Autora), Joan Oleza Simó (Director de la col·lecció), Luis Llorens Marzo (Edició crítica), Francisco Caudet (Estudi introductori i notes)

   Max Aub, que havia anat escrivint l'epopeia de la lluita i l'ideari republicans en els «Campos» anteriors, ara, en el darrer «Campo» (Mèxic,...
  • Max Aub. El laberinto mágico I. Obras Completas. (Volum II)

   Max Aub. El laberinto mágico I. Obras Completas. (Volum II)

   Max Aub (Autor/Autora), Joan Oleza Simó (Director de la col·lecció), Ignacio Soldevila Durante (Estudi introductori, edició crítica i notes), José Antonio Pérez Bowie (Estudi introductori, edició crítica i notes)

   A penes havia acabat la guerra civil quan Max Aub va concebre el projecte d'una sèrie de novel·les en les quals, amb decidida voluntat testi...
  • Max Aub. Obra poética completa. Obras Completas. (Volum I)

   Max Aub. Obra poética completa. Obras Completas. (Volum I)

   Max Aub (Autor/Autora), Joan Oleza Simó (Director de la col·lecció), Arcadio López-Casanova (Estudi introductori, edició crítica i notes)

   El present volum d'Obra poética completa inclou tot el corpus líric de Max Aub, des del primer llibre —Los poemas cuotidianos (1925)— fins a...