Compendium Musicae

  • Introducción y comentario a Hyperprism de Edgard Varèse

   Introducción y comentario a Hyperprism de Edgard Varèse

   José Mansergas (Autor/Autora)

   El present llibre és una aproximació al món sonor d'Edgard Varèse (1883-1965) a partir del comentari d'Hyperprism (1923). On s'estudien els ...
  • José Serrano (1873-1941)

   José Serrano (1873-1941)

   Del músico popular al compositor desconocido

   Ramón Ahulló Hermano (Autor/Autora), Collage-no (Disseny de la coberta), Diversos Directores (Director de la col·lecció)

   Endinsar-se en el corpus creatiu de José Serrano Simeón (Sueca, 1873-1941) i les seues motivacions implica contemplar les variables que l'af...
  • Josep Melcior Gomis i la cançó lírica de saló

   Josep Melcior Gomis i la cançó lírica de saló

   Una aportació valenciana al primer romanticisme musical europeu

   Miquel Àngel Múrcia i Cambra (Autor/Autora), Diversos Directores (Director de la col·lecció), Collage-no (Disseny de la coberta)

   Josep Melcior Gomis i Colomer (1791-1836) és un dels compositors més interessants del primer romanticisme europeu i, alhora, un gran descone...
  • Crònica de l'òpera representada a València (1936-1959)

   Crònica de l'òpera representada a València (1936-1959)

   La Guerra Civil i la Postguerra

   Ernest Gonzàlez Fabra (Autor/Autora)

   En la tardor de 1946, enmig de les privacions de la Postguerra, del racionament i de l'aïllament polític d'Espanya, el Teatre Principal de V...
  • Rigoberto Cortina Gallego (1843-1920)

   Rigoberto Cortina Gallego (1843-1920)

   Vida y obra a la luz de las fuentes documentales

   Robert Ferrer Llueca (Autor/Autora), Inmaculada Aguilar (Director de la col·lecció), Collage-no (Disseny de la coberta)

   Rigoberto Cortina Gallego (Godella, 1843-València, 1920) és un dels músics més prolífics i actius en la transició del segle XIX al XX a Valè...
  • La música del padre Soler como idea en la composición moderna

   La música del padre Soler como idea en la composición moderna

   El "Fandango" soleriano en la creación musical española desde fines del siglo XX hasta la actualidad

   Andrés Valero-Castells (Autor/Autora), Felipe María Garín Llombart (Director de la col·lecció)

   El present llibre és, fonamentalment, un treball d'anàlisi musical, centrat en la creació espanyola contemporània, a l'entorn a la recreació...
  • Sistemas compositivos temperados en el siglo XX

   Sistemas compositivos temperados en el siglo XX

   Teresa Catalán Sánchez (Autor/Autora)

   "La influència de l' estètica adornada ha propiciat durant decenis que l'atenció de la crítica musicològica del segle XX se centrara en les ...
  • La guitarra clásica en la Comunidad Valenciana Siglo XX

   La guitarra clásica en la Comunidad Valenciana Siglo XX

   José Lázaro Villena (Autor/Autora)

   Hi ha instruments musicals que, per l'ús que d'ells fan els diferents pobles en les seues festes i actes en els quals es distingeixen els pr...
  • El régimen jurídico de las enseñanzas musicales

   El régimen jurídico de las enseñanzas musicales

   Consuelo de los Reyes Marzal Raga (Autor/Autora), Román de la Calle (Director de la col·lecció)

   L'autora ofereix en aquest monogràfic un estudi sobre el règim jurídic dels ensenyaments musicals. L'obra valora amb minuciós detall de juri...
  • Ángeles López Artiga: Un espíritu musical

   Ángeles López Artiga: Un espíritu musical

   Diversos Autors

   Tota una vida d'intensa dedicació a la música ha portat a Ángeles López Artiga a ser una de les més considerades i brillants compositores de...
  • La primera obra didàctica per a oboé a Espanya

   La primera obra didàctica per a oboé a Espanya

   El mètode d'Enrique Marzo i Feo (1870)

   Vicente Llimerà Dus (Autor/Autora), Román de la Calle (Director de la col·lecció), Carles Subiela (Revisió)

   La didàctica de l'oboé té el seu primer representant significatiu a Espanya en la figura de l'oboista Enrique Marzo i Feo (1819-ca.1895). La...
  • Romanticismo y música instrumental en Valencia (1832-1916)

   Romanticismo y música instrumental en Valencia (1832-1916)

   Manuel Sancho García (Autor/Autora)

   El present estudi traça un recorregut, tan profund com exhaustiu, a través de totes aquelles manifestacions de música instrumental desenvolu...
  • Recull de termes musicals en valencià

   Recull de termes musicals en valencià

   Fernando Torner Feltrer (Autor/Autora), Salvador Seguí (Director de la col·lecció)

   El present llibre és un recull de termes musicals en valencià, amb el que l'autor ve a cobrir un buit notable en la bibliografia especialitz...
  • Mencía de Mendoza y la Viuda de Mateo Flecha

   Mencía de Mendoza y la Viuda de Mateo Flecha

   Las ensaladas de Flecha el Viejo, su relación con la Corte de Calabria y el Erasmismo

   Ferran Muñoz Traver (Autor/Autora), Salvador Seguí (Director de la col·lecció), Vicent Ferri (Disseny de la coberta)

   Aquest llibre contribueix a desvetlar les relacions latents entre els corrents espirituals d'una València oberta a l'erasmisme però carregad...
  • La música en los códices, incunables y raros de la catedral de Valencia

   La música en los códices, incunables y raros de la catedral de Valencia

   Antonio Andrés Ferrandis (Autor/Autora), Salvador Seguí (Director de la col·lecció)

   La catedral de València ha generat al llarg de la seua història un ric i abundant patrimoni artístic i documental. Els documents musicals, f...