Descobrim el País Valencià

  • Joan Baptista Basset

   Joan Baptista Basset

   Militar i maulet

   Jordi Querol (Autor/Autora), Aula Gráfica CB (Disseny de la coberta)

   Baptista Basset és un dels personatges més desconeguts i alhora més importants de la història valenciana. La seua intervenció en alguns dels...
  • Creixement, politització i canvi social. 1790/1980

   Creixement, politització i canvi social. 1790/1980

   Teresa Carnero Arbat (Autor/Autora), Jordi Palafox Gamir (Autor/Autora), Aula Gráfica CB (Disseny de la coberta)

   Al llarg dels segles XIX i XX l'economia i la societat valencianes experimenten una profunda transformació que conduirà, a mitjans anys seix...
  • Poblament i espai rural

   Poblament i espai rural

   Transformacions històriques

   Josep Torró Abad (Autor/Autora), Aula Gráfica CB (Disseny de la coberta)

   Davant l'absència, gairebé absoluta, de visions de conjunt de la història del poblament i l'espai rural valencià, aquest llibre ens hi propo...
  • La pintura hispanoflamenca

   La pintura hispanoflamenca

   Ximo Company i Climent (Autor/Autora), Aula Gráfica CB (Disseny de la coberta)

   Avui més que mai, i malgrat les dificultats semàntiques que puga contenir, s'escau recuperar el mot Hispanoflamenc per a designar la major d...
  • La música popular

   La música popular

   Vicent Torrent i Centelles (Autor/Autora)

   L'estudi que Vicent Torrent ens ofereix en aquest llibre no es pot jutjar ni com una recopilació folklòrica, ja que no ho és, ni tampoc com ...
  • Les comarques de muntanya

   Les comarques de muntanya

   Jorge Cruz Orozco (Autor/Autora)

   Les formacions socials valencianes s'han polaritzat durant les darreres dècades com a culminació d'un procés històric de llarga vigència. El...
  • La medicina a la València medieval

   La medicina a la València medieval

   Lluís García Ballester (Autor/Autora)

   Un dels períodes més abandonats de la història de la medicina és el medieval, malgrat l'evident interés que avui desvetla. València apareix ...
  • Polítics i cacics a Castelló (1876-1901)

   Polítics i cacics a Castelló (1876-1901)

   Eduardo Pérez Arribas (Autor/Autora), Eduardo Quiles (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   Polítics i cacics a Castelló (1876-1901) significa una aportació decisiva a l'estudi de la societat castellonenca del XIX. Centrat en l'anàl...
  • La taronja (1781-1939)

   La taronja (1781-1939)

   Vicente Abad (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   La taronja (1781-1939), síntesi de la tesi doctoral de l'autor suposa una aportació decisiva per a l'estudi històric de l'economia citrícola...
  • La pintura del Renaixement

   La pintura del Renaixement

   Ximo Company i Climent (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   Si fem cas d'Erwin Panofsky (Renacimiento y renacimientos en el arte occidental, 1975), haurem de concloure que la pintura valenciana del Re...
  • Vicent Boix

   Vicent Boix

   Aproximació biogràfica al romanticisme valencià

   Eduardo Pérez Arribas (Autor/Autora), Eduardo Ortega de la Torre (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   La vida de Vicent Boix i Ricarte (Xàtiva, 1813- València, 1880) ompli una gran part de la història valenciana del segle XIX, en la qual ocup...
  • El moviment obrer i la República (1930-1932)

   El moviment obrer i la República (1930-1932)

   Lluís Ysern Lagarda (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   "El moviment obrer i la República (1930-1932)" estudia la trajectòria seguida per les organitzacions obreres de la ciutat de València als an...
  • El treball a domicili

   El treball a domicili

   Enric Sebastià Domingo (Autor/Autora), Enric Sanchis (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   Si calgués justificar la importància del tema que ens ocupa, diríem que el País Valencià ha vingut registrant saldos migratoris positius dur...
  • La Universitat de València

   La Universitat de València

   Marc Baldó Lacomba (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   La Universitat de València és la institució valenciana que, al llarg del temps, més relacionada ha estat amb l'activitat intel·lectual i cie...
  • Història i literatures

   Història i literatures

   Joan Oleza Simó (Autor/Autora), Josep Lluis Sirera Turó (Autor/Autora)

   La història literària del País Valencià es troba, encara, per fer en bona mesura. Malgrat els cada volta més nombrosos monogràfics, ens manq...
  • Els orígens del País Valencià

   Els orígens del País Valencià

   Enric Banyuls Jiménez (Autor/Autora), Enric A. Llobregat Conesa (Autor/Autora)

   Aquest llibre vol ser una guia elemental de coneixement de la història dels valencians -o més exactament dels homes que habitaren les terres...
  • El segle XVIII

   El segle XVIII

   Vicent Ribes Iborra (Autor/Autora)

   Potser siga el segle XVIII la centúria passada més estudiada pels historiadors valencians actuals. Reblant el clau podríem afirmar que fins ...
  • Els Ibers

   Els Ibers

   Duane Michals (Autor/Autora), Domingo Fletcher Valls (Autor/Autora)

   Hom exposa en aquest llibre una visió de conjunt del poble iber, tot ressenyant quins són els seus origens, el seu nom, la seua àrea d'empla...
  • Chiva-Hoya de Buñol

   Chiva-Hoya de Buñol

   Benito Sanz Díaz (Autor/Autora)

   Xiva-Foia de Bunyol és una comarca de transició, entre l'Horta i Requena-Utiel. Quallada d'història, va passar per èpoques molt difícils, co...
  • Los Serranos

   Los Serranos

   Josep María Jordan Galduf (Autor/Autora), María José Cardona (Disseny de la coberta)

   Els Serrans constitueix una comarca deprimida situada en l'interior del País Valencià. La descripció dels seus trets més significatius, un r...
  • L'arròs

   L'arròs

   Enric Beltran Fos (Autor/Autora), Enric G. Gomá (Autor/Autora), Ximo Navarro (Disseny de la coberta)

   En aquest llibre s'intenta veure i analitzar les diferents vicissituds per les quals ha passat el conreu de l'arròs i els seus conreadors al...
  • El caciquisme

   El caciquisme

   Alícia Yanini (Autor/Autora)

   Un dels trets més característics del cacic era la seua actuació il·legal i indiscriminada en favor dels seus amics i en contra dels seus ene...
  • Els poetes aràbigo-valencians

   Els poetes aràbigo-valencians

   Josep Piera Rubio (Autor/Autora)

   Aquest llibre tracta de facilitar al lector una visió global dels poetes i de la poesia àrabs que la civilització islàmica produí a la zona ...
  • L'Autonomia

   L'Autonomia

   Lluís Aguiló Lucia (Autor/Autora)

   Aquest llibre suposa una introducció a l'Autonomia del País Valencià partint precisament de l'explicació tècnica -Estat, Constitució i Auton...
  • La banca valenciana: una aproximació històrica

   La banca valenciana: una aproximació històrica

   Clementina Ródenas Villena (Autor/Autora)

   Aquest estudi es planteja d'aclarir, bàsicament, tres punts. L'origen i la responsabilitat de la banca valenciana en el frustrat procés d'in...
  • El Valle de Ayora

   El Valle de Ayora

   Benito Sanz Díaz (Autor/Autora)

   La comarca de la Vall d'Aiora és de les més desconegudes de la província de València. El present llibre pretén donar una visió de conjunt d'...
  • El franquisme

   El franquisme

   Josep Picó López (Autor/Autora)

   La dictadura franquista ha suposat la consolidació definitiva de la revolució burgesa espanyola, és a dir, la reconstrucció de l'Estat ha ti...
  • El krausisme valencià

   El krausisme valencià

   Joan Àngel Blasco Carrascosa (Autor/Autora)

   Aquest llibre ofereix una síntesi d'allò que va suposar el moviment cultural i pedagògic del krausisme i la Institución libre de Enseñanza e...
  • Constantí Llombart

   Constantí Llombart

   Manuel Lloris Valdés (Autor/Autora)

   Constantí Llombart és el sobrenom que emprà Carmel Navarro Llombart (Vaència 1848-1895), un autodidacta compromés en la política i la llengu...
  • Història del socialisme

   Història del socialisme

   José Antonio Piqueras Arenas (Autor/Autora)

   Al llarg del present llibre hom assisteix al procés de creació i desenvolupament d'una tendència fonamental en la història del moviment obre...
  • La qüestió comarcal

   La qüestió comarcal

   Rafael Juan i Fenollar (Autor/Autora)

   L'avui i el demà de les comarques al País Valencià són presentats ací des d'una perspectiva autonòmica, és a dir, progressista. Una de les m...
  • Passat, present i futur del teatre valencià

   Passat, present i futur del teatre valencià

   Josep Lluis Sirera Turó (Autor/Autora)

   Desconegut en la immensa majoria dels casos, el nostre teatre és normalment menyspreat i reduït a un estat de sub-producte cultural condemna...
  • El Camp de Túria

   El Camp de Túria

   Josep M. Jordan Galduf (Autor/Autora)

   El present llibre constitueix una visió de conjunt del Camp de Túria, una comarca de transició (geogràfica, econòmic-demogràfica i idiomàtic...
  • La revolta de les Germanies

   La revolta de les Germanies

   Ricardo García Cárcel (Autor/Autora)

   En la formació de les Germanies conflueixen tres factors que s'interrelacionaren en l'estiu de 1519 i propiciaren l'alçament: la situació co...
  • Els moviments socials al País Valencià

   Els moviments socials al País Valencià

   Manuel Cerdà Pérez (Autor/Autora)

   Des de la conquesta del País Valencià per Jaume I i l'oposició àrab, fins a les lluites del moviment obrer en l'època franquista, passant pe...