Estudios Universitarios

  • El teatre valencià (1845-1945)

   El teatre valencià (1845-1945)

   La rellevància de les actrius

   Gabriel Garcia Frasquet (Autor/Autora), Fèlix Bella (Disseny de la col·lecció), Estudio Juan Nava (Disseny de la coberta)

   Aquest llibre ressegueix l’oscil·lant itinerari d’un segle de teatre valencià entre l’estrena dels primers sainets i la prohibició tàcita po...
  • Salud, enfermedad y muerte

   Salud, enfermedad y muerte

   La sociedad valenciana entre 1833 y 1939

   Josep Lluis Barona Vilar (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   Aquest llibre analitza la situació de salut d'una societat en procés de transformació i modernització, la societat valenciana durant el perí...
  • Heroicas decisiones

   Heroicas decisiones

   La Monarquía Católica y los moriscos valencianos

   Rafael Benítez Sánchez-Blanco (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   Heroicas decisiones. La Monarquía Católica y los moriscos valencianos analitza les causes de la traumàtica expulsió d'uns cent trenta mil va...
  • Letras y fe. Erasmo en la Valencia del Renacimiento

   Letras y fe. Erasmo en la Valencia del Renacimiento

   Helena Rausell Guillot (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   Erasme, un nom que ha fascinat durant cinc-cents anys intel·lectuals de totes les èpoques. Lloat, vituperat, censurat, condemnat, prohibit, ...
  • La sedería valenciana y el reformismo borbónico

   La sedería valenciana y el reformismo borbónico

   Ricardo Franch Benavent (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   La sederia valenciana i el reformisme borbònic pretén analitzar la incidència que va tenir la política econòmica de la monarquia sobre el ce...
  • La Segunda Guerra Púnica en Valencia

   La Segunda Guerra Púnica en Valencia

   Problemas de un casus belli

   Luis Sánchez González (Autor/Autora)

   L'any 218 a. de C. la ciutat de Sagunt, després d'un setge de vuit mesos, és conquistada per les tropes d'Aníbal Barca donant lloc al començ...
  • La literatura fantástica en la prensa del Romanticismo

   La literatura fantástica en la prensa del Romanticismo

   Montserrat Trancón Lagunas (Autor/Autora)

   La literatura fantàstica en la premsa del Romanticisme introdueix el lector en una època apassionant i convulsa de la història de la literat...
  • Devoción popular y convulsión social en la Valencia del Seiscientos

   Devoción popular y convulsión social en la Valencia del Seiscientos

   El intento de beatificación de Francisco Jerónimo Simó

   Emilio José Sales Dasí (Autor/Autora), Emilio Callado Estela (Autor/Autora)

   Devoción popular y convulsión social en la Valencia del Seiscientos no és només la història de la beatificació frustrada de mossén Francisco...
  • Els molins hidràulics valencians

   Els molins hidràulics valencians

   Tecnologia, història i context social

   Diversos Autors

   Els molins hidràulics valencians és el resultat d'un treball interdisciplinar entre diversos historiadors, geògrafs i arqueòlegs especialist...
  • Textos d'història valenciana

   Textos d'història valenciana

   Josep Montesinos (Autor/Autora), Josep Martí (Autor/Autora)

   La Història escrita d'un poble és, junt a la cultura material que ens ha arribat fins hui, un punt de contacte dels nostres temps amb el pas...
  • Palabras desde el talego

   Palabras desde el talego

   El argot en la prisión de Valencia

   Julia Sanmartín Sáez (Autor/Autora), Esther Cidoncha (Disseny de la coberta)

   En aquest llibre s'analitza la cultura del talego, una cultura constreta per la duplicitat de normes i edificada amb un llenguatge singular,...
  • Historia del derecho natural y de gentes

   Historia del derecho natural y de gentes

   Joaquín Marín y Mendoza (Autor/Autora), Salvador Rus Rufino (Edició, introducció i notes), Esther Cidoncha (Disseny de la coberta), Juan García Rosell (Fotografia)

   Joaquín Marín va dotar als seus alumnes d'una sinopsi històrica del Dret Natural, molt útil per a les seues classes en els Reales Estudios d...
  • El inicio de los ferrocarriles y tranvías de vía estrecha en Valencia

   El inicio de los ferrocarriles y tranvías de vía estrecha en Valencia

   Vicent Giménez Chornet (Autor/Autora), Esther Cidoncha (Disseny de la coberta)

   Amb l'augment de l'agricultura comercialitzable i el creixement demogràfic, en la segona meitat del segle XIX valencià, apareix la demanda d...
  • Maestros valencianos bajo el franquismo

   Maestros valencianos bajo el franquismo

   La depuración del magisterio: 1939-1944

   Juan Manuel Fernández Soria (Autor/Autora), María del Carmen Agulló Díaz (Autor/Autora), Esther Cidoncha (Disseny de la coberta)

   L'anàlisi de quasi 2.400 expedients sobre la depuració contra el Magisteri Valencià, ha permés l'estudi dels fins i raons d'aquesta repressi...
  • Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII

   Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII

   Armando Alberola Romà (Autor/Autora), Esther Cidoncha (Disseny de la coberta)

   Catástrofe, economía y política en la Valencia del siglo XVIII pretén traçar una anàlisi seqüencial de les diferents catàstrofes d'índole na...
  • Los judíos en tierras valencianas

   Los judíos en tierras valencianas

   José Ramón Hinojosa Montalvo (Autor/Autora), Esther Cidoncha (Disseny de la coberta)

   Los judíos en tierras valencianas pretén recuperar per a la memòria històrica dels valencians una parcel·la del seu passat tot just coneguda...
  • Diccionario de autores literarios valencianos

   Diccionario de autores literarios valencianos

   Miguel Catalán González (Autor/Autora), Miguel Herráez Serra (Autor/Autora), Esther Cidoncha (Disseny de la coberta)

   Aquest Diccionari d'autors literaris valencians ve a omplir un evident buit en la bibliografia valenciana sobre els autors literaris actuals...
  • El área territorial de Arse-Saguntum en época ibérica: Una aproximación a su estudio

   El área territorial de Arse-Saguntum en época ibérica: Una aproximación a su estudio

   Mª Ángeles Martí Bonafé (Autor/Autora), Esther Cidoncha (Disseny de la coberta)

   Aquest llibre descriu l'ocupació ibèrica del tossal del Castell de Sagunt, que constitueix la ciutat d'Arse, i estudia l'organització del po...
  • La fundació de València

   La fundació de València

   La ciutat a l'època romanorepublicana (segles II-I A. de C.)

   Albert Ribera i Lacomba (Autor/Autora), Esther Cidoncha (Disseny de la coberta)

   La fundació de la ciutat de València ha estat sempre una qüestió molt debatuda. Gràcies a la investigació arqueológica i històrica es pot ja...
  • Mujeres e Ilustración

   Mujeres e Ilustración

   La construcción de la feminidad en la España del siglo XVIII

   Mónica Bolufer Peruga (Autor/Autora), Esther Cidoncha (Disseny de la coberta)

   La discussió sobre l'educació i el paper social de la dona estava en el centre de les inquietuds de la Il·lustració.El llibre estudia la con...
  • El paraíso de la razón

   El paraíso de la razón

   La revista Estudios (1928-1937) y el mundo cultural anarquista

   Francisco Javier Navarro Navarro (Autor/Autora)

   El moviment llibertari espanyol prestà des dels seus orígens una atenció especial al món de l'educació i la cultura com instruments bàsics d...
  • Desposeer y custodiar

   Desposeer y custodiar

   Transformación agraria y guardería rural en la provincia de Valencia. 1844-1874

   Vicent R. Mir Montalt (Autor/Autora), José Antonio Piqueras Arenas (Pròleg)

   En un context de canvi profund de les relacions socials com el que caracteritzà el regnat d'Isabel II, la funció coercitiva de l'Estat va re...
  • Legitimidad democrática y poder judicial

   Legitimidad democrática y poder judicial

   Cristina García Pascual (Autor/Autora)

   En les societats contemporànies les intervencions judicials han anat creixent poc a poc, no sols en nombre sinó també en la importància o tr...
  • La gloriosa en Valencia (1864-1869)

   La gloriosa en Valencia (1864-1869)

   Rosa Monlleó Peris (Autor/Autora)

   Si en la primera etapa del procés revolucionari, en la qual s'implanta el regim liberal, és la burgesia la qual es beneficia de la conformac...
  • La democracia y el Tribunal Constitucional

   La democracia y el Tribunal Constitucional

   Joaquín Martín Cubas (Autor/Autora)

   En aquesta obra s'aborden alguns dels problemes de la democràcia espanyola a partir de l'anàlisi de la pràctica del Tribunal Constitucional....
  • Al servicio de los Borbones

   Al servicio de los Borbones

   Los regidores valencianos en el siglo XVIII

   María del Carmen Irles Vicente (Autor/Autora)

   Amb l'abolició dels furs en juny del 1707, les institucions municipals històricament vigents en l'Antic Regne de València —caracteritzades p...
  • La filosofía de la historia de Wilhelm von Humboldt

   La filosofía de la historia de Wilhelm von Humboldt

   Una interpretación.

   Jorge Navarro Pérez (Autor/Autora)

   Wilhelm von Humboldt (Postdam 1767-Tegel 1835) és conegut a Espanya especialment com a teòric dels límits de l'acció de l'Estat i com a filò...
  • Poder y deseo

   Poder y deseo

   La homosexualidad masculina en Valencia

   Begoña Enguix Grau (Autor/Autora), Joan J. Pujadas (Pròleg)

   Durant segles, el comportament homosexual, masculí o femení, ha sigut condemnat i, per consegüent, ocultat. Les referències al fet homosexua...
  • La familia Borja

   La familia Borja

   Historia de una leyenda

   Marion Hermann-Röttgen (Autor/Autora), Heike van Lawick (Traductor/Traductora)

   El 1492 Alexandre VI Borgia va ascendir al sol pontifici. Al llarg dels anys la investigació històrica i la creació literària l'han dedicat ...
  • La cultura del libro en la época de la Ilustración

   La cultura del libro en la época de la Ilustración

   Valencia 1740-1808

   Genaro Lamarca Langa (Autor/Autora)

   El 1492 Alexandre VI Borgia va ascendir al sol pontifici. Al llarg dels anys la investigació històrica i la creació literària l'han dedicat ...
  • Inquisición y sociedad en el Reino de Valencia (1478-1834)

   Inquisición y sociedad en el Reino de Valencia (1478-1834)

   Stephen Haliczer (Autor/Autora), Carles Xavier Subiela i Ibáñez (Traductor/Traductora)

   El Regne de València ocupa una posició especial en la història de la Inquisició hispànica per les importants minories musulmana i jueva que ...
  • Moriscos, nobles y repobladores

   Moriscos, nobles y repobladores

   Estudios sobre el siglo XVII en Valencia

   Eugenio Císcar Pallarés (Autor/Autora)

   En tres llargs i documentats treballs, l'autor estudia diversos aspectes de la societat valenciana en el context històric de l'expulsió dels...
  • Estudios sobre la Segunda República

   Estudios sobre la Segunda República

   Diversos Autors

   La major part dels estudis històrics al voltant dels anys trenta al País Valencià es centraren durant l'última dècada en la guerra civil, me...
  • En el este, La memoria recuperada

   En el este, La memoria recuperada

   Diversos Autors

   Un col·lectiu de periodistes i historiadors presenta en aquest llibre, un conjunt important d'eixos llocs de la memòria als quals el passat ...
  • De las academias a la Enciclopedia

   De las academias a la Enciclopedia

   El discurso del saber en la modernidad

   Diversos Autors

   De las academias a la Enciclopedia, el discurso del saber en la modernidad fou el títol d'un Seminari organitzat per la Universitat Internac...
  • Los Borja y los moriscos

   Los Borja y los moriscos

   Repobladores y "terratenientes" en la Huerta de Gandía tras la expulsión de 1609

   Santiago La Parra López (Autor/Autora), Bernard Vincent (Pròleg), Aula Gráfica CB (Disseny de la coberta)

   Els Borgia i els moriscos són dos temes amb una rellevància indiscutible en la història del País Valencià, per més que han conegut un molt d...
  • Alfonso el Magnánimo

   Alfonso el Magnánimo

   Rey de Aragón, Nápoles y Sicilia (1396-1458)

   Alan Ryder (Autor/Autora), Carles Xavier Subiela i Ibáñez (Traductor/Traductora), Aula Gráfica CB (Disseny de la coberta)

   Aquest llibre constitueix la primera biografia completa d'un dels més brillants monarques de l'Europa del segle XV, Alfons V d'Aragó, al qua...
  • Sistema urbano y desarrollo regional

   Sistema urbano y desarrollo regional

   En la Comunidad Valenciana

   Julia Salom Carrasco (Autor/Autora)

   Els desequilibris espacials que avui existeixen en la Comunitat Valenciana es forjaren des de mitjans del segle XIX paral·lelament al procés...
  • La derecha regional valenciana

   La derecha regional valenciana

   El catolicismo político valenciano (1930-1936)

   Rafael Valls Montés (Autor/Autora)

   La principal aportació política de la Derecha Regionalista Valenciana (D.R.V.), independentment d'alguns dels seus punts pragmàtics com l'ac...
  • Los papas Borgia

   Los papas Borgia

   Calixto III y Alejandro VI

   Susanne Schüller Piroli (Autor/Autora), Manuel Lloris Valdés (Traductor/Traductora), Josep Monter Pérez (Revisió), Elisa Renau (Revisió), Aula Gráfica CB (Disseny de la coberta)

   La història del papat durant l'Edat Mitjana constitueix una successió quasi ininterrompuda d'esdeveniments dramàtics i de tràgics successos....
  • Místicos, beatas y alumbrados

   Místicos, beatas y alumbrados

   Ribera y la espiritualidad valenciana del siglo XVII

   Francisco Pons Fuster (Autor/Autora)

   Místicos, beates y alumbrados no és una visió global, sinó panoràmica, de l'espiritualitat valenciana del segle XVII. D'una espiritualitat f...
  • Las letrinas

   Las letrinas

   Historia de la higiene humana

   Roger Henri Guerrand (Autor/Autora), Pierrette Salas (Traductor/Traductora)

   Els vàters no han estat sempre tancats per dins, com ho proba aquesta història dels excusats, de l'Edat Mitjana als nostres dies, comptada a...
  • La república de Weimar

   La república de Weimar

   Establecimiento, estructuras y destrucción de una democracia

   Reinhard Kühnl (Autor/Autora), Ramir Reig Armero (Traductor/Traductora), Elisa Renau (Traductor/Traductora)

   Què fou la República de Weimar? Cóm va sorgir, què forces polítiques foren favorables a ella i quines altres van estar en contra? En aquest ...
  • Transportes y mercado

   Transportes y mercado

   En el País Valenciano (1850-1914)

   Javier Vidal Olivares (Autor/Autora)

   Durant el segle XIX el procés de creixement econòmic experimentat pels països europeus va estar relacionat amb major o menor mesura amb la d...
  • Agiotistas, negreros y partisanos

   Agiotistas, negreros y partisanos

   Dialéctica social en vísperas de la revolución gloriosa

   José Antonio Piqueras Arenas (Autor/Autora), Enric Sebastià Domingo (Autor/Autora), Aula Gráfica CB (Disseny de la coberta)

   La present obra enfronta les causes de la Revolució de 1868, revisa les explicacions a l'ús i proposa una interpretació integradora a partir...
  • La atracción del archivo

   La atracción del archivo

   Arlette Farge (Autor/Autora), Anna Montero Bosch (Traductor/Traductora), Aula Gráfica CB (Disseny de la coberta)

   L'arxiu és una esquinç en el teixit dels dies, l'esbós realitzat d'un esdeveniment inesperat. Tot ell està enfocat sobre alguns instants de ...
  • Los mundos de Alfonso el Sabio y Jaime el Conquistador

   Los mundos de Alfonso el Sabio y Jaime el Conquistador

   Razón y fuerza en la Edad Media

   Diversos Autors

   A l'abril de 1981 es van reunir a UCLA (Universitat de Califòrnia, Los Angeles) al voltant de quaranta estudiosos hispanistes vinguts des de...
  • Viles y mecánicos

   Viles y mecánicos

   Trabajo y sociedad en la Valencia preindustrial

   Fernando Díez Rodríguez (Autor/Autora), Aula Gráfica CB (Disseny de la coberta)

   En els últims deu anys hem assistit a la consolidació d'importants canvis en la consideració historiogràfica d'alguns temes fundacionals. Ta...
  • El dilema de Weimar

   El dilema de Weimar

   Los intelectuales en la república de Weimar

   Diversos Autors

   La imatge més habitual de l'Alemanya de la República de Weimar és la de la bohèmia cínica i el radicalisme polític del Berlín d'entreguerres...
  • Libros, editores y público en la Europa moderna

   Libros, editores y público en la Europa moderna

   Diversos Autors

   Libros, editores y público en la Europa moderna ofereix una panoràmica de diferents estudis dedicats a la història del llibre en una època c...