Estudios Universitarios

    • Salud, enfermedad y muerte

      Salud, enfermedad y muerte

      La sociedad valenciana entre 1833 y 1939

      Josep Lluis Barona Vilar (Autor/Autora)

      Aquest llibre analitza la situació de salut d'una societat en procés de transformació i modernització, la societat valenciana durant el perí...
    • Heroicas decisiones

      Heroicas decisiones

      La Monarquía Católica y los moriscos valencianos

      Rafael Benítez Sánchez-Blanco (Autor/Autora)

      Heroicas decisiones. La Monarquía Católica y los moriscos valencianos analitza les causes de la traumàtica expulsió d'uns cent trenta mil va...
    • Letras y fe. Erasmo en la Valencia del Renacimiento

      Letras y fe. Erasmo en la Valencia del Renacimiento

      Helena Rausell Guillot (Autor/Autora)

      Erasme, un nom que ha fascinat durant cinc-cents anys intel·lectuals de totes les èpoques. Lloat, vituperat, censurat, condemnat, prohibit, ...
    • La sedería valenciana y el reformismo borbónico

      La sedería valenciana y el reformismo borbónico

      Ricardo Franch Benavent (Autor/Autora)

      La sederia valenciana i el reformisme borbònic pretén analitzar la incidència que va tenir la política econòmica de la monarquia sobre el ce...
    • La Segunda Guerra Púnica en Valencia

      La Segunda Guerra Púnica en Valencia

      Problemas de un casus belli

      Luis Sánchez González (Autor/Autora)

      L'any 218 a. de C. la ciutat de Sagunt, després d'un setge de vuit mesos, és conquistada per les tropes d'Aníbal Barca donant lloc al començ...
    • La literatura fantástica en la prensa del Romanticismo

      La literatura fantástica en la prensa del Romanticismo

      Montserrat Trancón Lagunas (Autor/Autora)

      La literatura fantàstica en la premsa del Romanticisme introdueix el lector en una època apassionant i convulsa de la història de la literat...
    • Devoción popular y convulsión social en la Valencia del Seiscientos

      Devoción popular y convulsión social en la Valencia del Seiscientos

      El intento de beatificación de Francisco Jerónimo Simó

      Emilio Callado Estela (Autor/Autora)

      Devoción popular y convulsión social en la Valencia del Seiscientos no és només la història de la beatificació frustrada de mossén Francisco...
    • Els molins hidràulics valencians

      Els molins hidràulics valencians

      Tecnologia, història i context social

      Diversos Autors

      Els molins hidràulics valencians és el resultat d'un treball interdisciplinar entre diversos historiadors, geògrafs i arqueòlegs especialist...
    • Textos d'història valenciana

      Textos d'història valenciana

      Josep Montesinos (Autor/Autora)

      La Història escrita d'un poble és, junt a la cultura material que ens ha arribat fins hui, un punt de contacte dels nostres temps amb el pas...
    • Palabras desde el talego

      Palabras desde el talego

      El argot en la prisión de Valencia

      Julia Sanmartín Sáez (Autor/Autora)

      En aquest llibre s'analitza la cultura del talego, una cultura constreta per la duplicitat de normes i edificada amb un llenguatge singular,...
    • Historia del derecho natural y de gentes

      Historia del derecho natural y de gentes

      Joaquín Marín y Mendoza (Autor/Autora)

      Joaquín Marín va dotar als seus alumnes d'una sinopsi històrica del Dret Natural, molt útil per a les seues classes en els Reales Estudios d...
    • El inicio de los ferrocarriles y tranvías de vía estrecha en Valencia

      El inicio de los ferrocarriles y tranvías de vía estrecha en Valencia

      Vicent Giménez Chornet (Autor/Autora)

      Amb l'augment de l'agricultura comercialitzable i el creixement demogràfic, en la segona meitat del segle XIX valencià, apareix la demanda d...
    • Maestros valencianos bajo el franquismo

      Maestros valencianos bajo el franquismo

      La depuración del magisterio: 1939-1944

      Juan Manuel Fernández Soria (Autor/Autora)

      L'anàlisi de quasi 2.400 expedients sobre la depuració contra el Magisteri Valencià, ha permés l'estudi dels fins i raons d'aquesta repressi...
    • Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII

      Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII

      Armando Alberola Romà (Autor/Autora)

      Catástrofe, economía y política en la Valencia del siglo XVIII pretén traçar una anàlisi seqüencial de les diferents catàstrofes d'índole na...
    • Los judíos en tierras valencianas

      Los judíos en tierras valencianas

      José Ramón Hinojosa Montalvo (Autor/Autora)

      Los judíos en tierras valencianas pretén recuperar per a la memòria històrica dels valencians una parcel·la del seu passat tot just coneguda...
    • Diccionario de autores literarios valencianos

      Diccionario de autores literarios valencianos

      Miguel Catalán González (Autor/Autora)

      Aquest Diccionari d'autors literaris valencians ve a omplir un evident buit en la bibliografia valenciana sobre els autors literaris actuals...
    • El área territorial de Arse-Saguntum en época ibérica: Una aproximación a su estudio

      El área territorial de Arse-Saguntum en época ibérica: Una aproximación a su estudio

      Mª Ángeles Martí Bonafé (Autor/Autora)

      Aquest llibre descriu l'ocupació ibèrica del tossal del Castell de Sagunt, que constitueix la ciutat d'Arse, i estudia l'organització del po...
    • La fundació de València

      La fundació de València

      La ciutat a l'època romanorepublicana (segles II-I A. de C.)

      Albert Ribera i Lacomba (Autor/Autora)

      La fundació de la ciutat de València ha estat sempre una qüestió molt debatuda. Gràcies a la investigació arqueológica i històrica es pot ja...
    • Mujeres e Ilustración

      Mujeres e Ilustración

      La construcción de la feminidad en la España del siglo XVIII

      Mónica Bolufer Peruga (Autor/Autora)

      La discussió sobre l'educació i el paper social de la dona estava en el centre de les inquietuds de la Il·lustració.El llibre estudia la con...
    • El paraíso de la razón

      El paraíso de la razón

      La revista Estudios (1928-1937) y el mundo cultural anarquista

      Francisco Javier Navarro Navarro (Autor/Autora)

      El moviment llibertari espanyol prestà des dels seus orígens una atenció especial al món de l'educació i la cultura com instruments bàsics d...
    • Desposeer y custodiar

      Desposeer y custodiar

      Transformación agraria y guardería rural en la provincia de Valencia. 1844-1874

      Vicent R. Mir Montalt (Autor/Autora)

      En un context de canvi profund de les relacions socials com el que caracteritzà el regnat d'Isabel II, la funció coercitiva de l'Estat va re...
    • Legitimidad democrática y poder judicial

      Legitimidad democrática y poder judicial

      Cristina García Pascual (Autor/Autora)

      En les societats contemporànies les intervencions judicials han anat creixent poc a poc, no sols en nombre sinó també en la importància o tr...
    • La gloriosa en Valencia (1864-1869)

      La gloriosa en Valencia (1864-1869)

      Rosa Monlleó Peris (Autor/Autora)

      Si en la primera etapa del procés revolucionari, en la qual s'implanta el regim liberal, és la burgesia la qual es beneficia de la conformac...
    • La democracia y el Tribunal Constitucional

      La democracia y el Tribunal Constitucional

      Joaquín Martín Cubas (Autor/Autora)

      En aquesta obra s'aborden alguns dels problemes de la democràcia espanyola a partir de l'anàlisi de la pràctica del Tribunal Constitucional....
    • Al servicio de los Borbones

      Al servicio de los Borbones

      Los regidores valencianos en el siglo XVIII

      María del Carmen Irles Vicente (Autor/Autora)

      Amb l'abolició dels furs en juny del 1707, les institucions municipals històricament vigents en l'Antic Regne de València –caracteritzades p...
    • La filosofía de la historia de Wilhelm von Humboldt

      La filosofía de la historia de Wilhelm von Humboldt

      Una interpretación.

      Jorge Navarro Pérez (Autor/Autora)

      Wilhelm von Humboldt (Postdam 1767-Tegel 1835) és conegut a Espanya especialment com a teòric dels límits de l'acció de l'Estat i com a filò...
    • Poder y deseo

      Poder y deseo

      La homosexualidad masculina en Valencia

      Begoña Enguix Grau (Autor/Autora)

      Durant segles, el comportament homosexual, masculí o femení, ha sigut condemnat i, per consegüent, ocultat. Les referències al fet homosexua...
    • La familia Borja

      La familia Borja

      Historia de una leyenda

      Marion Hermann-Röttgen (Autor/Autora)

      El 1492 Alexandre VI Borgia va ascendir al sol pontifici. Al llarg dels anys la investigació històrica i la creació literària l'han dedicat ...
    • La cultura del libro en la época de la Ilustración

      La cultura del libro en la época de la Ilustración

      Valencia 1740-1808

      Genaro Lamarca Langa (Autor/Autora)

      El 1492 Alexandre VI Borgia va ascendir al sol pontifici. Al llarg dels anys la investigació històrica i la creació literària l'han dedicat ...
    • Inquisición y sociedad en el Reino de Valencia (1478-1834)

      Inquisición y sociedad en el Reino de Valencia (1478-1834)

      Stephen Haliczer (Autor/Autora)

      El Regne de València ocupa una posició especial en la història de la Inquisició hispànica per les importants minories musulmana i jueva que ...
    • Moriscos, nobles y repobladores

      Moriscos, nobles y repobladores

      Estudios sobre el siglo XVII en Valencia

      Eugenio Císcar Pallarés (Autor/Autora)

      En tres llargs i documentats treballs, l'autor estudia diversos aspectes de la societat valenciana en el context històric de l'expulsió dels...
    • Estudios sobre la Segunda República

      Estudios sobre la Segunda República

      Diversos Autors

      La major part dels estudis històrics al voltant dels anys trenta al País Valencià es centraren durant l'última dècada en la guerra civil, me...
    • En el este, La memoria recuperada

      En el este, La memoria recuperada

      Diversos Autors

      Un col·lectiu de periodistes i historiadors presenta en aquest llibre, un conjunt important d'eixos “llocs de la memòria” als quals el passa...
    • De las academias a la Enciclopedia

      De las academias a la Enciclopedia

      El discurso del saber en la modernidad

      Diversos Autors

      De las academias a la Enciclopedia, el discurso del saber en la modernidad fou el títol d'un Seminari organitzat per la Universitat Internac...
    • Los Borja y los moriscos

      Los Borja y los moriscos

      Repobladores y "terratenientes" en la Huerta de Gandía tras la expulsión de 1609

      Santiago La Parra López (Autor/Autora)

      Els Borgia i els moriscos són dos temes amb una rellevància indiscutible en la història del País Valencià, per més que han conegut un molt d...
    • Alfonso el Magnánimo

      Alfonso el Magnánimo

      Rey de Aragón, Nápoles y Sicilia (1396-1458)

      Alan Ryder (Autor/Autora)

      Aquest llibre constitueix la primera biografia completa d'un dels més brillants monarques de l'Europa del segle XV, Alfons V d'Aragó, al qua...
    • Sistema urbano y desarrollo regional

      Sistema urbano y desarrollo regional

      En la Comunidad Valenciana

      Julia Salom Carrasco (Autor/Autora)

      Els desequilibris espacials que avui existeixen en la Comunitat Valenciana es forjaren des de mitjans del segle XIX paral·lelament al procés...
    • La derecha regional valenciana

      La derecha regional valenciana

      El catolicismo político valenciano (1930-1936)

      Rafael Valls Montés (Autor/Autora)

      La principal aportació política de la Derecha Regionalista Valenciana (D.R.V.), independentment d'alguns dels seus punts pragmàtics com l'ac...
    • Los papas Borgia

      Los papas Borgia

      Calixto III y Alejandro VI

      Susanne Schüller Piroli (Autor/Autora)

      La història del papat durant l'Edat Mitjana constitueix una successió quasi ininterrompuda d'esdeveniments dramàtics i de tràgics successos....
    • Místicos, beatas y alumbrados

      Místicos, beatas y alumbrados

      Ribera y la espiritualidad valenciana del siglo XVII

      Francisco Pons Fuster (Autor/Autora)

      Místicos, beates y alumbrados no és una visió global, sinó panoràmica, de l'espiritualitat valenciana del segle XVII. D'una espiritualitat f...
    • Las letrinas

      Las letrinas

      Historia de la higiene humana

      Roger Henri Guerrand (Autor/Autora)

      Els vàters no han estat sempre tancats per dins, com ho proba aquesta història dels excusats, de l'Edat Mitjana als nostres dies, comptada a...
    • La república de Weimar

      La república de Weimar

      Establecimiento, estructuras y destrucción de una democracia

      Reinhard Kühnl (Autor/Autora)

      Què fou la República de Weimar? Cóm va sorgir, què forces polítiques foren favorables a ella i quines altres van estar en contra? En aquest ...
    • Transportes y mercado

      Transportes y mercado

      En el País Valenciano (1850-1914)

      Javier Vidal Olivares (Autor/Autora)

      Durant el segle XIX el procés de creixement econòmic experimentat pels països europeus va estar relacionat amb major o menor mesura amb la d...
    • Agiotistas, negreros y partisanos

      Agiotistas, negreros y partisanos

      Dialéctica social en vísperas de la revolución gloriosa

      José Antonio Piqueras Arenas (Autor/Autora)

      La present obra enfronta les causes de la Revolució de 1868, revisa les explicacions a l'ús i proposa una interpretació integradora a partir...
    • La atracción del archivo

      La atracción del archivo

      Arlette Farge (Autor/Autora)

      L'arxiu és una esquinç en el teixit dels dies, l'esbós realitzat d'un esdeveniment inesperat. Tot ell està enfocat sobre alguns instants de ...
    • Los mundos de Alfonso el Sabio y Jaime el Conquistador

      Los mundos de Alfonso el Sabio y Jaime el Conquistador

      Razón y fuerza en la Edad Media

      Diversos Autors

      A l'abril de 1981 es van reunir a UCLA (Universitat de Califòrnia, Los Angeles) al voltant de quaranta estudiosos hispanistes vinguts des de...
    • Viles y mecánicos

      Viles y mecánicos

      Trabajo y sociedad en la Valencia preindustrial

      Fernando Díez Rodríguez (Autor/Autora)

      En els últims deu anys hem assistit a la consolidació d'importants canvis en la consideració historiogràfica d'alguns temes fundacionals. Ta...
    • El dilema de Weimar

      El dilema de Weimar

      Los intelectuales en la república de Weimar

      Diversos Autors

      La imatge més habitual de l'Alemanya de la República de Weimar és la de la bohèmia cínica i el radicalisme polític del Berlín d'entreguerres...
    • Libros, editores y público en la Europa moderna

      Libros, editores y público en la Europa moderna

      Diversos Autors

      Libros, editores y público en la Europa moderna ofereix una panoràmica de diferents estudis dedicats a la història del llibre en una època c...
    • Revolución y Religiosidad

      Revolución y Religiosidad

      Textos para una reflexión en torno a la revolución francesa

      Ignasi Terradas i Saborit (Autor/Autora)

      La Revolució francesa no s'esgota amb tota la polèmica que des del seu començament va despertar. Encara ara, amb motiu del seu bicentenari, ...