Estudis Clàssics

  • De la inspiración poética y la idea de la belleza

   De la inspiración poética y la idea de la belleza

   Luis Gil Fernández (Autor/Autora)

   Aquest llibre, que ara es reedita, aclareix i il·lumina punts relatius a la inspiració i la creació poètiques, tema debatut des dels seus or...
  • El destierro de Ovidio en Tomis

   El destierro de Ovidio en Tomis

   Realidad y ficción

   Esteban Bérchez Castaño (Autor/Autora)

   Molt s'ha parlat sobre el desterrament de Publio Ovidi Nason, ple dinterrogants de díficil -de vegades impossible- resposta, degut sobretot ...
  • Ovidio y sus heroínas

   Ovidio y sus heroínas

   De la Antigüedad al medievo castellano

   Marién Breva Iscla (Autor/Autora)

   Potser la nostra literatura no seria la que és si París, en el seu famós Judici, s'haguera decantat per Atenea, deessa de la intel·ligència ...
  • Discurso teatral de la escena clásica

   Discurso teatral de la escena clásica

   Rafael Pestano Fariña (Autor/Autora)

   El discurs teatral és un procés creatiu, però és també una herència. I el procés il'herència han d'evocar-se no tant des de la lectura, sinó...
  • Retórica y democracia

   Retórica y democracia

   Perspectivas críticas sobre el estado de la investigación

   Diversos Autors

   La retòrica, que mereix una valoració major de la que se li atorga en una societat dominada per l'hegemonia de la ciència natural i de la tè...
  • Poesías latinas

   Poesías latinas

   Bartolomé Fonzio (1446-1513)

   Bartolomé Fonzio (Autor/Autora)

   Encara viu en nosaltres la Florència del segle XV com un poderós imaginari on mirar els nostres vicis i virtuts. Virgnia Bonmatí Sánchez ens...
  • Traducción y reescritura

   Traducción y reescritura

   Las versiones latinas del ciclo Siete sabios de Roma y sus traducciones castellanas

   Patricia Cañizares Ferriz (Autor/Autora)

   Els textos que ocupen les pàgines d'aquest volum pertanyen a una tradició contística d'origen oriental que va viatjar per diferents cultures...
  • Mnemosyne: disfraz y noticia

   Mnemosyne: disfraz y noticia

   Trazas de tradición clásica en la literatura española desde los orígenes al siglo XX

   Ignacio Rodríguez Alfageme (Autor/Autora)

   Una de les claus que faciliten la comprensió de la nostra literatura (i de tota la literatura occidental) és la presència en ella dels autor...
  • Modernos y antiguos

   Modernos y antiguos

   Ocho estudios de literatura comparada

   Francisco García Jurado (Autor/Autora)

   Per a què serveix la literatura? Es pot fer una història no acadèmica des de la imaginació dels seus lectors? En Modernos y antigues, Franci...
  • Gálatas, Getas y Atlantes

   Gálatas, Getas y Atlantes

   Tres ensayos de GeoFilología Clásica

   Xaverio Ballester Gómez (Autor/Autora)

   Es reuneixen en aquest volum tres visions noves de les geografies del mite i els mites de la geografia en nostra antiga Europa de celtes, ro...
  • El hilo de la vida y el lazo de la muerte en la tradición indoirania

   El hilo de la vida y el lazo de la muerte en la tradición indoirania

   Miguel Ángel Andrés Toledo (Autor/Autora)

   La vida penja d'un fil. La mort ens posa soga al coll. Aquestes dos imatges resumeixen la visió que sobre l'existència humana compartien els...
  • Pasiones irracionales en la época de la razón

   Pasiones irracionales en la época de la razón

   El "Tratado de las pasiones" de Manuel Martí, deán de Alicante (1663-1737)

   Manuel Martí (Autor/Autora)

   En aquest volum trobarà el lector una edició i traducció del Tratado de las pasiones de Manuel Martí Zaragoza, famós erudit al qual Gregorio...