Libros de Bolsillo

  • Por qué en algunos países hay más paro que en otros

   Por qué en algunos países hay más paro que en otros

   La extraña paradoja del crecimiento y el desempleo

   Göran Therborn (Autor/Autora), Javier Andrés (Traductor/Traductora), Mari Luz Marco (Traductor/Traductora)

   La dècada dels anys vuitanta ha presenciat el final de l'economia de plena ocupació en el món capitalista desenvolupat. Actualment hi ha al ...
  • La peseta ante el sistema monetario europeo

   La peseta ante el sistema monetario europeo

   Manuel Sanchis i Marco (Autor/Autora)

   Resulta interessant analitzar amb cert detall la conveniència que un país com el nostre, que manté estrets vincles comercials i financers am...
  • Trabajar en familia

   Trabajar en familia

   Mujeres, hogares y talleres

   Susana Narotzky (Autor/Autora)

   El present estudi és un intent d'esclarir els mecanismes ideològics que faciliten l'explotació de la dona en la nostra societat. A través de...
  • La política agraria de la comunidad económica europea

   La política agraria de la comunidad económica europea

   Repercusiones internacionales

   Ernest Reig Martínez (Autor/Autora)

   La Comunitat Econòmica Europea constitueix en l'actualitat una gran potència comercial agrícola. Per tant les decisions que les autoritats c...
  • De la industria rural a la economía sumergida

   De la industria rural a la economía sumergida

   Jean-Pierre Houssel (Autor/Autora), José María Bernabé Maestre (Pròleg), Cristina Forn (Traductor/Traductora), Enric Sanchis (Traductor/Traductora)

   Jean-Pierre Houssel, nascut en 1934 en Chauny (Aisne), és agregat de Geografia i doctor en Letres et Sciences Humaines. Ha sigut professor e...
  • Problemas del desarrollo tardío en Europa

   Problemas del desarrollo tardío en Europa

   Informe sobre seis países pertenecientes a la OCDE

   Giorgio Fuà (Autor/Autora), Carmen González Royo (Traductor/Traductora), Enric Sanchis (Revisió)

   Hi ha fortes diferències econòmiques entre els països d'Europa. Els països amb desenvolupament més recent, entre els quals figura Itàlia, es...
  • El tránsito de los productos agrícolas marroquíes

   El tránsito de los productos agrícolas marroquíes

   Vicent Barceló i Vila (Autor/Autora), Josep Carles i Genovés (Autor/Autora), Josep Sorní i Mañes (Autor/Autora)

   Els autors tracten, en primer lloc, d'efectuar una anàlisi de la realitat agrària del Marroc, en contrast amb l'espanyola, sobretot en els a...
  • La industria subterránea

   La industria subterránea

   Un nuevo modelo de desarrollo

   Andrea Saba (Autor/Autora), Enric Sanchis (Traductor/Traductora), Josep Picó López (Traductor/Traductora)

   Ha mort l'època de l'energia fàcil, de la falta de preocupació per l'ecologia, dels tipus de canvi fixos que estimulaven la demanda mundial,...