Pensamiento y Sociedad

  • Educar en la ciudadanía

   Educar en la ciudadanía

   Diversos Autors

   L'objectiu d'esta publicació és oferir als qui estiguen interessats per l'educació en la ciutadania i els valors cívics en qualsevol dels àm...
  • Las limitaciones del paradigma de la elección racional

   Las limitaciones del paradigma de la elección racional

   Las ciencias sociales en la encrucijada

   Jon Elster (Autor/Autora)

   Es pot afirmar que, en l'actualitat, el paradigma de l'elecció racional subjau a totes les ciències socials. El cas que els individus prenen...
  • En torno a José Gaos

   En torno a José Gaos

   Diversos Autors

   En el present volum hi ha diferents facetes de la personalitat de José Gaos. Deixeble d'Ortega i col·laborador en la Revista de Occidente, v...
  • El sentido de la libertad

   El sentido de la libertad

   Diversos Autors

   Este llibre és producte d'un debat multidisciplinar i amistós. Als diversos autors i a les coordinadores ens interessa saber quin concepte d...
  • Diáspora y apocalipsis

   Diáspora y apocalipsis

   Estudios sobre el nominalismo de Jean Paul Sartre

   Celia Amorós Puente (Autor/Autora)

   Diáspora y Apocalipsis és una reconstrucció del pensament filosòfic sartrià des de les seues claus ètiques i polítiques. Pren les posicions ...
  • La gnosis y el espíritu de la antigüedad tardía

   La gnosis y el espíritu de la antigüedad tardía

   De la mitología a la filosofía mística

   Hans Jonas (Autor/Autora)

   La gnosi, corrent filosòfic-religiosa que va tenir el seu major vigència en l'Hel·lenisme, especialment en els segles II i III de la nostra ...
  • El Pueblo

   El Pueblo

   Historia de un diario republicano 1894-1939

   Antonio Laguna Platero (Autor/Autora)

   El present volum constitueix la reconstrucció detallada d'un dels diaris més capdavanters de la història de la premsa valenciana. L'anàlisi ...