Politècnica

  • Les finances de la Corona d'Aragó al segle XV

   Les finances de la Corona d'Aragó al segle XV

   Regnats d'Alfons V i Joan II

   Winfried Küchler (Autor/Autora), Víctor Farías Zurita (Traductor/Traductora)

   Avui dia encara és poc el que sabem sobre les característiques específiques que va revestir el desenvolupament d'una fiscalitat pública als ...
  • Treballar en comú

   Treballar en comú

   El cooperativisme agrari a Espanya (1900-1936)

   Samuel Garrido Herrero (Autor/Autora)

   Cap a l'any 1900 es va produir a Europa una eclosió del cooperativisme, com una de les respostes del món rural a la crisi agrària del final ...
  • Els romans a les terres valencianes

   Els romans a les terres valencianes

   Relació bàsica de topònims i jaciments

   Diversos Autors

   Al final del segle III aC, la Península Ibèrica fou l'escenari d'una lluita entre dues potències -Roma i Cartago- que es disputaven el domin...
  • Mapistes

   Mapistes

   Cartografia i agrimensura a la València del segle XVIII

   Alfredo Faus Prieto (Autor/Autora)

   Al llarg del segle XVIII la cartografia espanyola va quedar en mans de cinc col·lectius que posseïen una qualificació tècnica molt distinta:...
  • Confluències

   Confluències

   Una mirada sobre la literatura valenciana actual

   Josep Iborra (Autor/Autora)

   Aquest volum recull una vintena de treballs que constitueixen altres tantes aportacions per a un balanç general de la nostra història literà...
  • Els límits del Regne

   Els límits del Regne

   El procés de formació territorial del País Valencià medieval (1238-1500)

   Enric Mateu Tortosa (Autor/Autora), Enric Guinot Rodríguez (Autor/Autora)

   La representació gràfica del territori del País Valencià, de l'antic Regne de València, no ha estat massa esplendorosa al llarg dels segles,...
  • El valor de la nació

   El valor de la nació

   Notes i escrits

   Alfons Cucó Giner (Autor/Autora)

   Aquest llibre recull un conjunt de notes i escrits que tenen com a denominador comú la reflexió sobre la nació, una qüestió que dibuixa com ...
  • Els musulmans de València en l'època de Ferran i Isabel

   Els musulmans de València en l'època de Ferran i Isabel

   Entre la coexistència i la croada

   Mark D. Meyerson (Autor/Autora), Carles Xavier Subiela i Ibáñez (Traductor/Traductora)

   Durant el regnat de Ferran i Isabel, els Reis Catòlics, hi havia al Regne de Valencia la població musulmana més nombrosa de tota l'Espanya c...
  • El Grau de València

   El Grau de València

   La construcció d'un espai urbà

   Josep V. Boira Maiques (Autor/Autora), Amadeu Serra (Autor/Autora)

   El Grau de Valencia és un nucli de població que, modernament, a causa del creixement i la coalescència, ha esdevingut pare de la ciutat de V...
  • Els amollonaments de l'Albufera de València (1577-1761)

   Els amollonaments de l'Albufera de València (1577-1761)

   Josep Antoni Lluesma Espanya (Autor/Autora), Víctor Manuel Manzanares Mollà (Autor/Autora), Artemi Cerdà Bolinches (Autor/Autora)

   De l'Albufera de València, hom en coneix la localització i les seues principals característiques, és a dir, que el seu ambient albuferenc re...
  • El calendari festiu a la València contemporània (1750-1936)

   El calendari festiu a la València contemporània (1750-1936)

   Antonio Ariño Villarroya (Autor/Autora)

   La necesidad de sincronizar actividades a escala planetaria ha dado lugar a la creación de un tiempo social homogéneo. De esta forma, el cal...
  • Camp i ciutat a les hortes valencianes

   Camp i ciutat a les hortes valencianes

   Roland Courtot (Autor/Autora), Pasqual Alapont (Traductor/Traductora), Elisabet Masià (Traductor/Traductora), Vicenç M. Rosselló i Verger (Revisió)

   Des del cap d'Oropesa al de la Nau s'estén el major espai irrigat sense solució de continuïtat del litoral mediterrani espanyol. Si bé ha do...
  • L'economia valenciana durant la Guerra Civil

   L'economia valenciana durant la Guerra Civil

   Protagonisme industrial i estancament agrari

   José Mª Santacreu Soler (Autor/Autora)

   L'eix central d'aquest llibre és l'anàlisi de l'economia valenciana durant la guerra civil, considerant especialment la posició de la indúst...
  • La sanitat municipal a València

   La sanitat municipal a València

   Segles XIII-XIX

   Vicent Lluís Salavert i Fabiani i (Autor/Autora), Jorge Navarro Pérez (Autor/Autora)

   El concepte mateix de sanitat municipal o higiene local ha evolucionat al llarg dels segles -paral·lelament al progrés de la medicina-, des ...
  • El quotidià ignorat

   El quotidià ignorat

   La trama associativa valenciana

   Josepa Cucó (Autor/Autora)

   L'objectiu d'aquest llibre és fer visible com està ordenada aquesta trama col·lectiva de la societat civil valenciana integrada per associac...
  • El regadiu de l'Espanya de l'Est (1867)

   El regadiu de l'Espanya de l'Est (1867)

   Clements R. Markham (Autor/Autora), Thomas F. Glick (Estudi), Matilde Botey (Traductor/Traductora)

   L'estudi de Markham, influït pels arabistes de mitjan segle XIX i, sobretot, pels escrits de  Borrull, Boix i Jaubert, malda per provar l'or...
  • Terra de feudals

   Terra de feudals

   El País Valencià en la tardor de l'Edat Mitjana

   Ferran Garcia Oliver (Autor/Autora)

   L'original articulació i evolució de la senyoria rural, la petita explotació i el mercat determinen les particularitats valencianes del sist...
  • Els espais naturals protegits a Espanya

   Els espais naturals protegits a Espanya

   Legislació i inventari

   Vicent Llorens Martí (Autor/Autora), Joseba Rodríguez Aizpeolea (Autor/Autora), Francesc Tortosa i Pastor (Cartografia)

   Aquest llibre recull l'activitat desenvolupada per l'Estat central i les comunitats autònomes en matèria de protecció d'espais naturals, com...
  • Asensi Julià

   Asensi Julià

   El deixeble de Goya

   Rafael Gil Salinas (Autor/Autora)

   La trajectòria de la Revolució Francesa va aguditzar la consciencia de la història. Va palesar la complexitat d'idees que fins aleshores sem...
  • Ausiàs March. I els seus predecessors

   Ausiàs March. I els seus predecessors

   I els seus predecessors

   Amadeu Pagès (Autor/Autora), Víctor Gómez (Traductor/Traductora)

   «Una doble tasca s'imposa el biògraf d'un poeta com és ara Ausiàs March. Cal, si no vol ser superficial i incomplet, que n'estudie l'obra a ...
  • Antonio Palomino i la pietat valenciana del segle XVII

   Antonio Palomino i la pietat valenciana del segle XVII

   Estudi iconogràfico-contextual

   Juan Vicente Llorens (Autor/Autora)

   Els extensos i complicats «programes» pintats per Antonio Palomino a València es revelen com una exemplar il·lustració del pensament teològi...
  • Art i arquitectura efímera a la València del segle XVIII

   Art i arquitectura efímera a la València del segle XVIII

   Víctor Manuel Mínguez Cornuelles (Autor/Autora), Pilar Pedraza (Pròleg)

   No cal subratllar l'interés que darrerament ha despertat l'estudi de les arquitectures efímeres en el context de la festa barroca. Amb la fe...
  • Capitalismo agrario y propiedad campesina

   Capitalismo agrario y propiedad campesina

   La Ribera del Xúquer (1860-1930)

   Salvador Calatayud Giner (Autor/Autora)

   La preeminència de la xicoteta propietat en les estructures agràries valencianes contemporànies ha sigut un tema recurrent, però poques vega...
  • Los socialistas en el País Valenciano (1939-1978)

   Los socialistas en el País Valenciano (1939-1978)

   Benito Sanz Díaz (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   Els socialistes al País Valencià (1939-1978) recull la història dels socialistes sota el franquisme, l'inici de la transició, les primeres e...
  • Compositores contemporáneos valencianos

   Compositores contemporáneos valencianos

   Josep Ruvira Sánchez de León (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   La creació musical —el treball de la producció, les circumstàncies i paradoxes— és una de les activitats artístiques més oculta al públic. Q...
  • Ciudadanos en armas

   Ciudadanos en armas

   La milicia nacional en el País Valenciano (1834-1840)

   Manuel Chust Calero (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   En el context de la revolució burgesa, la nova classe social ascendent necessitava crear l'aparell coercitiu específic capaç de subrogar el ...
  • La práctica escénica del Barroco tardío: Alejandro Arboreda

   La práctica escénica del Barroco tardío: Alejandro Arboreda

   Pascual Mas (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   L'estudi de Pascual Mas s'aplica, sense concessions ni regatejos, a un primer objecte observat amb una mirada científica: el text. No fa fal...
  • Geomorfología de laderas en la montaña del País Valenciano

   Geomorfología de laderas en la montaña del País Valenciano

   Adolfo Calvo Cases (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   L'estudi dels vessants ha atret l'atenció de molts geomorfòlegs que hi han vist el tema central de la seua disciplina. De fet, els vessants ...
  • El coro de la Catedral de Orihuela

   El coro de la Catedral de Orihuela

   lectura de su programa iconográfico

   Santiago Sebastián López (Autor/Autora), Alba Martín Caselles (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   El mètode iconogràfic-iconològic de Panofsky propugna fonamentalment una doble investigació si es vol aplicar correctament: primer una lectu...
  • Trabajadores sin revolución

   Trabajadores sin revolución

   La calse obrera valenciana (1868-1936)

   Xavier Paniagua Fuentes (Autor/Autora), José Antonio Piqueras Arenas (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   El procés de formació de la classe obrera valenciana i de la seua manifestació política des de posicions independents de les d'altres classe...
  • El Tribunal de las Aguas

   El Tribunal de las Aguas

   Ferrándiz ante la modernidad

   Carmen Gracia (Autor/Autora)

   Durant les dècades de 1860 i 1870, Europa, immersa en un canvi profund, camina cap a la modernitat. Art, política, tradició i revolució s'in...
  • La desamortización de Godoy en Valencia

   La desamortización de Godoy en Valencia

   1799-1807

   Joaquín Azagra Ros (Autor/Autora)

   El perfil que adquireixen, almenys en terres valencianes, les conseqüències derivades del final de l'expansió agrària —i per extensió, artes...
  • El Teatre Principal de València

   El Teatre Principal de València

   Aproximació a la seua història

   Josep Lluis Sirera Turó (Autor/Autora)

   «Davant la impossibilitat de conciliar criteris ben diferents, hem escollit com a bàsic, per al present estudi, el que pensem que és més coh...
  • L'alliberament sexual del joves. Mite o realitat

   L'alliberament sexual del joves. Mite o realitat

   Informe psico-social

   Rafael Xambó Olmos (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   Hi ha qui afirma que els joves d'avui dia no tenen problemes sexuals i es manifesten amb major llibertat. Argumenten que el paper normativit...
  • Última poesía en Valencia (1970-1983)

   Última poesía en Valencia (1970-1983)

   Estudio y Antología

   Diversos Autors

   Última Poesía en Valencia (1970-1983) es un intento de historiar y divulgar la producción poética valenciana (en castellano) de los autores ...
  • La política cultural al País Valencià (1927-1939)

   La política cultural al País Valencià (1927-1939)

   Manuel Aznar Soler (Autor/Autora), Ricard Blasco Laguna (Autor/Autora)

   Els autors del present llibre es proposen ací la interpretació d'un període de la nostra historia cultural, l'aleshores anomenada «Segona Re...
  • Pintura del Renaixement al Ducat de Gandia

   Pintura del Renaixement al Ducat de Gandia

   Imatges d'un temps i d'un país

   Ximo Company i Climent (Autor/Autora)

   Pintura del Renaixement al ducat de Gandia és un estudi interdisciplinar (artístic i social) on se'ns mostren les imatges d'un temps i d'un ...
  • Un fals dilema

   Un fals dilema

   Modernitat o endarreriment de l'agricultura valenciana (1850-1900)

   Ramón Garrabou (Autor/Autora)

   En aquest llibre es discuteix el supòsit, àmpliament acceptat per la historiografia valenciana dels anys seixanta i setanta, que l'endarreri...
  • El fracaso escolar

   El fracaso escolar

   Percepciones y vivencias

   Andrés López Blasco (Autor/Autora), Jesús Marqués Ruíz (Autor/Autora), Amparo Martínez Sánchez (Autor/Autora)

   Encara que la bibliografia espanyola sobre el fracàs escolar no escasseja, el present llibre és en cert sentit pioner: des dels supòsits de ...
  • Desarrollo capitalista y proceso de urbanización en el País Valenciano (1960-1975)

   Desarrollo capitalista y proceso de urbanización en el País Valenciano (1960-1975)

   Josep Sorribes i Monrabal (Autor/Autora), Francesc Roca (Pròleg)

   Aquest treball, fruit de la Tesi Doctoral llegida per l'autor al febrer de 1979, tracta d'aprofundir en el coneixement de les variables expl...
  • Teatros y prácticas escénicas

   Teatros y prácticas escénicas

   I: El Quinientos Valenciano

   Diversos Autors

   En la Universitat de València, l'estudi sobre el teatre valencià dels segles XVI i XVII es va iniciar, de forma sistemàtica, a partir de la ...
  • Guerra i expansió industrial: País Valencià (1914-1923)

   Guerra i expansió industrial: País Valencià (1914-1923)

   Vicent Soler Marco (Autor/Autora), María José Cardona (Disseny de la coberta)

   Les circumstàncies extraordinàries derivades del conflicte europeu de 1914 afectaren la vida econòmica de molts països neutrals. La desviaci...
  • El declive del Señorío

   El declive del Señorío

   Los dominios del Ducado de Gandía. 1705-1837

   Isabel Morant (Autor/Autora)

   En estudiar el repartiment de la propietat de la terra al País Valencià, els historiadors que s'ocupen del segle XIX han pogut comprovar que...
  • Un purgatorio

   Un purgatorio

   Antología de narradores valencianos

   Ricardo Bellveser (Autor/Autora), Rafael Añón (Autor/Autora), Doré-Iturralde (Disseny de la coberta), Vicente Soler (Cartografia)

   José Luis Aguirre, Eduardo Alonso, Fernando Arias, Raúl Carbonell, Enrique Cerdán Tato, Rafael Coloma, Carlos Domingo, Teresa Garbí, Juan Gi...
  • Tirant lo Blanc

   Tirant lo Blanc

   Evolució i revolta en la novel·la de cavalleries

   Rafael Beltran Llavador (Autor/Autora)

   Tirant lo Blanc és, sense dubtes, la novel·la més prodigiosa de la literatura catalana. Aventures i reflexions, batalles i amors, ensenyamen...
  • 1r Col·loqui d'Història Agrària

   1r Col·loqui d'Història Agrària

   Barcelona, 13-15 d'octubre de 1978

   Diversos Autors

   Entre el 13 i el 15 d'octubre de 1978 la revista Estudis d'Història Agrària, amb la col·laboració de Recerques, va organitzar a Barcelona el...
  • El País contra el Estado

   El País contra el Estado

   Las luchas occitanas

   Diversos Autors

   El grup d'intervenció del sociòleg francés Alain Touraine va realitzar una sèrie de reunions de treball amb militants simpatitzants, i en oc...
  • Futuros para el País Valenciano

   Futuros para el País Valenciano

   José Mª Tortosa Pérez (Autor/Autora), Benjamín Oltra (Pròleg)

   Escrit en 1981, aquest llibret ha patit molt diversos avatars que inclouen el que les seues primeres proves d'impremta jaga probablement sot...
  • L'Ensenyament General Bàsic al País Valencià

   L'Ensenyament General Bàsic al País Valencià

   Josep Picó López (Autor/Autora), Salvador Gil (Autor/Autora), Ximo Navarro (Disseny de la coberta)

   El treball present, més que una anàlisi sociològica de l'Ensenyament General Bàsic, és un estudi primordialment sociogràfic i tracta de fer ...
  • Obrers i ciutadans

   Obrers i ciutadans

   Blasquisme i moviment obrer. València, 1898-1906

   Ramir Reig Armero (Autor/Autora)

   Aquest llibre, com diu l'autor en la introducció, ofereix la possibilitat d'una lectura en tres nivells. És, en primer lloc, la narració d'u...