Història

  • Quan el temps era sang

   Quan el temps era sang

   Sagunt en les cròniques i relats de la Guerra Civil

   José Manuel Rambla Moya (Autor/Autora), Alexandre X. Ordaz Dengra (Traductor/Traductora), Estudio Juan Nava (Disseny de la coberta)

   La guerra transforma la comunicació en una arma. La censura vigila que no es filtre cap dada militar, política o social que beneficie l'adve...
  • Els valencians en el Compromís de Casp i en el cisma d'Occident

   Els valencians en el Compromís de Casp i en el cisma d'Occident

   Reunix les Actes del Congrés Internacional "Els valencians en el Compromís de Casp i en el Cisma d'O

   Diversos Autors

   El present volum reunix les actes del Congrés Internacional "Els valencians en el Compromís de Casp i en el Cisma d'Occident" (2012). Any Vi...
  • La catedral ilustrada. (Volumen I)

   La catedral ilustrada. (Volumen I)

   Iglesia, sociedad y cultura en la Valencia del siglo XVIII

   Diversos Autors

   Actualment ningú no pot ignorar la importància de les catedrals durant l'Edat Moderna, tant en la vida de la pròpia església com en l'entorn...
  • Conquista y asimilación

   Conquista y asimilación

   El territorio valenciano en la Hispania romana

   Diversos Autors

   En aquesta obra el lector trobarà una novedosa visió interdisciplinar del territori valencià a la Hispania romana. Els autors, especialistas...
  • Los colegios de los jesuitas en la Comunidad Valenciana tras su expulsión de 1767

   Los colegios de los jesuitas en la Comunidad Valenciana tras su expulsión de 1767

   Carlos Alberto Martínez Tornero (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció), Estudio Juan Nava (Disseny de la coberta)

   La Companyia de Jesús fou expulsada del regne de Carlos III en l'any 1767. Es va tractar d'una mesura política que tingué, inevitablement, u...
  • El Patriarca Ribera y su tiempo. Religión, cultura y política en la Edad Moderna

   El Patriarca Ribera y su tiempo. Religión, cultura y política en la Edad Moderna

   Religión, cultura y política en la Edad Moderna

   Diversos Autors

   En Juan de Ribera (Sevilla, 1532- València, 1611), professor de la Universitat de Salamanca, bisbe de Badajoz, patriarca d'Antioquia i arque...
  • Los vasallos moriscos del marquesado de Llombai en época de don Juan de Borja y san Francisco de Borja: entre 1533 y 1539

   Los vasallos moriscos del marquesado de Llombai en época de don Juan de Borja y san Francisco de Borja: entre 1533 y 1539

   Elia Gozálbez Esteve (Autor/Autora), Elisabeth Young-Bruehl (Autor/Autora), Antonio Constán Nava (Autor/Autora), Francisco Franco Sánchez (Pròleg)

   Durant l'any 2010, l'Any Borja, s'ha conmemorat el cinqué aniversari del naixement de Sant Francesc de Borja. El present llibre naix gràcies...
  • La cuestión odiosa.

   La cuestión odiosa.

   La mujer en la literatura hispánica tardomedieval

   Robert Archer (Autor/Autora), Marión Coderech Barrios (Traductor/Traductora)

   Què és la dona? Potser en cap moment de la història d'Espanya (abans del segle XX) hi ha hagut tanta activitat literària com en la baixa eda...
  • Los Borja y la baronía de Llombai

   Los Borja y la baronía de Llombai

   Vicente Bisbal del Valle (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   Sobre els vassalls i els senyors de "la vila de Lombay e lochs de Catadau, Alfarb e Aledua apellats la Foya de les Torralbes" versa este nov...
  • Expósitos en la Valencia de la primera mitad del siglo XVI

   Expósitos en la Valencia de la primera mitad del siglo XVI

   Emmanuel Sougez (Autor/Autora), Emma Jávega Charco (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   Aquesta obra recull tot allò relatiu a l'abandonament infantil -tant dels mateixos xiquets com de les dides i fins i tot, de manera més frag...
  • Moradas de Apolo

   Moradas de Apolo

   Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco (1679-1707)

   Pablo Pérez García (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció), Estudio Juan Nava (Disseny de la coberta)

   La puixança de la societat valenciana de finals del segle XVII contrasta amb la paràlisi de l'Estat i la decrepitud del rei Carles II. Entre...
  • La sociedad valenciana tras la abolición de los Fueros

   La sociedad valenciana tras la abolición de los Fueros

   Diversos Autors

   Poques disposicions polítiques han tingut una repercussió tan intensa en l'evolució històrica del poble valencià com el decret emés el 29 de...
  • El Reino de Nápoles en la época de Alfonso el Magnánimo

   El Reino de Nápoles en la época de Alfonso el Magnánimo

   Alan Ryder (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   El regne de Nàpols en l'època d'Alfons el Magnànim és un dels primers -potser el primer- dels Estats europeus que exhibirien moltes de les c...
  • Alfonso el Magnánimo

   Alfonso el Magnánimo

   Rey de Aragón, Nápoles y Sicilia (1396-1458)

   Alan Ryder (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció), Vicent Ferri (Disseny de la coberta)

   Alan Ryder reconstrueix minuciosament la trajectòria d'Alfons el Magnànim des de la seua infància transcorreguda en el món cavalleresc de Ca...
  • El llibre dels fets. Jaume I

   El llibre dels fets. Jaume I

   Testimoni excepcional de la naixença del regne de València

   Jaume I (Autor/Autora), Antoni Ferrando (Estudi i modernització llingüistica), Vicent Josep Escartí (Estudi i modernització llingüistica), Josep Enric Estrela (Índexs i glossari)

   Després de set segles, la llengua original del Llibre dels fets presenta nombrosos arcaismes de difícil comprensió al lector modern no espec...
  • Documents per a la història d'Alfons de Borja, papa Calixt III

   Documents per a la història d'Alfons de Borja, papa Calixt III

   Miguel Navarro Sorní (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   Esta obra reunix la major part de la documentación que l'autor va replegar, al llarg de molts anys d'investigació en tretze arxius europeus ...
  • Por Dios y por el rey

   Por Dios y por el rey

   El inquisidor general fray Juan Tomás de Rocabertí

   Emilio Callado Estela (Autor/Autora), Emilio José Sales Dasí (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   Figura capital de la història religiosa i política de la segona meitat del Sis-cents, l'arquebisbe fra Juan Tomás de Rocabertí (Peralada, 16...
  • El municipio en la corte de los Austrias

   El municipio en la corte de los Austrias

   Síndicos y embajadas de la ciudad de Orihuela en el siglo XVII

   David Bernabé Gil (Autor/Autora), David Hernández de la Fuente (Autor/Autora)

   Les limitacions de les corts de l'Antic Règim com a àmbit de relació entre la Corona i els estaments van determinar l'operativitat d'altres ...
  • F.X. Borrull

   F.X. Borrull

   Discursos e intervenciones parlamentarias en las Cortes de Cádiz

   Francisco Javier Borrull i Vilanova (Autor/Autora), Mª Luisa Castillo Bayo (Edició i estudi), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   Francisco Xavier Borrull y Vilanova (València 1745-1838), jurista, va ser triat en 1810 diputat per València a les Corts gaditanes. Qui és c...
  • El conde de Cervelló y el Consejo de Italia

   El conde de Cervelló y el Consejo de Italia

   Escritos políticos en el exilio austracista (1724-1746)

   Diversos Autors

   La influència política del partit espanyol conformat pels seguidors de l'arxiduc Carles d'Àustria en la cort de Viena es va canalitzar a tra...
  • Elits, subordinació i rebel·lia

   Elits, subordinació i rebel·lia

   La comarca de la Costera entre la Restauració borbònica i la Segona República (1900-1930)

   Robert Martínez Canet (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   Patrons i clients han estat sempre, amb distintes modalitats, els protagonistes de la història política de la societat valenciana contemporà...
  • Los servidores del rey en la Valencia del siglo XVIII

   Los servidores del rey en la Valencia del siglo XVIII

   Estudio y repertorio biográfico

   Enrique Giménez López (Autor/Autora), Enrique González González (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   Des de la batalla d'Almansa el disseny institucional que havia de donar-se al govern valencià va tenir una importància crucial. El resultat ...
  • Bartolomé Bermejo y el Reino de Valencia

   Bartolomé Bermejo y el Reino de Valencia

   Antonio León Villaverde (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   Bartolomé Bermejo va viure a cavall de dos segles. La seua habilitat li va permetre desenvolupar qualitativament la pintura de la seua època...
  • Somis i realitats de l'horta migeval de Valéncia

   Somis i realitats de l'horta migeval de Valéncia

   L'imaginari dels llauradors: espai, temps i bens

   Francesc Abelardo Cardells Martí (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció), Josep Puchades (Coordinació)

   Somis i realitats és una aproximació a l'imaginari colectiu dels habitants migevals de l'horta de Valéncia, comprenent el seu espai, temps o...
  • Arte y arquitectura en la Valencia de 1700

   Arte y arquitectura en la Valencia de 1700

   Pablo González Tornel (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   Els segles XVII i XVIII són una de les èpoques més riques de la història de l'art valencià i l'elevat nombre d'obres empreses en aquestes dè...
  • Ser noble en la València del segle XVII

   Ser noble en la València del segle XVII

   El llinatge dels Vilaragut

   Paz Lloret Gómez de Barreda (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció), Manuel López López (Traductor/Traductora)

   És esta una història de "llums i ombres". Així és, durant el segle XVII el llinatge valencià dels Vilaragut culminà el seu procés d'ennoblim...
  • Historia del Maestre último que fue de Montesa y de su hermano don Felipe de Borja

   Historia del Maestre último que fue de Montesa y de su hermano don Felipe de Borja

   La manera como gobernaron las plazas de Orán y Mazalquivir, reinos de Tremecén y Ténez, en África, s

   Diego Suárez Montañés (Autor/Autora), Dimas Prychyslyy (Autor/Autora), Miguel Á. de Bunes Ibarra (Edició i estudi), Beatriz Alonso Acero (Edició i estudi), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   La Historia del Maestre último que fue de Montesa y de su hermano don Felipe de Borja: la manera como gobernaron las memorables plaças de Or...
  • Espectáculos y comediantes en Valencia (1580-1630)

   Espectáculos y comediantes en Valencia (1580-1630)

   Henri Mérimée (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció), Vicenta Esquerdo Sivera (Traductor/Traductora)

   Al voltant de 1600 la ciutat de València gaudia d'una gran prosperitat, que va aconseguir també a la vida teatral. Tres van ser les causes i...
  • Fragmentación de la propiedad agraria y estructura social en el secano valenciano

   Fragmentación de la propiedad agraria y estructura social en el secano valenciano

   Vallada, siglos XVI-XIX

   José Rafael Pérez Borredá (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   En aquesta obra s'estudia la dinàmica del repartiment de la propietat de la terra a Vallada des del moment de la consecució de l'autonomia m...
  • Política, cultura y sátira en la España isabelina: José Bernat y Baldoví

   Política, cultura y sátira en la España isabelina: José Bernat y Baldoví

   Diversos Autors

   Endinsar-se en la vida de José Bernat y Baldoví significa endinsar-se a alguns dels múltiples problemes que els historiadors tenen plantejat...
  • Maestros y colegios en el exilio de 1939

   Maestros y colegios en el exilio de 1939

   José Ignacio Cruz Orozco (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   El text tracta de manera nova aspectes de l'exili pedagògic de 1939 en terres americanes, fonamentalment a Mèxic. En aqueix país els republi...
  • Apología y crítica de España en el siglo XVIII

   Apología y crítica de España en el siglo XVIII

   Antonio Mestre (Autor/Autora), Manuel Estrada (Disseny de la coberta)

   En el segle XVIII espanyol els hòmens de lletres van iniciar una revisió del passat polític i cultural. Censurats pels europeus, prenen una ...
  • Erasmistas, mecenas y humanistas

   Erasmistas, mecenas y humanistas

   En la cultura valenciana de la primera mitad del siglo XVI

   Francisco Pons Fuster (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   La inexistència d'un erasmisme valencià, com s'afirma en Erasmistas, mecenas y humanistas..., en lloc de confondre el panorama cultural vale...
  • Minería y siderurgia en Sagunto

   Minería y siderurgia en Sagunto

   Manuel Girona Rubio (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   Aquest llibre exposa l'origen i evolució d'un negoci miner-siderúrgic que va a suposar la posada en explotació d'unes mines de mineral de fe...
  • Heroicas decisiones

   Heroicas decisiones

   La Monarquía Católica y los moriscos valencianos

   Rafael Benítez Sánchez-Blanco (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   Heroicas decisiones. La Monarquía Católica y los moriscos valencianos analitza les causes de la traumàtica expulsió d'uns cent trenta mil va...
  • La Segunda Guerra Púnica en Valencia

   La Segunda Guerra Púnica en Valencia

   Problemas de un casus belli

   Luis Sánchez González (Autor/Autora)

   L'any 218 a. de C. la ciutat de Sagunt, després d'un setge de vuit mesos, és conquistada per les tropes d'Aníbal Barca donant lloc al començ...
  • Devoción popular y convulsión social en la Valencia del Seiscientos

   Devoción popular y convulsión social en la Valencia del Seiscientos

   El intento de beatificación de Francisco Jerónimo Simó

   Emilio Callado Estela (Autor/Autora), Emilio José Sales Dasí (Autor/Autora)

   Devoción popular y convulsión social en la Valencia del Seiscientos no és només la història de la beatificació frustrada de mossén Francisco...
  • Rey, cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823

   Rey, cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823

   Roberto L. Blanco Valdés (Autor/Autora), Pedro Arjona (Disseny de la coberta)

   El present llibre constitueix el primer acostament, des d'un enfocament metodològic multidisciplinari que combina les anàlisis jurídica i hi...
  • La Germanía

   La Germanía

   Colección documental

   Vicent J. Vallés Borràs (Autor/Autora), Emilia Salvador Esteban (Pròleg)

   Aquest llibre constitueix una contribució decisiva per al coneixement i la interpretació d'un dels episodis més atractius i mitificats de no...
  • Conquista y aculturación en Baja California 1773-1790

   Conquista y aculturación en Baja California 1773-1790

   El valenciano Luis Sales op y sus "noticias de la provincia de Californias"

   Alfonso Esponera Cerdán (Autor/Autora), Ulla Taipale (Disseny de la coberta)

  • Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII

   Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII

   Armando Alberola Romà (Autor/Autora), Esther Cidoncha (Disseny de la coberta)

   Catástrofe, economía y política en la Valencia del siglo XVIII pretén traçar una anàlisi seqüencial de les diferents catàstrofes d'índole na...
  • Los judíos en tierras valencianas

   Los judíos en tierras valencianas

   José Ramón Hinojosa Montalvo (Autor/Autora), Esther Cidoncha (Disseny de la coberta)

   Los judíos en tierras valencianas pretén recuperar per a la memòria històrica dels valencians una parcel·la del seu passat tot just coneguda...
  • Els gremis medievals en les fonts oficials

   Els gremis medievals en les fonts oficials

   El fons de la Governació del regne de València en temps d'Alfons el Magnànim (1417-1458)

   Jaume Castillo (Autor/Autora), Luis Pablo Martínez (Autor/Autora), Antoni Paricio (Disseny de la coberta)

   Tradicionalment els gremis i confraries medievals, i també els valencians, havíem estat estudiats a través dels seus estatuts o ordenances, ...
  • El área territorial de Arse-Saguntum en época ibérica: Una aproximación a su estudio

   El área territorial de Arse-Saguntum en época ibérica: Una aproximación a su estudio

   Mª Ángeles Martí Bonafé (Autor/Autora), Esther Cidoncha (Disseny de la coberta)

   Aquest llibre descriu l'ocupació ibèrica del tossal del Castell de Sagunt, que constitueix la ciutat d'Arse, i estudia l'organització del po...
  • La fundació de València

   La fundació de València

   La ciutat a l'època romanorepublicana (segles II-I A. de C.)

   Albert Ribera i Lacomba (Autor/Autora), Esther Cidoncha (Disseny de la coberta)

   La fundació de la ciutat de València ha estat sempre una qüestió molt debatuda. Gràcies a la investigació arqueológica i històrica es pot ja...
  • Los anales de la Cartuja de Porta-Coeli

   Los anales de la Cartuja de Porta-Coeli

   Mª Estrella Ribes Traver (Autor/Autora), Antoni Paricio (Disseny de la coberta)

   La Cartoixa de Porta-Coeli va ser fundada el 1272, en temps de Jaume I, i la seua història s'estén fins a 1820. Aquest text recull els anals...
  • Desposeer y custodiar

   Desposeer y custodiar

   Transformación agraria y guardería rural en la provincia de Valencia. 1844-1874

   Vicent R. Mir Montalt (Autor/Autora), José Antonio Piqueras Arenas (Pròleg)

   En un context de canvi profund de les relacions socials com el que caracteritzà el regnat d'Isabel II, la funció coercitiva de l'Estat va re...
  • Les finances de la Corona d'Aragó al segle XV

   Les finances de la Corona d'Aragó al segle XV

   Regnats d'Alfons V i Joan II

   Winfried Küchler (Autor/Autora), Víctor Farías Zurita (Traductor/Traductora)

   Avui dia encara és poc el que sabem sobre les característiques específiques que va revestir el desenvolupament d'una fiscalitat pública als ...
  • La represión en la retaguardia republicana. País Valenciano 1936-1939

   La represión en la retaguardia republicana. País Valenciano 1936-1939

   Vicent Gabarda Cebellán (Autor/Autora)

  • Els límits del Regne

   Els límits del Regne

   El procés de formació territorial del País Valencià medieval (1238-1500)

   Enric Mateu Tortosa (Autor/Autora), Enric Guinot Rodríguez (Autor/Autora)

   La representació gràfica del territori del País Valencià, de l'antic Regne de València, no ha estat massa esplendorosa al llarg dels segles,...