Política

  • La creació de la Generalitat Valenciana. 1983-1995

   La creació de la Generalitat Valenciana. 1983-1995

   L'etapa socialista

   Benito Sanz Díaz (Autor/Autora)

   La creació de la Generalitat Valenciana. L'etapa socialista (1983-1995) abasta els dotze anys esmentats, que comprenen les legislatures en q...
  • Classe obrera i qüestió nacional

   Classe obrera i qüestió nacional

   Germanía Socialista

   Diversos Autors

   Classe obrera i qüestió nacional és la proposta de Germania Socialista per a donar respostes «davant l'oblit de molts marxistes del problema...
  • Fer País

   Fer País

   Comunismo valenciano y problema nacional (1970-1982)

   Vega Rodríguez-Flores (Autor/Autora), Ismael Saz Campos (Director de la col·lecció), Espai Paco Bascuñan (Disseny de la coberta), Espai Paco Bascuñán (Disseny de la coberta), Fèlix Bella (Disseny de la col·lecció)

   Durant el tardofranquisme i la transició democràtica el País Valencià va oferir una complexitat singular en relació amb el problema nacional...
  • Populisme

   Populisme

   Una molt breu introducció

   Cas Mudde (Autor/Autora), Cristóbal Rovira Kaltwasser (Autor/Autora), Josep Ventura (Traductor/Traductora), Vicent Ferri (Disseny de la coberta), Antoni Paricio (Disseny de la col·lecció)

   El populisme és un concepte central en els actuals debats dels mitjans de comunicació centrats en política. Què és realment el populisme? Qu...
  • La cara secreta de la política valenciana

   La cara secreta de la política valenciana

   De la predemocracia al Estatuto de Benicàssim

   Jesús Sanz Díaz (Autor/Autora), Espai Paco Bascuñán (Disseny de la coberta), Fèlix Bella (Disseny de la col·lecció), Emili Piera (Pròleg)

   El part del País Valencià des de les raneres de la dictadura fins la democràcia i l'Estatut de Autonomía estigué farcit de resistències de l...
  • Socialistes d'un país imaginat

   Socialistes d'un país imaginat

   Una història del Partit Socialista del País Valencià (1974-1978)

   Joan Martí Castelló (Autor/Autora), Espai Paco Bascuñán (Disseny de la coberta), Fèlix Bella (Disseny de la col·lecció)

   Durant els anys de transició de la dictadura franquista fins a l'assoliment d'un sistema democràtic es va anar definint un nou sistema de pa...
  • Diccionario biográfico de políticos valencianos (1810-2006)

   Diccionario biográfico de políticos valencianos (1810-2006)

   Diversos Autors

  • La construcción política de la Comunitat Valenciana

   La construcción política de la Comunitat Valenciana

   1962-1982. 25 años del Estatuto. Las claves de la construcción política de la Comunitat Valenciana

   Josep Maria Felip i Sardà (Autor/Autora), Benito Sanz Díaz (Autor/Autora)

   La construcció política de la Comunitat Valenciana. 1962-1982 és un esforç desapasionat d'aproximació a la història política del Tardofranqu...
  • Diccionario biográfico de políticos valencianos (1810-2003)

   Diccionario biográfico de políticos valencianos (1810-2003)

   Diversos Autors

  • Las nuevas instituciones políticas de la Europa oriental

   Las nuevas instituciones políticas de la Europa oriental

   Diversos Autors

  • La derecha regional valenciana

   La derecha regional valenciana

   El catolicismo político valenciano (1930-1936)

   Rafael Valls Montés (Autor/Autora)

   La principal aportació política de la Derecha Regionalista Valenciana (D.R.V.), independentment d'alguns dels seus punts pragmàtics com l'ac...
  • Atlas electoral del País Valenciano (1977-1979)

   Atlas electoral del País Valenciano (1977-1979)

   Diversos Autors

   Anàlisi dels resultats electorals al País Valencià entre 1977 i 1979.
  • Historia fotográfica del socialismo español. (Volumen I)

   Historia fotográfica del socialismo español. (Volumen I)

   Manuel Cerdà Pérez (Autor/Autora), Mario García Bonafé (Autor/Autora), José Antonio Piqueras Arenas (Autor/Autora), Ramón Rubial (Pròleg), Ximo Navarro (Disseny de la coberta)

   Completa col·lecció de fotografies i imatges històriques del moviment socialista a Espanya.
  • Història del socialisme

   Història del socialisme

   José Antonio Piqueras Arenas (Autor/Autora)

   Al llarg del present llibre hom assisteix al procés de creació i desenvolupament d'una tendència fonamental en la història del moviment obre...