Política

  • La creació de la Generalitat Valenciana. 1983-1995

   La creació de la Generalitat Valenciana. 1983-1995

   L'etapa socialista

   Benito Sanz Díaz (Autor/Autora)

   La creació de la Generalitat Valenciana. L'etapa socialista (1983-1995) abasta els dotze anys esmentats, que comprenen les legislatures en q...
  • Classe obrera i qüestió nacional

   Classe obrera i qüestió nacional

   Germanía Socialista

   Diversos Autors

   Classe obrera i qüestió nacional és la proposta de Germania Socialista per a donar respostes «davant l'oblit de molts marxistes del problema...
  • Fer País

   Fer País

   Comunismo valenciano y problema nacional (1970-1982)

   Vega Rodríguez-Flores (Autor/Autora)

   Durant el tardofranquisme i la transició democràtica el País Valencià va oferir una complexitat singular en relació amb el problema nacional...
  • Populisme

   Populisme

   Una molt breu introducció

   Cas Mudde (Autor/Autora)

   El populisme és un concepte central en els actuals debats dels mitjans de comunicació centrats en política. Què és realment el populisme? Qu...
  • La cara secreta de la política valenciana

   La cara secreta de la política valenciana

   De la predemocracia al Estatuto de Benicàssim

   Jesús Sanz Díaz (Autor/Autora)

   El part del País Valencià des de les raneres de la dictadura fins la democràcia i l'Estatut de Autonomía estigué farcit de resistències de l...
  • Socialistes d'un país imaginat

   Socialistes d'un país imaginat

   Una història del Partit Socialista del País Valencià (1974-1978)

   Joan Martí Castelló (Autor/Autora)

   Durant els anys de transició de la dictadura franquista fins a l'assoliment d'un sistema democràtic es va anar definint un nou sistema de pa...
  • La construcción política de la Comunitat Valenciana

   La construcción política de la Comunitat Valenciana

   1962-1982. 25 años del Estatuto. Las claves de la construcción política de la Comunitat Valenciana

   Josep Maria Felip i Sardà (Autor/Autora)

   La construcció política de la Comunitat Valenciana. 1962-1982 és un esforç desapasionat d'aproximació a la història política del Tardofranqu...
  • Diccionario biográfico de políticos valencianos (1810-2006)

   Diccionario biográfico de políticos valencianos (1810-2006)

   Diversos Autors

  • Diccionario biográfico de políticos valencianos (1810-2003)

   Diccionario biográfico de políticos valencianos (1810-2003)

   Diversos Autors

  • Las nuevas instituciones políticas de la Europa oriental

   Las nuevas instituciones políticas de la Europa oriental

   Diversos Autors

  • La derecha regional valenciana

   La derecha regional valenciana

   El catolicismo político valenciano (1930-1936)

   Rafael Valls Montés (Autor/Autora)

   La principal aportació política de la Derecha Regionalista Valenciana (D.R.V.), independentment d'alguns dels seus punts pragmàtics com l'ac...
  • Atlas electoral del País Valenciano (1977-1979)

   Atlas electoral del País Valenciano (1977-1979)

   Diversos Autors

   Anàlisi dels resultats electorals al País Valencià entre 1977 i 1979.
  • Historia fotográfica del socialismo español. (Volumen I)

   Historia fotográfica del socialismo español. (Volumen I)

   Manuel Cerdà Pérez (Autor/Autora)

   Completa col·lecció de fotografies i imatges històriques del moviment socialista a Espanya.
  • Història del socialisme

   Història del socialisme

   José Antonio Piqueras Arenas (Autor/Autora)

   Al llarg del present llibre hom assisteix al procés de creació i desenvolupament d'una tendència fonamental en la història del moviment obre...