Societat i Ciències Socials

  • La atracción del archivo

   La atracción del archivo

   Arlette Farge (Autor/Autora), Anna Montero Bosch (Traductor/Traductora), Aula Gráfica CB (Disseny de la coberta)

   L'arxiu és una esquinç en el teixit dels dies, l'esbós realitzat d'un esdeveniment inesperat. Tot ell està enfocat sobre alguns instants de ...
  • El quotidià ignorat

   El quotidià ignorat

   La trama associativa valenciana

   Josepa Cucó (Autor/Autora)

   L'objectiu d'aquest llibre és fer visible com està ordenada aquesta trama col·lectiva de la societat civil valenciana integrada per associac...
  • La práctica escénica cortesana

   La práctica escénica cortesana

   De la época del emperador a la de Felipe III

   Teresa Ferrer Valls (Autor/Autora)

  • Reflexiones sobre género y ciencia

   Reflexiones sobre género y ciencia

   Evelyn Fox Keller (Autor/Autora), Ana Sánchez (Traductor/Traductora), Aula Gráfica CB (Disseny de la coberta)

   Per què l'objectivitat i la raó són considerades masculines i la subjectivitat i el sentiment femenins? Com influeix aquesta caracterització...
  • Teoría feminista y teoría crítica

   Teoría feminista y teoría crítica

   Ensayos sobre la política de género en las sociedades de capitalismo tardío

   Seyla Benhabib (Autor/Autora), Drucilla Cornella (Autor/Autora), Ana Sánchez (Traductor/Traductora)

   Un conjunt d'assajos que ajunta per primera vegada l'obra d'un grup important d'autores ben conegudes per l'adscripció al corrent del femini...
  • Blasco Ibáñez i València

   Blasco Ibáñez i València

   Juli Just (Autor/Autora), Francesc Morató i Pastor (Introducció i edició), Francesc Pérez Moragón (Introducció i edició), Joan Fuster (Director de la col·lecció), Eduard J. Verger (Correcció)

   Juli Just i Gimeno va nàixer a València el 1894 i, fins que va morir exiliat a París, el 1976, tingué una destacada trajectòria política; pr...
  • Pervivencias feudales y revolución democrática

   Pervivencias feudales y revolución democrática

   Enric Sebastià Domingo (Autor/Autora), Enric Sòria (Autor/Autora), José Antonio Piqueras Arenas (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   Mitjançant la revolució burgesa (1834-1843) la societat espanyola va quedar qualitativament transformada. Va sucumbir una formació social ca...
  • Trabajadores sin revolución

   Trabajadores sin revolución

   La calse obrera valenciana (1868-1936)

   Xavier Paniagua Fuentes (Autor/Autora), José Antonio Piqueras Arenas (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   El procés de formació de la classe obrera valenciana i de la seua manifestació política des de posicions independents de les d'altres classe...
  • La Universitat de València

   La Universitat de València

   Marc Baldó Lacomba (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   La Universitat de València és la institució valenciana que, al llarg del temps, més relacionada ha estat amb l'activitat intel·lectual i cie...
  • Futuros para el País Valenciano

   Futuros para el País Valenciano

   José Mª Tortosa Pérez (Autor/Autora), Benjamín Oltra (Pròleg)

   Escrit en 1981, aquest llibret ha patit molt diversos avatars que inclouen el que les seues primeres proves d'impremta jaga probablement sot...
  • L'Ensenyament General Bàsic al País Valencià

   L'Ensenyament General Bàsic al País Valencià

   Josep Picó López (Autor/Autora), Salvador Gil (Autor/Autora), Ximo Navarro (Disseny de la coberta)

   El treball present, més que una anàlisi sociològica de l'Ensenyament General Bàsic, és un estudi primordialment sociogràfic i tracta de fer ...
  • Obrers i ciutadans

   Obrers i ciutadans

   Blasquisme i moviment obrer. València, 1898-1906

   Ramir Reig Armero (Autor/Autora)

   Aquest llibre, com diu l'autor en la introducció, ofereix la possibilitat d'una lectura en tres nivells. És, en primer lloc, la narració d'u...
  • La tierra como motivo

   La tierra como motivo

   Propietarios y jornaleros en dos pueblos valencianos

   Josepa Cucó (Autor/Autora), Joan Francesc Mira (Pròleg)

   En poc més d'un segle, la societat rural del País Valencià ha experimentat una profunda transformació, que s'ha incrementat extraordinàriame...
  • Camperols del País Valencià

   Camperols del País Valencià

   Sueca, una comunitat rural a la tardor de l'Edat Mitjana

   Antoni Furió Diego (Autor/Autora)

   El coneixement que tenim del feudalisme medieval al nostre país és encara deficient. Hi ha influït la deixadesa en què durant bastant temps ...
  • El Archivo Histórico de la Ciudad de Cullera

   El Archivo Histórico de la Ciudad de Cullera

   Guía inventario de sus fondos

   Jesús Villalmanzo Cameno (Autor/Autora), Francisco Giner Pereperez (Autor/Autora)