Teatre

  • Manuel Molins. Teatre complet 2

   Manuel Molins. Teatre complet 2

   Manuel Molins Casaña (Autor/Autora)

   Aquest segon volum de l’obra de Manuel Molins, conté quatre sèries: «Trilogia d’exilis» (1979-1987, tres peces), «Mirades sobre Shakespeare»...
  • Manuel Molins. Teatre complet 1

   Manuel Molins. Teatre complet 1

   Francesc Foguet Boreu (Introducció)

   El primer volum de la recopilació de tota l'obra teatral de Manuel Molins. Amb les introduccions: Molins íntegre de Francesc Foguet. El para...
  • Juan Alfonso Gil Albors. Obra Completa en Castellano 3

   Juan Alfonso Gil Albors. Obra Completa en Castellano 3

   Juan Alfonso Gil Albors (Autor/Autora)

   Aquest és el tercer número de l'obra completa del dramaturg valencià Juan Alfonso Gil Albors (Alcoi, 1929).
  • Sainets valencians (1871-1891)

   Sainets valencians (1871-1891)

   Manuel Millás (Autor/Autora)

   Manuel Millás (València, 1845-1914) forma part de la plèiade d'autors de la Renaixença valenciana per la qualitat literària i la popularitat...
  • José Ricardo Morales. Teatro completo 1

   José Ricardo Morales. Teatro completo 1

   José Ricardo Morales (Autor/Autora)

  • Juan Alfonso Gil Abors. Obra completa en valencià 2

   Juan Alfonso Gil Abors. Obra completa en valencià 2

   Juan Alfonso Gil Albors (Autor/Autora)

   Este és el segon número de l'obra completa del dramaturg valencià Juan Alfonso Gil Albors (Alcoi, 1929).
  • Femenino plural (Ex)

   Femenino plural (Ex)

   Juan Luis Mira Candel (Autor/Autora)

   En esta obra es reuneixen veus clàssiques i contemporànies, femenines i masculines, amb l'objectiu d'analitzar i debatre la situació de la d...
  • Juan Alfonso Gil Albors. Obra completa en castellano 1

   Juan Alfonso Gil Albors. Obra completa en castellano 1

   Juan Alfonso Gil Albors (Autor/Autora)

   Este és el primer número de l'obra completa del dramaturg valencià Juan Alfonso Gil Albors (Alcoi, 1929).
  • Max Aub. Teatro Mayor. Obras Completas. (Volum VIII)

   Max Aub. Teatro Mayor. Obras Completas. (Volum VIII)

   Max Aub (Autor/Autora)

   Ja apareguts els volums del Primer Teatro, amb les peces de la primera època, i del Teatro Breve, amb les peces escrites a Mèxic, arriba ara...
  • La fascinación de Gil-Albert

   La fascinación de Gil-Albert

   Basada en textos de Juan Gil-Albert

   Pedro Montalbán Kroebel (Autor/Autora)

   Obra de teatre inspirada en textos de Gil-Albert.
  • La marquesa de la Habana

   La marquesa de la Habana

   Eduardo Ranch Ferrer (Autor/Autora)

   La marquesa de la Habana és, en paraules del seu autor Eduardo Quiles, teatre del personatge. Ambientada a El gato Verde, un café a punt de ...
  • Bárbara fidele

   Bárbara fidele

   José Ricardo Morales (Autor/Autora)

   Obra de José Ricardo Morales, autor anadalús exiliat a Xile, on fou acadèmic de la llengua.
  • Max Aub. Teatro Breve. Obras Completas. (Volum VII-B)

   Max Aub. Teatro Breve. Obras Completas. (Volum VII-B)

   Max Aub (Autor/Autora)

   El present volum reuneix vint-i-cinc textos dramàtics d'Aub, dels quals vint-i-dos són en un acte i només tres arriben a l'extensió normal d...
  • La rara distancia

   La rara distancia

   Homenaje al músico valenciano Vicente Martín y Soler

   Miguel Signes Mengual (Autor/Autora)

   La rara distància parla de Vicent Martín i Soler, un dels compositors valencians més destacats de la història.
  • Max Aub. Primer Teatro. Obras Completas. (Volum VII-A)

   Max Aub. Primer Teatro. Obras Completas. (Volum VII-A)

   Max Aub (Autor/Autora)

   Publiquem en el present Primer Teatro la primera producció dramàtica de Max Aub, obres riques en teatralitat i en efectes antiil·lusionístic...
  • Alteraciones de la paz y el orden

   Alteraciones de la paz y el orden

   Diálogos, monólogos y voces para un círculo

   Andrés Morris Bermúdez (Autor/Autora)

   Alteraciones de la paz y el orden, obra d'Andrés Morris, autor valencià que exercí com embaixador d'Hondures en Espanya.
  • La barca de Caronte

   La barca de Caronte

   Juan Alfonso Gil Albors (Autor/Autora)

   Obra teatral en tres actes de Juan Alfonso Gil Albors, inspirada en Caront, barquer d'Hades en la mitologia grega.
  • El veneno del teatro

   El veneno del teatro

   Rodolf Sirera Turó (Autor/Autora)

   Rodolf Sirera (València, 1948). És una de les principals figures del teatre valencià actual, com a autor, director i assagista. La seua obra...
  • El futuro del teatro y otros ensayos

   El futuro del teatro y otros ensayos

   Antonio Buero Vallejo (Autor/Autora)

   Recull aquest llibre una sèrie d'assajos sobre teatre d'un coneixedor tan profund de l'escena com Buero vallejo. Amb saviesa i senzillesa, s...
  • Tirante el Blanco

   Tirante el Blanco

   Francisco Nieva (Dibuixos)

   En 1987 va realitzar Nieva aquesta adaptació teatral Tirant lo Blanch, el gran llibre valencià. Veu Nieva a Tirant com un home modern, que a...
  • Eduard Escalante. Teatre Original Complet. (Volum I-II)

   Eduard Escalante. Teatre Original Complet. (Volum I-II)

   Eduard Escalante (Autor/Autora)

   VOLUM I: La muda. La vanitat castigada. Raquel. El deu, dèneu i noranta. La casa de meca. La sastresseta. ¡Què no serà! Angelito. Un grapaet...
  • Faust Hernández Casajuana. Teatre

   Faust Hernández Casajuana. Teatre

   Faust Hernández Casajuana (Autor/Autora)

   El 21 de juny de 1992 va morir Joan Fuster (havia nascut el 23 de novembre de 1922) a sa casa de Sueca, en el número 10 del carrer de Sant J...
  • Teatre dràmatic de començament del segle XX

   Teatre dràmatic de començament del segle XX

   Terra d'horta; L'ombra del ciprer i La Borda

   Diversos Autors

   Durant els primers decennis del segle XX es va imposar en l'escena valenciana l'epigonisme escalantià, que s'hi mantindria indiscutit durant...
  • La práctica escénica del Barroco tardío: Alejandro Arboreda

   La práctica escénica del Barroco tardío: Alejandro Arboreda

   Pascual Mas (Autor/Autora)

   L'estudi de Pascual Mas s'aplica, sense concessions ni regatejos, a un primer objecte observat amb una mirada científica: el text. No fa fal...
  • Teatre del Renaixement i de la Decadència

   Teatre del Renaixement i de la Decadència

   Diversos Autors

   L'aparició, en el renaixement, dels primers textos dramàtics de caràcter profà, com a elements plenament autònoms de l'espectacle escènic o ...
  • El Teatre Principal de València

   El Teatre Principal de València

   Aproximació a la seua història

   Josep Lluis Sirera Turó (Autor/Autora)

   «Davant la impossibilitat de conciliar criteris ben diferents, hem escollit com a bàsic, per al present estudi, el que pensem que és més coh...
  • Teatros y prácticas escénicas

   Teatros y prácticas escénicas

   I: El Quinientos Valenciano

   Diversos Autors

   En la Universitat de València, l'estudi sobre el teatre valencià dels segles XVI i XVII es va iniciar, de forma sistemàtica, a partir de la ...
  • Passat, present i futur del teatre valencià

   Passat, present i futur del teatre valencià

   Josep Lluis Sirera Turó (Autor/Autora)

   Desconegut en la immensa majoria dels casos, el nostre teatre és normalment menyspreat i reduït a un estat de sub-producte cultural condemna...