Teatre

  • El teatre valencià (1845-1945)

   El teatre valencià (1845-1945)

   La rellevància de les actrius

   Gabriel Garcia Frasquet (Autor/Autora), Fèlix Bella (Disseny de la col·lecció), Estudio Juan Nava (Disseny de la coberta)

   Aquest llibre ressegueix l’oscil·lant itinerari d’un segle de teatre valencià entre l’estrena dels primers sainets i la prohibició tàcita po...
  • Manuel Molins. Teatre complet 3

   Manuel Molins. Teatre complet 3

   Manuel Molins Casaña (Autor/Autora)

   Aquest tercer volum de l’obra teatral de Manuel Molins, conté un total de 22 peces, agrupades en quatre sèries: «Farses i metrofarses» (1981...
  • Manuel Molins. Teatre complet 2

   Manuel Molins. Teatre complet 2

   Manuel Molins Casaña (Autor/Autora)

   Aquest segon volum de l’obra de Manuel Molins, conté quatre sèries: «Trilogia d’exilis» (1979-1987, tres peces), «Mirades sobre Shakespeare»...
  • Manuel Molins. Teatre complet 1

   Manuel Molins. Teatre complet 1

   Manuel Molins Casaña (Autor/Autora), Francesc Foguet Boreu (Introducció), Simona Skrabec (Introducció)

   El primer volum de la recopilació de tota l'obra teatral de Manuel Molins. Amb les introduccions: Molins íntegre de Francesc Foguet. El para...
  • Juan Alfonso Gil Albors. Obra Completa en Castellano 3

   Juan Alfonso Gil Albors. Obra Completa en Castellano 3

   Juan Alfonso Gil Albors (Autor/Autora), Vicent Ferri (Disseny de la coberta)

   Aquest és el tercer número de l'obra completa del dramaturg valencià Juan Alfonso Gil Albors (Alcoi, 1929).
  • Sainets valencians (1871-1891)

   Sainets valencians (1871-1891)

   Manuel Millás (Autor/Autora), Jaime Millás (Edició i introducció)

   Manuel Millás (València, 1845-1914) forma part de la plèiade d'autors de la Renaixença valenciana per la qualitat literària i la popularitat...
  • José Ricardo Morales. Teatro completo 1

   José Ricardo Morales. Teatro completo 1

   José Ricardo Morales (Autor/Autora), Manuel Aznar Soler (Edició, introducció i notes), Vicent Ferri (Disseny de la coberta)

  • Juan Alfonso Gil Albors. Obra completa en castellano 1

   Juan Alfonso Gil Albors. Obra completa en castellano 1

   Juan Alfonso Gil Albors (Autor/Autora), Vicent Ferri (Disseny de la coberta)

   Este és el primer número de l'obra completa del dramaturg valencià Juan Alfonso Gil Albors (Alcoi, 1929).
  • Juan Alfonso Gil Albors. Obra completa en valencià 2

   Juan Alfonso Gil Albors. Obra completa en valencià 2

   Juan Alfonso Gil Albors (Autor/Autora), Neus Berenguer Revert (Traductor/Traductora)

   Este és el segon número de l'obra completa del dramaturg valencià Juan Alfonso Gil Albors (Alcoi, 1929).
  • Femenino plural (Ex)

   Femenino plural (Ex)

   Juan Luis Mira Candel (Autor/Autora), Ricardo Bellveser (Director de la col·lecció), Juan Ramos (Disseny de la coberta)

   En esta obra es reuneixen veus clàssiques i contemporànies, femenines i masculines, amb l'objectiu d'analitzar i debatre la situació de la d...
  • La fascinación de Gil-Albert

   La fascinación de Gil-Albert

   Basada en textos de Juan Gil-Albert

   Pedro Montalbán Kroebel (Autor/Autora), Ricardo Bellveser (Director de la col·lecció), Juan Ramos (Disseny de la coberta)

   Obra de teatre inspirada en textos de Gil-Albert.
  • Max Aub. Teatro Mayor. Obras Completas. (Volum VIII)

   Max Aub. Teatro Mayor. Obras Completas. (Volum VIII)

   Max Aub (Autor/Autora), Joan Oleza Simó (Director de la col·lecció), Josep Lluis Sirera Turó (Coordinació), Diversos Autores (Estudi introductori, edició crítica i notes)

   Ja apareguts els volums del Primer Teatro, amb les peces de la primera època, i del Teatro Breve, amb les peces escrites a Mèxic, arriba ara...
  • La marquesa de la Habana

   La marquesa de la Habana

   Eduardo Ranch Ferrer (Autor/Autora), Eduardo Quiles (Autor/Autora), Ricardo Bellveser (Director de la col·lecció), Juan Ramos (Disseny de la coberta)

   La marquesa de la Habana és, en paraules del seu autor Eduardo Quiles, teatre del personatge. Ambientada a El gato Verde, un café a punt de ...
  • Bárbara fidele

   Bárbara fidele

   José Ricardo Morales (Autor/Autora), Ricardo Bellveser (Director de la col·lecció), Juan Ramos (Disseny de la coberta)

   Obra de José Ricardo Morales, autor anadalús exiliat a Xile, on fou acadèmic de la llengua.
  • Max Aub. Teatro Breve. Obras Completas. (Volum VII-B)

   Max Aub. Teatro Breve. Obras Completas. (Volum VII-B)

   Max Aub (Autor/Autora), Joan Oleza Simó (Director de la col·lecció), Silvia Monti (Estudi instroductorio i edició), Carmen Navarro (Glossari)

   El present volum reuneix vint-i-cinc textos dramàtics d'Aub, dels quals vint-i-dos són en un acte i només tres arriben a l'extensió normal d...
  • Max Aub. Primer Teatro. Obras Completas. (Volum VII-A)

   Max Aub. Primer Teatro. Obras Completas. (Volum VII-A)

   Max Aub (Autor/Autora), Joan Oleza Simó (Director de la col·lecció)

   Publiquem en el present Primer Teatro la primera producció dramàtica de Max Aub, obres riques en teatralitat i en efectes antiil·lusionístic...
  • La rara distancia

   La rara distancia

   Homenaje al músico valenciano Vicente Martín y Soler

   Miguel Signes Mengual (Autor/Autora), Ricardo Bellveser (Director de la col·lecció), Juan Ramos (Disseny de la coberta)

   La rara distància parla de Vicent Martín i Soler, un dels compositors valencians més destacats de la història.
  • Alteraciones de la paz y el orden

   Alteraciones de la paz y el orden

   Diálogos, monólogos y voces para un círculo

   Andrés Morris Bermúdez (Autor/Autora), Ricardo Bellveser (Director de la col·lecció), Juan Ramos (Disseny de la coberta), Ricardo Llopesa (Introducció)

   Alteraciones de la paz y el orden, obra d'Andrés Morris, autor valencià que exercí com embaixador d'Hondures en Espanya.
  • La barca de Caronte

   La barca de Caronte

   Juan Alfonso Gil Albors (Autor/Autora), Ricardo Bellveser (Director de la col·lecció), Juan Ramos (Disseny de la coberta)

   Obra teatral en tres actes de Juan Alfonso Gil Albors, inspirada en Caront, barquer d'Hades en la mitologia grega.
  • El veneno del teatro

   El veneno del teatro

   Rodolf Sirera Turó (Autor/Autora), José María Rodríguez (Traductor/Traductora), Antoni Paricio (Disseny de la col·lecció)

   Rodolf Sirera (València, 1948). És una de les principals figures del teatre valencià actual, com a autor, director i assagista. La seua obra...
  • El futuro del teatro y otros ensayos

   El futuro del teatro y otros ensayos

   Antonio Buero Vallejo (Autor/Autora)

   Recull aquest llibre una sèrie d'assajos sobre teatre d'un coneixedor tan profund de l'escena com Buero vallejo. Amb saviesa i senzillesa, s...
  • Tirante el Blanco

   Tirante el Blanco

   Francisco Nieva (Dibuixos)

   En 1987 va realitzar Nieva aquesta adaptació teatral Tirant lo Blanch, el gran llibre valencià. Veu Nieva a Tirant com un home modern, que a...
  • Eduard Escalante. Teatre Original Complet. (Volum I-II)

   Eduard Escalante. Teatre Original Complet. (Volum I-II)

   Eduard López-Chavarri i Marco (Autor/Autora), Eduard Escalante (Autor/Autora), Josep Lluis Sirera Turó (Editor), Rodolf Sirera Turó (Editor)

   VOLUM I: La muda. La vanitat castigada. Raquel. El deu, dèneu i noranta. La casa de meca. La sastresseta. ¡Què no serà! Angelito. Un grapaet...
  • Faust Hernández Casajuana. Teatre

   Faust Hernández Casajuana. Teatre

   Faust Hernández Casajuana (Autor/Autora), Josep Lluis Sirera Turó (Edició, introducció i notes), Rodolf Sirera Turó (Edició, introducció i notes), Joan Fuster (Director de la col·lecció), Eduard J. Verger (Correcció)

   El 21 de juny de 1992 va morir Joan Fuster (havia nascut el 23 de novembre de 1922) a sa casa de Sueca, en el número 10 del carrer de Sant J...
  • Teatre dràmatic de començament del segle XX

   Teatre dràmatic de començament del segle XX

   Terra d'horta; L'ombra del ciprer i La Borda

   Diversos Autors

   Durant els primers decennis del segle XX es va imposar en l'escena valenciana l'epigonisme escalantià, que s'hi mantindria indiscutit durant...
  • La práctica escénica del Barroco tardío: Alejandro Arboreda

   La práctica escénica del Barroco tardío: Alejandro Arboreda

   Pascual Mas (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   L'estudi de Pascual Mas s'aplica, sense concessions ni regatejos, a un primer objecte observat amb una mirada científica: el text. No fa fal...
  • Teatre del Renaixement i de la Decadència

   Teatre del Renaixement i de la Decadència

   Diversos Autors

   L'aparició, en el renaixement, dels primers textos dramàtics de caràcter profà, com a elements plenament autònoms de l'espectacle escènic o ...
  • El Teatre Principal de València

   El Teatre Principal de València

   Aproximació a la seua història

   Josep Lluis Sirera Turó (Autor/Autora)

   «Davant la impossibilitat de conciliar criteris ben diferents, hem escollit com a bàsic, per al present estudi, el que pensem que és més coh...
  • Teatros y prácticas escénicas

   Teatros y prácticas escénicas

   I: El Quinientos Valenciano

   Diversos Autors

   En la Universitat de València, l'estudi sobre el teatre valencià dels segles XVI i XVII es va iniciar, de forma sistemàtica, a partir de la ...
  • Passat, present i futur del teatre valencià

   Passat, present i futur del teatre valencià

   Josep Lluis Sirera Turó (Autor/Autora)

   Desconegut en la immensa majoria dels casos, el nostre teatre és normalment menyspreat i reduït a un estat de sub-producte cultural condemna...
  • La masia de Masià

   La masia de Masià

   Faust Hernández Casajuana (Autor/Autora)