Arxius i Documents

  • La nueva Atenas del Mediterráneo

   La nueva Atenas del Mediterráneo

   Vicente Blasco Ibáñez, cultura y educación populares en Valencia (1890-1931)

   Luis Miguel Lázaro Lorente (Autor/Autora)

   En els primers anys del segle XX, a Vicente Blasco Ibáñez li agradava presentar València com la Nova Atenes del Mediterrani. Una imatge clar...
  • Arxiu fotogràfic de Joan Fuster

   Arxiu fotogràfic de Joan Fuster

   Francesc Pérez Moragón (Coordinació), Salvador Ortells Miralles (Pròleg), Enric Alforja Carbonell (Introducció)

   L’arxiu fotogràfic de Joan Fuster és de caràcter familiar i professional, amb imatges de temàtica diversa, com ara actes institucionals, rel...
  • Educar en temps de guerra

   Educar en temps de guerra

   XXII Jornades Internacionals d'Història de l'Educació 2016

   Diversos Autors

   Fa vuitanta anys, des del 18 de juliol de 1936, els diversos territoris de l'Estat espanyol estaven immersos en una guerra civil provocada p...
  • La Residencia de Estudiantes y la Ciudad Universitaria de Valencia: el Colegio Mayor Luis Vives

   La Residencia de Estudiantes y la Ciudad Universitaria de Valencia: el Colegio Mayor Luis Vives

   Diversos Autors

   Projectat en temps de la Segona República, el Col·legi Major Lluís Vives, de la Universitat de València, s'ha convertit, quasi exclusivament...
  • Vida del gran duque de Alba

   Vida del gran duque de Alba

   Precedida de la correspondencia entre Mayans y el duque de Huéscar

   Gregorio Mayans y Siscar (Autor/Autora), Antonio Mestre (Edició i estudi), Pablo Pérez García (Edició i estudi)

   Probablement siga la Vida del gran duc de Alba el projecte editorial la frustració del qual més sentí l'il·lustrat i erudit valencià Gregori...
  • Horts de tarongers

   Horts de tarongers

   La formació del verger valencià

   Adrià Besó Ros (Autor/Autora)

   Aquest llibre aborda el paisatge del tarongerar valencià, que es desenvolupa des de finals del segle XVIII fins la dècada dels anys trenta d...
  • De nobles, armas y letras

   De nobles, armas y letras

   El linaje Cervelló en la Valencia del siglo XVII

   Amparo Felipo Orts (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   La recent profusió d'investigacions sobre llinatges valencians està permetent la millora de la comprensió sobre la noblesa, la importància e...
  • El Real Monasterio de San Agustín de Valencia

   El Real Monasterio de San Agustín de Valencia

   Parroquia de Santa Catalina Mártir y San Agustín Obispo

   Daniel Benito Goerlich (Autor/Autora), Emilio Callado Estela (Pròleg)

   El decisiu paper dels ordes mendicants en la cristianització de Balansiya és evident i resulta oportú que siga estudiat i ressaltat. La deci...
  • Bonifacio Ferrer, un valenciano muy poco conocido

   Bonifacio Ferrer, un valenciano muy poco conocido

   Diversos Autors

   Bonifaci Ferrer (mort l'any 1417), quasí sempre apareix vinculat a la figura del seu germà sant Vicent Ferrer (mort l'any 1419), però fou un...
  • San Vicente Ferrer

   San Vicente Ferrer

   Palabra vivida, predicada y escrita

   Alfonso Esponera Cerdán (Editor)

   Recòrrer la historiografia sobre un tema és una manera de conèixer per on ha transcorregut el seu estudi en un període de temps, així com s'...
  • El Real de Valencia (1238-1810)

   El Real de Valencia (1238-1810)

   Historia arquitectónica de un palacio desaparecido

   Mercedes Gómez-Ferrer (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció), Joaquín Berchéz (Pròleg)

   El desaparegut Palau del Real fou, sens dubte, un dels edificis más rellevants de quants es van construir a la ciutat de València. A partir ...
  • Moncada i l'Orde del Temple en el segle XIII

   Moncada i l'Orde del Temple en el segle XIII

   Una comunitat rural de l'Horta de València en temps de Jaume I

   Enric Mateu Tortosa (Autor/Autora), Enric Guinot Rodríguez (Autor/Autora), Ferran Esquilache Martí (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   Durant el segle XIII, en temps del rei Jaume I, la Corona d'Aragó va conquistar una part important de la costa mediterrania d'AI-Andalus la ...
  • Vida y escritos del cardenal Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros y Aliaga (1822-1903)

   Vida y escritos del cardenal Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros y Aliaga (1822-1903)

   Mª Elena del Río Hijas (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   Amb aquesta obra hem pretès donar a conèixer la figura d'en Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros y Aliaga, que va ser vocació tardana ...
  • La imagen devocional en la orden de la Merced

   La imagen devocional en la orden de la Merced

   Tradición, formación, continuidad y variantes

   Vicent Francesc Zuriaga Senent (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   El present llibre és fruit de set anys de treball en l'Arxiu Històric de l'ordre de la Mercè en el Monestir del Puig, en ell Vicent F. Zuria...
  • Dona i art a Espanya: Diccionari d'artistes d'abans de 1936

   Dona i art a Espanya: Diccionari d'artistes d'abans de 1936

   Vicent Ibiza i Osca (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   A la Història de l'Art oficial, les artistes (pintores, escultores, ceramistes, etc...) mai no han estat considerades. L'absència de notície...
  • España ante la integración europea

   España ante la integración europea

   El primer acercamiento

   Heidi Cristina Senante Berendes (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   El treball de la professora Heidi Cristina Senante se centra precisament en l'interessant període de cinc anys que s'obri amb la sol·licitud...
  • Breve resolución de todas las cosas generales y particulares de la Orden y Cavallería de Montesa

   Breve resolución de todas las cosas generales y particulares de la Orden y Cavallería de Montesa

   Manuscrito de frey Joan Borja, religioso montesiano

   Joan Borja i Arándiga (Autor/Autora), Fernando Andrés Robres (Editor), Josep Cerdà i Ballester (Editor), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   Fins ara, l'estudi de l'Orde de Montesa s'identificava amb les obres clàssiques de fra Hipólito de Samper (Montesa il·lustrada, 1669), i de ...
  • La oligarquía municipal de la ciudad de Valencia

   La oligarquía municipal de la ciudad de Valencia

   De las Germanías a la insaculación

   Amparo Felipo Orts (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   En sintonia amb la renovada importància que durant els últims anys s'ha vingut concedint a les qüestions relacionades amb la natura i l'exer...
  • ¿Te acuerdas tovarisch...?

   ¿Te acuerdas tovarisch...?

   Del archivo de un "niño de la guerra"

   Virgilio de los Llanos Mas (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   El 1938. Virgilio i els seus dos germans Carmen i Carlos, formaren part d'una de les últimes expedicions de xiquets espanyols evacuats a la ...
  • La vida teatral valenciana en el siglo XVII

   La vida teatral valenciana en el siglo XVII

   Fuentes documentales

   María Pilar Sarrió Rubio (Autor/Autora), Antonio Mestre (Director de la col·lecció)

   Aquest llibre ve a completar aspectes rellevants al voltant del teatre valencià. Té el seu origen en una tesi doctoral que va obrir un ampli...
  • Los diálogos de Vives y la imprenta

   Los diálogos de Vives y la imprenta

   Fortuna de un manual escolar renacentista (1539-1994)

   Enrique González González (Autor/Autora), Enrique Lafuente Ferrari (Autor/Autora), Víctor Gutiérrez Rodríguez (Autor/Autora), Esther Cidoncha (Disseny de la coberta)

   Quina fortuna va cabre a l'obra de Vives entre els seus lectors? Una de les formes de respondre a la pregunta és l'estudi de la seua difusió...
  • Documenta Ausiàs March

   Documenta Ausiàs March

   Colección documental

   Jesús Villalmanzo Cameno (Autor/Autora), Esther Cidoncha (Disseny de la coberta)

   L'objecte principal d'aquest llibre és, l'edició de la col·lecció documental sobre Ausiàs March, dispersa en molts arxius i editada en gran ...
  • Emblemática y cultura simbólica en la Valencia Barroca

   Emblemática y cultura simbólica en la Valencia Barroca

   Jeroglíficos, enigmas, divisas y laberintos

   Víctor Manuel Mínguez Cornuelles (Autor/Autora), Santiago Sebastián (Pròleg)

   La societat valenciana del XVII i XVIII va viure intensament el barroc. Antologia sobre la cultura simbòlica valenciana i diversos aspectes ...
  • Insaculación y élites de poder en la ciudad de Valencia

   Insaculación y élites de poder en la ciudad de Valencia

   Amparo Felipo Orts (Autor/Autora)

  • Els Peris i la pintura valenciana medieval

   Els Peris i la pintura valenciana medieval

   Joan Aliaga Morell (Autor/Autora)

  • Sagunt. Antigüedad e Ilustración

   Sagunt. Antigüedad e Ilustración

   José Mª Estellés González (Autor/Autora), F. Jordi Pérez Durà (Autor/Autora), Jaime Siles (Pròleg), Aula Gráfica CB (Disseny de la coberta)