Biblioteca d'Autors Valencians

  • Diàlegs. Joan Lluís Vives

   Diàlegs. Joan Lluís Vives

   Joan Lluís Vives (Autor/Autora)

   Joan Lluís Vives i March (València, 6 de març de 1493-Bruges, 6 de maig de 1540), també conegut com a Lluís Vives o bé Ioannes Lodovicus Viv...
  • Artículos y ensayos

   Artículos y ensayos

   Bernardo Clariana (Autor/Autora)

   En esta edició reunim els articles i assajos del poeta, lingüista, assagista i traductor Bernardo Clariana Pascual (Carlet, 1912, Carcassona...
  • Psalteri. Joan Roís de Corella

   Psalteri. Joan Roís de Corella

   Edició crítica

   Joan Roís de Corella (Autor/Autora)

   Aquesta és la primera edició crítica del Psalteri de Joan Roís de Corella, amb la reflexió filològica necessària per a resoldre els errors t...
  • Cants de mort

   Cants de mort

   Chants de mort

   Ausiàs March (Autor/Autora)

   Ausiàs March (Gandia-València, 1400-1459), és una figura important de les lletres valencianes. Nascut dins d'una família de cavallers i poet...
  • Arroz con tenedor

   Arroz con tenedor

   La Guerra Civil de un niño de siete años

   Carlos María de Angulo García (Autor/Autora)

   Este llibre "És el testimoni d'un xiquet espanyol durant la Guerra Civil, sense odis, sense mesquinesa, però terrible. És un clar testimoni ...
  • El Cortesano

   El Cortesano

   Lluís del Milà (Autor/Autora)

   Lluís del Milà i Eixarch (Xàtiva, 1507-Alzira, 1559) és una figura cabdal de les lletres valencianes del segle XVI, però la seua biografia e...
  • Cuatro gatos

   Cuatro gatos

   Memorias 1939-1942

   Vicente Marco Miranda (Autor/Autora)

   L'1 d'abril de 1942, tres anys després de l'entrada dels nacionals a València, donava Vicent Marco Miranda per finalitzat, en el seu amagata...
  • Lo darrer agermanat

   Lo darrer agermanat

   Constantí Llombart (Autor/Autora)

   Constantí Llombart (València, 1848-1893), és recordat actualment, en gran mesura, per haver estat el fundador de Lo Rat Penat. Tanmaneix, la...
  • Escrits valencians

   Escrits valencians

   Pere Esteve i Puig (Autor/Autora)

   Els textos del pare franciscà Pere Esteve (Dénia, 1582) presenten les característques pròpies del valencià del Barroc, com no podia ser altr...
  • La generación valenciana del 36. Antología

   La generación valenciana del 36. Antología

   Diversos Autors

   Aquest volum tracta de recrear l'atmosfera literària i cultural de la València dels anys 40 i 50 del passat segle XX, i que coincideix amb e...
  • Memòries d'un capellà del XVIII

   Memòries d'un capellà del XVIII

   Josep Esplugues Revert (Autor/Autora)

   Memòries d'un capellà del segle XVIII és un testimoni únic i excepcional de l'estat de la llengua del segle XVIII, que ens mostra un autor q...
  • Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim

   Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim

   Melcior Miralles (Autor/Autora)

   El Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim , que se suposa escrit pel clergue valencià Melcior Miralles (1419? -1502), ens ofereix dos vess...
  • Papers de premsa

   Papers de premsa

   Carles Salvador (Autor/Autora)

   En el present llibre el lector trobarà una àmplia mostra, molt significativa, de la llarga col·laboració a la premsa de Carles Salvador. Per...
  • El vicario

   El vicario

   Manuel Ciges Aparicio (Autor/Autora)

   El Vicario (1905), la primera novel·la de Ciges Aparicio, és un distanciat manifest literari del 98, on coexisteixen crepuscularisme i energ...
  • Crònica. Ramón Muntaner. (Volums I-II)

   Crònica. Ramón Muntaner. (Volums I-II)

   Ramón Muntaner (Autor/Autora)

   La Crònica de Ramon Muntaner és un dels nostres textos historiogràfics medievals més importants. De fet, bona part dels historiadors clàssic...
  • Antología de textos de la Ilustración valenciana

   Antología de textos de la Ilustración valenciana

   Nicolás Bas Martín (Selecció i notes)

   La producció dels il·lustrats valencians va cobrir tots els sabers: la història (Maians i Joan B. Muñoz), la medicina (Piquer), astronomia i...
  • Antología de textos de las novelas de Vicente Blasco Ibáñez

   Antología de textos de las novelas de Vicente Blasco Ibáñez

   José Luis León Roca (Selecció i notes)

   Vicente Blasco Ibáñez és, indubtablement, un dels escriptors espanyols que han aconseguit més èxit en el món sencer. No obstant això, la seu...
  • Obra religiosa

   Obra religiosa

   Jaume Gassull (Autor/Autora)

   Jaume Gassull degué nàixer a la ciutat de València devers l'any 1450, de família originària del Maestrat. Podem suposar amb bastant segureta...
  • Vita Christi. Sor Isabel de Villena

   Vita Christi. Sor Isabel de Villena

   Sor Isabel de Villena (Autor/Autora)

   El Vita Christi és l'única obra de sor Isabel de Villena de què tenim notícia. Es tracta d'una "vida de Jesucrist", escrita per a instrucció...
  • Coses evengudes en la ciutat i Regne de València

   Coses evengudes en la ciutat i Regne de València

   Dietari 1589-1628. Antologia

   Pere Joan Porcar (Autor/Autora)

   Pere Joan Porcar naix a la ciutat de València l'estiu del 1560 al si d'una família més aviat modesta i nombrosa. A partir del 1598 el trobem...
  • Taula de Lletres Valencianes

   Taula de Lletres Valencianes

   Selecció de Textos

   Diversos Autors

   Taula de Lletres Valencianes començà de publicar-se l'octubre de 1927, durant la dictura de Primo de Rivera, i plegà el novembre de 1930, en...
  • Crònica. Pere Antoni Beuter

   Crònica. Pere Antoni Beuter

   Pere Antoni Beuter (Autor/Autora)

   Pere Antoni Beuter va nàixer segurament a València, entre 1490 i 1495. Beuter es va graduar en Teologia per la Universitat de València i obt...
  • Espill

   Espill

   Jaume Roig (Autor/Autora)

   De Jaume Roig (1402?-1478) no se sap prou bé si ja nasqué a la ciutat de València o si hi fou arribat de petit d'uns anyets amb els pares. S...