Estudis Universitaris

  • La cuestión odiosa.

   La cuestión odiosa.

   La mujer en la literatura hispánica tardomedieval

   Robert Archer (Autor/Autora)

   Què és la dona? Potser en cap moment de la història d'Espanya (abans del segle XX) hi ha hagut tanta activitat literària com en la baixa eda...
  • Expósitos en la Valencia de la primera mitad del siglo XVI

   Expósitos en la Valencia de la primera mitad del siglo XVI

   Emma Jávega Charco (Autor/Autora)

   Aquesta obra recull tot allò relatiu a l'abandonament infantil -tant dels mateixos xiquets com de les dides i fins i tot, de manera més frag...
  • Moradas de Apolo

   Moradas de Apolo

   Palacios, ceremoniales y academias en la Valencia del Barroco (1679-1707)

   Pablo Pérez García (Autor/Autora)

   La puixança de la societat valenciana de finals del segle XVII contrasta amb la paràlisi de l'Estat i la decrepitud del rei Carles II. Entre...
  • Escritores valencianos de comedias del siglo XVII

   Escritores valencianos de comedias del siglo XVII

   Un ejemplo: Antonio Folch de Cardona

   Pilar Sarrió Rubio (Autor/Autora)

   Aquest llibre suposa l'estudi d'un grup d'escriptors valencians, desconeguts fins ara, i que reuneixen unes característiques comunes per hav...
  • Ausiàs March, les dones i l'amor

   Ausiàs March, les dones i l'amor

   Marion Coderch Barrios (Autor/Autora)

    La professora Marion Coderch va llegir la seua tesi doctoral en la Universitat de Durham (Regne Unit) l'any 2007 sobre l'assumpte que dóna ...
  • Lo cor salvatge: indagacions sobre Ausiàs March

   Lo cor salvatge: indagacions sobre Ausiàs March

   Robert Archer (Autor/Autora)

   Aquest llibre suposa un intent d'interpretar alguns aspectes clau de l'obra d'Ausiàs March, mort fa 550 anys el 1459. Es basa originàriament...
  • La obra en prosa de Juan Gil-Albert

   La obra en prosa de Juan Gil-Albert

   Pedro García Cueto (Autor/Autora)

   La obra en prosa de Juan Gil-Albert estudia els principals llibres de la producció no poètica de l'escriptor alcoià, aquells que van de Cròn...
  • La sociedad valenciana tras la abolición de los Fueros

   La sociedad valenciana tras la abolición de los Fueros

   Diversos Autors

   Poques disposicions polítiques han tingut una repercussió tan intensa en l'evolució històrica del poble valencià com el decret emés el 29 de...
  • Humanismo y europeísmo en el pensamiento ilustrado de Gregorio Mayans

   Humanismo y europeísmo en el pensamiento ilustrado de Gregorio Mayans

   Aproximación a través de su interés por el humanista Antonio Agustín

   Santiago Aleixos Alapont (Autor/Autora)

   El detallat estudi de l'interés de Gregorio Mayans (1699-1781) per la figura i obra de l'humanista aragonés Antonio Agustín (1517-1586), ser...
  • El Reino de Nápoles en la época de Alfonso el Magnánimo

   El Reino de Nápoles en la época de Alfonso el Magnánimo

   Alan Ryder (Autor/Autora)

   El regne de Nàpols en l'època d'Alfons el Magnànim és un dels primers -potser el primer- dels Estats europeus que exhibirien moltes de les c...
  • Alfonso el Magnánimo

   Alfonso el Magnánimo

   Rey de Aragón, Nápoles y Sicilia (1396-1458)

   Alan Ryder (Autor/Autora)

   Alan Ryder reconstrueix minuciosament la trajectòria d'Alfons el Magnànim des de la seua infància transcorreguda en el món cavalleresc de Ca...
  • María Beneyto

   María Beneyto

   El laberinto de la palabra poética

   Mónica Jato Brizuela (Autor/Autora)

   María Beneyto. El laberinto de la palabra poética ofereix un primer acostament a la trajectòria literària en castellà de la poetessa valenci...
  • Las transformaciones del paisaje valenciano en el siglo XVIII

   Las transformaciones del paisaje valenciano en el siglo XVIII

   Una perspectiva geográfica

   Pablo Giménez Font (Autor/Autora)

   Entre les diverses lectures que ofereix la història del paisatge valencià, la perspectiva geogràfica pretén integrar els aspectes socials, n...
  • El viaje de la teoría literaria de Diderot a través de sus diferentes escritos

   El viaje de la teoría literaria de Diderot a través de sus diferentes escritos

   Mª Ángeles Llorca Tonda (Autor/Autora)

   La importància de la contribució de Diderot a l'estètica moderna ha estat plenament reconeguda. Diderot, com a filòsof i escriptor, reflexio...
  • Literatura i espiritualitat

   Literatura i espiritualitat

   Aproximació a l'obra de Corella com a resposta davant Déu i l'home

   Antoni López Quiles (Autor/Autora)

   Els escrits de Corella, que ell mateix invitarà a interpretar a partir de diferents "senys" o sentits; la relació que manté amb la Inquisici...
  • Por Dios y por el rey

   Por Dios y por el rey

   El inquisidor general fray Juan Tomás de Rocabertí

   Emilio Callado Estela (Autor/Autora)

   Figura capital de la història religiosa i política de la segona meitat del Sis-cents, l'arquebisbe fra Juan Tomás de Rocabertí (Peralada, 16...
  • Teodor Llorente i la Renaixença valenciana

   Teodor Llorente i la Renaixença valenciana

   Rafael Roca Ricart (Autor/Autora)

   Sobre la figura humana i literària de Teodor Llorente Olivares (1836-1911), durant dècades menystinguda, encara pesen una gran quantitat de ...
  • El municipio en la corte de los Austrias

   El municipio en la corte de los Austrias

   Síndicos y embajadas de la ciudad de Orihuela en el siglo XVII

   David Bernabé Gil (Autor/Autora)

   Les limitacions de les corts de l'Antic Règim com a àmbit de relació entre la Corona i els estaments van determinar l'operativitat d'altres ...
  • Dels llibres de cavalleries a Blasco Ibáñez

   Dels llibres de cavalleries a Blasco Ibáñez

   La literatura cavalleresca a València

   Emilio José Sales Dasí (Autor/Autora)

   El món de la cavalleria literària, ple de portentoses gestes i meravelles, deixa a València un exemple del seu atractiu amb la publicació de...
  • Elits, subordinació i rebel·lia

   Elits, subordinació i rebel·lia

   La comarca de la Costera entre la Restauració borbònica i la Segona República (1900-1930)

   Robert Martínez Canet (Autor/Autora)

   Patrons i clients han estat sempre, amb distintes modalitats, els protagonistes de la història política de la societat valenciana contemporà...
  • Los servidores del rey en la Valencia del siglo XVIII

   Los servidores del rey en la Valencia del siglo XVIII

   Estudio y repertorio biográfico

   Enrique Giménez López (Autor/Autora)

   Des de la batalla d'Almansa el disseny institucional que havia de donar-se al govern valencià va tenir una importància crucial. El resultat ...
  • Bartolomé Bermejo y el Reino de Valencia

   Bartolomé Bermejo y el Reino de Valencia

   Antonio León Villaverde (Autor/Autora)

   Bartolomé Bermejo va viure a cavall de dos segles. La seua habilitat li va permetre desenvolupar qualitativament la pintura de la seua època...
  • La muerte de Virgilio

   La muerte de Virgilio

   El final de una ilusión estética

   Pedro Medina Reinón (Autor/Autora)

   Hermann Broch narra en La muerte de Virgilio (1945) les últimes hores de vida del poeta romà, en les quals aquest descobreix que ha de crema...
  • Los tumultos del alma

   Los tumultos del alma

   De la expresión melancólica en la poesía española del Siglo de Oro

   José María Ferri Coll (Autor/Autora)

   Qui s'haja sentit atret per l'estudi de la malenconia, siga quin siga l'objectiu de la seua indagació, haurà intuït que tenia entre mans un ...
  • El pintor Vicente Salvador Gómez (Valencia, 1637-1678)

   El pintor Vicente Salvador Gómez (Valencia, 1637-1678)

   Víctor Marco García (Autor/Autora)

   mso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin">La present monografia dedicada al pintor Vicente Salvador Gómez (València...
  • Somis i realitats de l'horta migeval de Valéncia

   Somis i realitats de l'horta migeval de Valéncia

   L'imaginari dels llauradors: espai, temps i bens

   Francesc Abelardo Cardells Martí (Autor/Autora)

   Somis i realitats és una aproximació a l'imaginari colectiu dels habitants migevals de l'horta de Valéncia, comprenent el seu espai, temps o...
  • Arte y arquitectura en la Valencia de 1700

   Arte y arquitectura en la Valencia de 1700

   Pablo González Tornel (Autor/Autora)

   Els segles XVII i XVIII són una de les èpoques més riques de la història de l'art valencià i l'elevat nombre d'obres empreses en aquestes dè...
  • José Luis Aguirre, un escritor del medio siglo

   José Luis Aguirre, un escritor del medio siglo

   Amparo Ayora del Olmo (Autor/Autora)

   mso-hansi-theme-font:major-latin">Aquest llibre arreplega la trajectòria biogràfica i literària de l'escriptor José Luis Aguirre (València, ...
  • Espectáculos y comediantes en Valencia (1580-1630)

   Espectáculos y comediantes en Valencia (1580-1630)

   Henri Mérimée (Autor/Autora)

   Al voltant de 1600 la ciutat de València gaudia d'una gran prosperitat, que va aconseguir també a la vida teatral. Tres van ser les causes i...
  • Las sombras del Modernismo

   Las sombras del Modernismo

   Una aproximación al Decadentismo en España

   Begoña Sáez Martínez (Autor/Autora)

   A la calor dels nous vents modernistes, el decadentisme va irrompre en l'escena espanyola de finals del segle XIX endinsant-se per les sende...
  • Fragmentación de la propiedad agraria y estructura social en el secano valenciano

   Fragmentación de la propiedad agraria y estructura social en el secano valenciano

   Vallada, siglos XVI-XIX

   José Rafael Pérez Borredá (Autor/Autora)

   En aquesta obra s'estudia la dinàmica del repartiment de la propietat de la terra a Vallada des del moment de la consecució de l'autonomia m...
  • Política, cultura y sátira en la España isabelina: José Bernat y Baldoví

   Política, cultura y sátira en la España isabelina: José Bernat y Baldoví

   Diversos Autors

   Endinsar-se en la vida de José Bernat y Baldoví significa endinsar-se a alguns dels múltiples problemes que els historiadors tenen plantejat...
  • Maestros y colegios en el exilio de 1939

   Maestros y colegios en el exilio de 1939

   José Ignacio Cruz Orozco (Autor/Autora)

   El text tracta de manera nova aspectes de l'exili pedagògic de 1939 en terres americanes, fonamentalment a Mèxic. En aqueix país els republi...
  • Erasmistas, mecenas y humanistas

   Erasmistas, mecenas y humanistas

   En la cultura valenciana de la primera mitad del siglo XVI

   Francisco Pons Fuster (Autor/Autora)

   La inexistència d'un erasmisme valencià, com s'afirma en Erasmistas, mecenas y humanistas..., en lloc de confondre el panorama cultural vale...
  • Minería y siderurgia en Sagunto

   Minería y siderurgia en Sagunto

   Manuel Girona Rubio (Autor/Autora)

   Aquest llibre exposa l'origen i evolució d'un negoci miner-siderúrgic que va a suposar la posada en explotació d'unes mines de mineral de fe...
  • Salud, enfermedad y muerte

   Salud, enfermedad y muerte

   La sociedad valenciana entre 1833 y 1939

   Josep Lluis Barona Vilar (Autor/Autora)

   Aquest llibre analitza la situació de salut d'una societat en procés de transformació i modernització, la societat valenciana durant el perí...
  • Las bibliografías de la Ilustración valenciana

   Las bibliografías de la Ilustración valenciana

   Nicolás Bas Martín (Autor/Autora)

   El segle XVII va ser d'una producció intel·lectual sense parangó en la història del territori valencià. Un gènere literari, el de les Biblio...
  • Heroicas decisiones

   Heroicas decisiones

   La Monarquía Católica y los moriscos valencianos

   Rafael Benítez Sánchez-Blanco (Autor/Autora)

   Heroicas decisiones. La Monarquía Católica y los moriscos valencianos analitza les causes de la traumàtica expulsió d'uns cent trenta mil va...
  • Letras y fe. Erasmo en la Valencia del Renacimiento

   Letras y fe. Erasmo en la Valencia del Renacimiento

   Helena Rausell Guillot (Autor/Autora)

   Erasme, un nom que ha fascinat durant cinc-cents anys intel·lectuals de totes les èpoques. Lloat, vituperat, censurat, condemnat, prohibit, ...
  • La sedería valenciana y el reformismo borbónico

   La sedería valenciana y el reformismo borbónico

   Ricardo Franch Benavent (Autor/Autora)

   La sederia valenciana i el reformisme borbònic pretén analitzar la incidència que va tenir la política econòmica de la monarquia sobre el ce...
  • La Segunda Guerra Púnica en Valencia

   La Segunda Guerra Púnica en Valencia

   Problemas de un casus belli

   Luis Sánchez González (Autor/Autora)

   L'any 218 a. de C. la ciutat de Sagunt, després d'un setge de vuit mesos, és conquistada per les tropes d'Aníbal Barca donant lloc al començ...
  • La literatura fantástica en la prensa del Romanticismo

   La literatura fantástica en la prensa del Romanticismo

   Montserrat Trancón Lagunas (Autor/Autora)

   La literatura fantàstica en la premsa del Romanticisme introdueix el lector en una època apassionant i convulsa de la història de la literat...
  • Devoción popular y convulsión social en la Valencia del Seiscientos

   Devoción popular y convulsión social en la Valencia del Seiscientos

   El intento de beatificación de Francisco Jerónimo Simó

   Emilio José Sales Dasí (Autor/Autora)

   Devoción popular y convulsión social en la Valencia del Seiscientos no és només la història de la beatificació frustrada de mossén Francisco...
  • Els molins hidràulics valencians

   Els molins hidràulics valencians

   Tecnologia, història i context social

   Diversos Autors

   Els molins hidràulics valencians és el resultat d'un treball interdisciplinar entre diversos historiadors, geògrafs i arqueòlegs especialist...
  • Textos d'història valenciana

   Textos d'història valenciana

   Josep Montesinos (Autor/Autora)

   La Història escrita d'un poble és, junt a la cultura material que ens ha arribat fins hui, un punt de contacte dels nostres temps amb el pas...
  • Palabras desde el talego

   Palabras desde el talego

   El argot en la prisión de Valencia

   Julia Sanmartín Sáez (Autor/Autora)

   En aquest llibre s'analitza la cultura del talego, una cultura constreta per la duplicitat de normes i edificada amb un llenguatge singular,...
  • Historia del derecho natural y de gentes

   Historia del derecho natural y de gentes

   Joaquín Marín y Mendoza (Autor/Autora)

   Joaquín Marín va dotar als seus alumnes d'una sinopsi històrica del Dret Natural, molt útil per a les seues classes en els Reales Estudios d...
  • El inicio de los ferrocarriles y tranvías de vía estrecha en Valencia

   El inicio de los ferrocarriles y tranvías de vía estrecha en Valencia

   Vicent Giménez Chornet (Autor/Autora)

   Amb l'augment de l'agricultura comercialitzable i el creixement demogràfic, en la segona meitat del segle XIX valencià, apareix la demanda d...
  • Maestros valencianos bajo el franquismo

   Maestros valencianos bajo el franquismo

   La depuración del magisterio: 1939-1944

   Juan Manuel Fernández Soria (Autor/Autora)

   L'anàlisi de quasi 2.400 expedients sobre la depuració contra el Magisteri Valencià, ha permés l'estudi dels fins i raons d'aquesta repressi...
  • Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII

   Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII

   Armando Alberola Romà (Autor/Autora)

   Catástrofe, economía y política en la Valencia del siglo XVIII pretén traçar una anàlisi seqüencial de les diferents catàstrofes d'índole na...