Estudis Universitaris

  • El dilema de Weimar

   El dilema de Weimar

   Los intelectuales en la república de Weimar

   Diversos Autors

   La imatge més habitual de l'Alemanya de la República de Weimar és la de la bohèmia cínica i el radicalisme polític del Berlín d'entreguerres...
  • Libros, editores y público en la Europa moderna

   Libros, editores y público en la Europa moderna

   Diversos Autors

   Libros, editores y público en la Europa moderna ofereix una panoràmica de diferents estudis dedicats a la història del llibre en una època c...
  • Revolución y Religiosidad

   Revolución y Religiosidad

   Textos para una reflexión en torno a la revolución francesa

   Ignasi Terradas i Saborit (Autor/Autora)

   La Revolució francesa no s'esgota amb tota la polèmica que des del seu començament va despertar. Encara ara, amb motiu del seu bicentenari, ...
  • Historia y género: las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea

   Historia y género: las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea

   Diversos Autors

   Hi ha un estret paral·lelisme entre l'evolució recent dels estudis històrics sobre les dones a Europa i les tendències de la historiografia ...
  • Valencia puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525)

   Valencia puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525)

   Jacqueline Guiral-Hadziiossif (Autor/Autora), Rafael Aracil Martí (Traductor/Traductora)

   A la fi de l'Edat Mitjana, València es va convertir en un dels primers ports de la Mediterrània. Aquest llibre recorre les etapes d'aquesta ...
  • Esclavos y sirvientes en las sociedades mediterráneas durante la Edad Media

   Esclavos y sirvientes en las sociedades mediterráneas durante la Edad Media

   Jacques Heers (Autor/Autora), Luis C. Rodríguez García (Traductor/Traductora)

   Amb tota la raó, l'historiador condemna l'esclavitud, però tendeix a situar-la en un passat llunyà o, en un context clarament colonial. El m...
  • La historia en migajas

   La historia en migajas

   De "Annales" a la "nueva historia"

   François Dosse (Autor/Autora), Francesc Morató i Pastor (Traductor/Traductora)

   Des de fa alguns anys la Història apassiona al gran públic. Biografies, sagues, emissions radiofòniques, sèries televisades i, en general, t...
  • Jacques Le Goff

   Jacques Le Goff

   Entrevista sobre la Historia

   Francesco Maiello (Autor/Autora), Antoni Furió Diego (Traductor/Traductora)

   Entre els anys 50 i 60 del nostre segle es va desencadenar una veritable ofensiva contra la història sota l'empenta de nous mètodes i teorie...
  • La otra economía

   La otra economía

   Trabajo negro y sector informal

   Diversos Autors

   Fa vint anys només els estudiosos de problemes de desenvolupament contemplaven en les seues anàlisis el que ara es coneix com a economia sub...
  • La política de los notables (1834-1836)

   La política de los notables (1834-1836)

   Moderados y avanzados durante el régimen del estatuto real

   Isabel Burdiel Bueno (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   El règim de l'Estatut Reial (1834-1836) va constituir històricament el llindar immediat del sistema representatiu burgés a Espanya. Alhora, ...
  • Arquitectura y academicismo en el siglo XVIII valenciano

   Arquitectura y academicismo en el siglo XVIII valenciano

   Joaquín Bérchez Gómez (Autor/Autora)

   Els estudis reunits en el present volum sota el títol Arquitectura y academicismo en el siglo XVIII valenciano se centren en l'anàlisi del c...
  • La voz del pasado

   La voz del pasado

   Historia oral

   Paul Thompson (Autor/Autora), Mercedes Vilanova (Pròleg), Josep Domingo (Traductor/Traductora)

   "La història oral retorna la història a la gent amb les seves pròpies paraules. I en oferir un passat, també els ajuda a trobar un futur d'e...
  • Pervivencias feudales y revolución democrática

   Pervivencias feudales y revolución democrática

   Enric Sebastià Domingo (Autor/Autora), Enric Sòria (Autor/Autora), José Antonio Piqueras Arenas (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   Mitjançant la revolució burgesa (1834-1843) la societat espanyola va quedar qualitativament transformada. Va sucumbir una formació social ca...
  • Anarquistas y sindicalistas (1931-1936)

   Anarquistas y sindicalistas (1931-1936)

   La CNT y los sindicatos de oposición en el País Valenciano

   Eulalia Vega (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   L'etapa republicana va suposar per a la CNT un dels moments més significatius i expansius de la seua història. Va ser llavors quan les difer...
  • Arroz y paludismo

   Arroz y paludismo

   Riqueza y conflicto en la sociedad valenciana del siglo XVIII

   Enric Mateu Tortosa (Autor/Autora)

   El cultiu de l'arròs ocupa un lloc privilegiat en la història de l'agricultura valenciana. Durant el segle XVIII la seva superfície augmenta...
  • Más allá de la utopía. Perfil histórico de la Agrupación Guerrillera de Levante

   Más allá de la utopía. Perfil histórico de la Agrupación Guerrillera de Levante

   Perfil histórico de la Agrupación Guerrillera de Levante

   Fernanda Romeu Alfaro (Autor/Autora), Antonio María Calero (Pròleg)

   Estem davant un estudi detallat i documentat no només del col·lectiu humà que es va conèixer amb el nom de «Agrupació Guerrillera de Llevant...
  • Crédito y propiedad de la tierra en el País Valenciano

   Crédito y propiedad de la tierra en el País Valenciano

   Fernando Andrés Robres (Autor/Autora)

   A la fi del segle XVIII, la propietat de les terres que circumden la ciutat de València —la comarca de l'Horta— es troba en una proporció ac...
  • La II República, una esperanza frustrada

   La II República, una esperanza frustrada

   Actas del Congreso de Valencia, Capital de la República (abril 1936)

   Diversos Autors

   Es publiquen en aquest llibre algunes de les ponències presentades al Congrés sobre la Guerra Civil i el Franquisme, organitzat pel Excelent...
  • Estudios sobre historia medieval

   Estudios sobre historia medieval

   Pierre Guichard (Autor/Autora), Eduard J. Verger (Traductor/Traductora)

   A part de l'època omeya, que no comprèn més que els primers segles de la seva història i que ha estat objecte de la síntesi clàssica de Lévi...
  • Valencia y el gótico internacional. (Volumen II)

   Valencia y el gótico internacional. (Volumen II)

   Mathieu Heriard Dubreuil (Autor/Autora), Angela Petra Salas Martinelli (Traductor/Traductora)

   En 1962, una exposició, organitzada sota els auspicis del Consell d'Europa, presentava en el Kunsthistorisches Museum de Viena un conjunt de...
  • Valencia y el gótico internacional. (Volumen I)

   Valencia y el gótico internacional. (Volumen I)

   Mathieu Heriard Dubreuil (Autor/Autora), Angela Petra Salas Martinelli (Traductor/Traductora)

   En 1962, una exposició, organitzada sota els auspicis del Consell d'Europa, presentava en el Kunsthistorisches Museum de Viena un conjunt de...
  • Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento. (Volum II)

   Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento. (Volum II)

   Philippe Berger (Autor/Autora), Amparo Balanzá Pérez (Traductor/Traductora)

   L'època de Germana de Foix constitueix per dir-ho d'alguna manera un moment crucial en el desenvolupament de la història de la literatura va...
  • Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento. (Volum I)

   Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento. (Volum I)

   Philippe Berger (Autor/Autora), Amparo Balanzá Pérez (Traductor/Traductora)

   L'època de Germana de Foix constitueix per dir-ho d'alguna manera un moment crucial en el desenvolupament de la història de la literatura va...
  • El Reino de Nápoles en la época de Alfonso el Magnánimo

   El Reino de Nápoles en la época de Alfonso el Magnánimo

   Alan Ryder (Autor/Autora)

   La florida artística i literària de la Toscana i dels Estats del nord continuen fascinant als erudits de moltes disciplines. Els historiador...
  • La audiencia valenciana en la época foral moderna

   La audiencia valenciana en la época foral moderna

   Teresa Canet Aparisi (Autor/Autora)

   A pesar del creixent interès de la historiografia més recent cap a allò que s'ha denominat el component polític de la Història, són escassos...
  • Mussolini contra la II República

   Mussolini contra la II República

   Hostilidad, conspiraciones, intervención (1931-1936)

   Ismael Saz Campos (Autor/Autora), Pompeo Devicienti (Disseny de la coberta)

   Entre 1931 i 1936, els conspiradors anti-republicans espanyols mantingueren successius i pràcticament ininterromputs contactes amb les autor...
  • Crecimiento comercial y enriquecimiento burgués en la Valencia del siglo XVIII

   Crecimiento comercial y enriquecimiento burgués en la Valencia del siglo XVIII

   Ricardo Franch Benavent (Autor/Autora)

   L'anàlisi de l'activitat comercial valenciana en el segle XVIII constituïa, fins ara, una immensa llacuna als nostres coneixements historiog...
  • Blasquistas y clericales

   Blasquistas y clericales

   La lucha por la ciudad de Valencia de 1900

   Ramir Reig Armero (Autor/Autora)

   El canvi de segle és l'escenari de l'entrada de les masses en la política. Les tensions de la III República francesa o els esforços de Gioli...
  • El arte dramático en Valencia. (Volúmen 2)

   El arte dramático en Valencia. (Volúmen 2)

   Desde sus orígenes hasta principio de siglo XVII

   Henri Mérimée (Autor/Autora), Octavio Pellisa Safont (Traductor/Traductora)

   En el Prefacio que Henri Mérimée posa al front d'El arte dramático en Valencia, formula el seu propòsit en aquests termes: Amors propis loca...
  • El arte dramático en Valencia. (Volúmen I)

   El arte dramático en Valencia. (Volúmen I)

   Desde sus orígenes hasta principio de siglo XVII

   Henri Mérimée (Autor/Autora), Octavio Pellisa Safont (Traductor/Traductora)

   En el Prefacio que Henri Mérimée posa al front d'El arte dramático en Valencia, formula el seu propòsit en aquests termes: Amors propis loca...
  • Agronomía y fisiocracia en España (1750-1820)

   Agronomía y fisiocracia en España (1750-1820)

   Ernest Lluch (Autor/Autora), Lluís Argemí (Autor/Autora), Fabián Estapé (Pròleg)

   Per a estudiar la penetració de la nova agronomia i la fisiocràcia a Espanya era un esperó la gran quantitat de juís que al voltant d'ella s...
  • Pobreza, enfermedad y asistencia hospitalaria en la Valencia del siglo XIV

   Pobreza, enfermedad y asistencia hospitalaria en la Valencia del siglo XIV

   Agustín Rubio Vela (Autor/Autora)

   L'examen de la informació que contenen els fons documentals de l'Arxiu Municipal de València al voltant dels establiments hospitalaris medie...
  • Ugetistas y libertarios

   Ugetistas y libertarios

   Guerra civil y revolución en el País Valenciano, 1936-1939

   Aurora Bosch Sánchez (Autor/Autora)

   En el vast escenari de la guerra d'Espanya, pocs temes han resultat més polèmics que la revolució que va tenir lloc junt a la guerra civil, ...
  • Industrialización y movimiento obrero

   Industrialización y movimiento obrero

   Alicante 1923-1936

   Salvador Forner Muñoz (Autor/Autora)

   La visió d'un País Valencià fonamentalment agrari, i amb una escassa i dèbil industrialització fins quasi la dècada del 1960, ha sigut, amb ...
  • El teatro en la Valencia de finales del XVIII

   El teatro en la Valencia de finales del XVIII

   Arturo Zabala (Autor/Autora)

   La fi de segle, pel que fa al present treball, s'inicia quan, en 1789, es restableix l'activitat teatral dins del recinte urbà de València; ...
  • De economía crítica (1930-1936)

   De economía crítica (1930-1936)

   Román Perpiñá Grau (Autor/Autora)

   Aquest llibre recull els estudis més destacats de Román Perpiñá Grau —Doctor Honor Causa de la Universitat de València i Premi Príncep d'Ast...
  • Cifesa

   Cifesa

   La antorcha de los éxitos

   Félix Fanés (Autor/Autora), Enric Dobó (Traductor/Traductora)

   Qualsevol que haja tingut la paciència de regirar papers on es parle de cinema espanyol haurà ensopegat amb una espècie d'escull, del qual —...
  • Señores y propietarios

   Señores y propietarios

   Cambio social en el sur del País Valenciano 1650-1850

   Pedro Ruiz Torres (Autor/Autora)

   En societats on l'agricultura era el fonament de les seues economies, la propietat de la terra anava a convertir-se en la qüestió central de...
  • Alicante en el siglo XVIII

   Alicante en el siglo XVIII

   Economía de una ciudad portuaria en el antiguo régimen

   Enrique González González (Autor/Autora), Enrique Giménez López (Autor/Autora)

   La imatge del segle XVIII com centúria rica en profundes transformacions internes i d'impuls econòmic notable ha restat plenament demostrada...
  • Cara y cruz de la sedería valenciana (XVII-XIX)

   Cara y cruz de la sedería valenciana (XVII-XIX)

   Isern Vicente Martínez Santos (Autor/Autora)

   Cada dia és més necessari explicar qui, cóm i per què s'ha fet perdre la seua memòria al País Valencià. Aquesta tasca requereix d'altra, prè...
  • Un conflicto nacional

   Un conflicto nacional

   Moriscos y cristianos viejos en Valencia

   Tulio Halperin Donghi (Autor/Autora)

   Heus ací un títol una mica alarmant. Té cap sentit parlar de conflictes nacionals al segle XVI?" Per a Tuli Halperin Donghi parlar ací de co...