Estudis Universitaris

  • Valencia y el gótico internacional. (Volumen I)

   Valencia y el gótico internacional. (Volumen I)

   Mathieu Heriard Dubreuil (Autor/Autora)

   En 1962, una exposició, organitzada sota els auspicis del Consell d'Europa, presentava en el Kunsthistorisches Museum de Viena un conjunt de...
  • Arroz y paludismo

   Arroz y paludismo

   Riqueza y conflicto en la sociedad valenciana del siglo XVIII

   Enric Mestre (Autor/Autora)

   El cultiu de l'arròs ocupa un lloc privilegiat en la història de l'agricultura valenciana. Durant el segle XVIII la seva superfície augmenta...
  • Más allá de la utopía. Perfil histórico de la Agrupación Guerrillera de Levante

   Más allá de la utopía. Perfil histórico de la Agrupación Guerrillera de Levante

   Perfil histórico de la Agrupación Guerrillera de Levante

   Fernanda Romeu Alfaro (Autor/Autora)

   Estem davant un estudi detallat i documentat no només del col·lectiu humà que es va conèixer amb el nom de «Agrupació Guerrillera de Llevant...
  • Anarquistas y sindicalistas (1931-1936)

   Anarquistas y sindicalistas (1931-1936)

   La CNT y los sindicatos de oposición en el País Valenciano

   Eulalia Vega (Autor/Autora)

   L'etapa republicana va suposar per a la CNT un dels moments més significatius i expansius de la seua història. Va ser llavors quan les difer...
  • Crédito y propiedad de la tierra en el País Valenciano

   Crédito y propiedad de la tierra en el País Valenciano

   Fernando Andrés Robres (Autor/Autora)

   A la fi del segle XVIII, la propietat de les terres que circumden la ciutat de València –la comarca de l'Horta– es troba en una proporció ac...
  • La II República, una esperanza frustrada

   La II República, una esperanza frustrada

   Actas del Congreso de Valencia, Capital de la República (abril 1936)

   Diversos Autors

   Es publiquen en aquest llibre algunes de les ponències presentades al Congrés sobre la Guerra Civil i el Franquisme, organitzat pel Excelent...
  • Crecimiento comercial y enriquecimiento burgués en la Valencia del siglo XVIII

   Crecimiento comercial y enriquecimiento burgués en la Valencia del siglo XVIII

   Ricardo Franch Benavent (Autor/Autora)

   L'anàlisi de l'activitat comercial valenciana en el segle XVIII constituïa, fins ara, una immensa llacuna als nostres coneixements historiog...
  • El Reino de Nápoles en la época de Alfonso el Magnánimo

   El Reino de Nápoles en la época de Alfonso el Magnánimo

   Alan Ryder (Autor/Autora)

   La florida artística i literària de la Toscana i dels Estats del nord continuen fascinant als erudits de moltes disciplines. Els historiador...
  • Blasquistas y clericales

   Blasquistas y clericales

   La lucha por la ciudad de Valencia de 1900

   Ramir Reig Armero (Autor/Autora)

   El canvi de segle és l'escenari de l'entrada de les masses en la política. Les tensions de la III República francesa o els esforços de Gioli...
  • La audiencia valenciana en la época foral moderna

   La audiencia valenciana en la época foral moderna

   Teresa Canet Aparisi (Autor/Autora)

   A pesar del creixent interès de la historiografia més recent cap a allò que s'ha denominat “el component polític de la Història”, són escass...
  • Mussolini contra la II República

   Mussolini contra la II República

   Hostilidad, conspiraciones, intervención (1931-1936)

   Ismael Saz Campos (Autor/Autora)

   Entre 1931 i 1936, els conspiradors anti-republicans espanyols mantingueren successius i pràcticament ininterromputs contactes amb les autor...
  • El arte dramático en Valencia. (Volúmen 2)

   El arte dramático en Valencia. (Volúmen 2)

   Desde sus orígenes hasta principio de siglo XVII

   Henri Mérimée (Autor/Autora)

   En el “Prefacio” que Henri Mérimée posa al front d'El arte dramático en Valencia, formula el seu propòsit en aquests termes: “Amors propis l...
  • Agronomía y fisiocracia en España (1750-1820)

   Agronomía y fisiocracia en España (1750-1820)

   Ernest Lluch (Autor/Autora)

   Per a estudiar la penetració de la “nova agronomia” i la fisiocràcia a Espanya era un esperó la gran quantitat de juís que al voltant d'ella...
  • El arte dramático en Valencia. (Volúmen I)

   El arte dramático en Valencia. (Volúmen I)

   Desde sus orígenes hasta principio de siglo XVII

   Henri Mérimée (Autor/Autora)

   En el “Prefacio” que Henri Mérimée posa al front d'El arte dramático en Valencia, formula el seu propòsit en aquests termes: “Amors propis l...
  • Ugetistas y libertarios

   Ugetistas y libertarios

   Guerra civil y revolución en el País Valenciano, 1936-1939

   Aurora Bosch Sánchez (Autor/Autora)

   En el vast escenari de la guerra d'Espanya, pocs temes han resultat més polèmics que la revolució que va tenir lloc junt “a la guerra civil,...
  • Pobreza, enfermedad y asistencia hospitalaria en la Valencia del siglo XIV

   Pobreza, enfermedad y asistencia hospitalaria en la Valencia del siglo XIV

   Agustín Rubio Vela (Autor/Autora)

   L'examen de la informació que contenen els fons documentals de l'Arxiu Municipal de València al voltant dels establiments hospitalaris medie...
  • Industrialización y movimiento obrero

   Industrialización y movimiento obrero

   Alicante 1923-1936

   Salvador Forner Muñoz (Autor/Autora)

   La visió d'un País Valencià fonamentalment agrari, i amb una escassa i dèbil industrialització fins quasi la dècada del 1960, ha sigut, amb ...
  • El teatro en la Valencia de finales del XVIII

   El teatro en la Valencia de finales del XVIII

   Arturo Zabala (Autor/Autora)

   La fi de segle, pel que fa al present treball, s'inicia quan, en 1789, es restableix l'activitat teatral dins del recinte urbà de València; ...
  • De economía crítica (1930-1936)

   De economía crítica (1930-1936)

   Román Perpiñá Grau (Autor/Autora)

   Aquest llibre recull els estudis més destacats de Román Perpiñá Grau –Doctor Honor Causa de la Universitat de València i Premi Príncep d'Ast...
  • Cara y cruz de la sedería valenciana (XVII-XIX)

   Cara y cruz de la sedería valenciana (XVII-XIX)

   Isern Vicente Martínez Santos (Autor/Autora)

   Cada dia és més necessari explicar qui, cóm i per què s'ha fet perdre la seua memòria al País Valencià. Aquesta tasca requereix d'altra, prè...
  • Cifesa

   Cifesa

   La antorcha de los éxitos

   Félix Fanés (Autor/Autora)

   Qualsevol que haja tingut la paciència de regirar papers on es parle de cinema espanyol haurà ensopegat amb una espècie d'escull, del qual –...
  • Alicante en el siglo XVIII

   Alicante en el siglo XVIII

   Economía de una ciudad portuaria en el antiguo régimen

   Enrique González González (Autor/Autora)

   La imatge del segle XVIII com centúria rica en profundes transformacions internes i d'impuls econòmic notable ha restat plenament demostrada...
  • Señores y propietarios

   Señores y propietarios

   Cambio social en el sur del País Valenciano 1650-1850

   Pedro Ruiz Torres (Autor/Autora)

   En societats on l'agricultura era el fonament de les seues economies, la propietat de la terra anava a convertir-se en la qüestió central de...
  • Un conflicto nacional

   Un conflicto nacional

   Moriscos y cristianos viejos en Valencia

   Tulio Halperin Donghi (Autor/Autora)

   “Heus ací un títol una mica alarmant. Té cap sentit parlar de conflictes nacionals al segle XVI?" Per a Tuli Halperin Donghi “parlar ací de ...