Estudis Universitaris

  • Los judíos en tierras valencianas

   Los judíos en tierras valencianas

   José Ramón Hinojosa Montalvo (Autor/Autora)

   Los judíos en tierras valencianas pretén recuperar per a la memòria històrica dels valencians una parcel·la del seu passat tot just coneguda...
  • Diccionario de autores literarios valencianos

   Diccionario de autores literarios valencianos

   Miguel Catalán González (Autor/Autora)

   Aquest Diccionari d'autors literaris valencians ve a omplir un evident buit en la bibliografia valenciana sobre els autors literaris actuals...
  • El área territorial de Arse-Saguntum en época ibérica: Una aproximación a su estudio

   El área territorial de Arse-Saguntum en época ibérica: Una aproximación a su estudio

   Mª Ángeles Martí Bonafé (Autor/Autora)

   Aquest llibre descriu l'ocupació ibèrica del tossal del Castell de Sagunt, que constitueix la ciutat d'Arse, i estudia l'organització del po...
  • La fundació de València

   La fundació de València

   La ciutat a l'època romanorepublicana (segles II-I A. de C.)

   Albert Ribera i Lacomba (Autor/Autora)

   La fundació de la ciutat de València ha estat sempre una qüestió molt debatuda. Gràcies a la investigació arqueológica i històrica es pot ja...
  • Mujeres e Ilustración

   Mujeres e Ilustración

   La construcción de la feminidad en la España del siglo XVIII

   Mónica Bolufer Peruga (Autor/Autora)

   La discussió sobre l'educació i el paper social de la dona estava en el centre de les inquietuds de la Il·lustració. El llibre estudia la co...
  • El paraíso de la razón

   El paraíso de la razón

   La revista Estudios (1928-1937) y el mundo cultural anarquista

   Francisco Javier Navarro Navarro (Autor/Autora)

   El moviment llibertari espanyol prestà des dels seus orígens una atenció especial al món de l'educació i la cultura com instruments bàsics d...
  • Desposeer y custodiar

   Desposeer y custodiar

   Transformación agraria y guardería rural en la provincia de Valencia. 1844-1874

   Vicent R. Mir Montalt (Autor/Autora)

   En un context de canvi profund de les relacions socials com el que caracteritzà el regnat d'Isabel II, la funció coercitiva de l'Estat va re...
  • Legitimidad democrática y poder judicial

   Legitimidad democrática y poder judicial

   Cristina García Pascual (Autor/Autora)

   En les societats contemporànies les intervencions judicials han anat creixent poc a poc, no sols en nombre sinó també en la importància o tr...
  • La gloriosa en Valencia (1864-1869)

   La gloriosa en Valencia (1864-1869)

   Rosa Monlleó Peris (Autor/Autora)

   Si en la primera etapa del procés revolucionari, en la qual s'implanta el regim liberal, és la burgesia la qual es beneficia de la conformac...
  • La democracia y el Tribunal Constitucional

   La democracia y el Tribunal Constitucional

   Joaquín Martín Cubas (Autor/Autora)

   En aquesta obra s'aborden alguns dels problemes de la democràcia espanyola a partir de l'anàlisi de la pràctica del Tribunal Constitucional....
  • Al servicio de los Borbones

   Al servicio de los Borbones

   Los regidores valencianos en el siglo XVIII

   María del Carmen Irles Vicente (Autor/Autora)

   Amb l'abolició dels furs en juny del 1707, les institucions municipals històricament vigents en l'Antic Regne de València –caracteritzades p...
  • La filosofía de la historia de Wilhelm von Humboldt

   La filosofía de la historia de Wilhelm von Humboldt

   Una interpretación.

   Jorge Navarro Pérez (Autor/Autora)

   Wilhelm von Humboldt (Postdam 1767-Tegel 1835) és conegut a Espanya especialment com a teòric dels límits de l'acció de l'Estat i com a filò...
  • Poder y deseo

   Poder y deseo

   La homosexualidad masculina en Valencia

   Begoña Enguix Grau (Autor/Autora)

   Durant segles, el comportament homosexual, masculí o femení, ha sigut condemnat i, per consegüent, ocultat. Les referències al fet homosexua...
  • La familia Borja

   La familia Borja

   Historia de una leyenda

   Marion Hermann-Röttgen (Autor/Autora)

   El 1492 Alexandre VI Borgia va ascendir al sol pontifici. Al llarg dels anys la investigació històrica i la creació literària l'han dedicat ...
  • La cultura del libro en la época de la Ilustración

   La cultura del libro en la época de la Ilustración

   Valencia 1740-1808

   Genaro Lamarca Langa (Autor/Autora)

   El 1492 Alexandre VI Borgia va ascendir al sol pontifici. Al llarg dels anys la investigació històrica i la creació literària l'han dedicat ...
  • Inquisición y sociedad en el Reino de Valencia (1478-1834)

   Inquisición y sociedad en el Reino de Valencia (1478-1834)

   Stephen Haliczer (Autor/Autora)

   El Regne de València ocupa una posició especial en la història de la Inquisició hispànica per les importants minories musulmana i jueva que ...
  • Moriscos, nobles y repobladores

   Moriscos, nobles y repobladores

   Estudios sobre el siglo XVII en Valencia

   Eugenio Císcar Pallarés (Autor/Autora)

   En tres llargs i documentats treballs, l'autor estudia diversos aspectes de la societat valenciana en el context històric de l'expulsió dels...
  • Estudios sobre la Segunda República

   Estudios sobre la Segunda República

   Diversos Autors

   La major part dels estudis històrics al voltant dels anys trenta al País Valencià es centraren durant l'última dècada en la guerra civil, me...
  • En el este, La memoria recuperada

   En el este, La memoria recuperada

   Diversos Autors

   Un col·lectiu de periodistes i historiadors presenta en aquest llibre, un conjunt important d'eixos “llocs de la memòria” als quals el passa...
  • De las academias a la Enciclopedia

   De las academias a la Enciclopedia

   El discurso del saber en la modernidad

   Diversos Autors

   De las academias a la Enciclopedia, el discurso del saber en la modernidad fou el títol d'un Seminari organitzat per la Universitat Internac...
  • Los Borja y los moriscos

   Los Borja y los moriscos

   Repobladores y "terratenientes" en la Huerta de Gandía tras la expulsión de 1609

   Santiago La Parra López (Autor/Autora)

   Els Borgia i els moriscos són dos temes amb una rellevància indiscutible en la història del País Valencià, per més que han conegut un molt d...
  • Alfonso el Magnánimo

   Alfonso el Magnánimo

   Rey de Aragón, Nápoles y Sicilia (1396-1458)

   Alan Ryder (Autor/Autora)

   Aquest llibre constitueix la primera biografia completa d'un dels més brillants monarques de l'Europa del segle XV, Alfons V d'Aragó, al qua...
  • Sistema urbano y desarrollo regional

   Sistema urbano y desarrollo regional

   En la Comunidad Valenciana

   Julia Salom Carrasco (Autor/Autora)

   Els desequilibris espacials que avui existeixen en la Comunitat Valenciana es forjaren des de mitjans del segle XIX paral·lelament al procés...
  • La derecha regional valenciana

   La derecha regional valenciana

   El catolicismo político valenciano (1930-1936)

   Rafael Valls Montés (Autor/Autora)

   La principal aportació política de la Derecha Regionalista Valenciana (D.R.V.), independentment d'alguns dels seus punts pragmàtics com l'ac...
  • Los papas Borgia

   Los papas Borgia

   Calixto III y Alejandro VI

   Susanne Schüller Piroli (Autor/Autora)

   La història del papat durant l'Edat Mitjana constitueix una successió quasi ininterrompuda d'esdeveniments dramàtics i de tràgics successos....
  • Místicos, beatas y alumbrados

   Místicos, beatas y alumbrados

   Ribera y la espiritualidad valenciana del siglo XVII

   Francisco Pons Fuster (Autor/Autora)

   Místicos, beates y alumbrados no és una visió global, sinó panoràmica, de l'espiritualitat valenciana del segle XVII. D'una espiritualitat f...
  • Las letrinas

   Las letrinas

   Historia de la higiene humana

   Roger Henri Guerrand (Autor/Autora)

   Els vàters no han estat sempre tancats per dins, com ho proba aquesta història dels excusats, de l'Edat Mitjana als nostres dies, comptada a...
  • La república de Weimar

   La república de Weimar

   Establecimiento, estructuras y destrucción de una democracia

   Reinhard Kühnl (Autor/Autora)

   Què fou la República de Weimar? Cóm va sorgir, què forces polítiques foren favorables a ella i quines altres van estar en contra? En aquest ...
  • Transportes y mercado

   Transportes y mercado

   En el País Valenciano (1850-1914)

   Javier Vidal Olivares (Autor/Autora)

   Durant el segle XIX el procés de creixement econòmic experimentat pels països europeus va estar relacionat amb major o menor mesura amb la d...
  • Agiotistas, negreros y partisanos

   Agiotistas, negreros y partisanos

   Dialéctica social en vísperas de la revolución gloriosa

   José Antonio Piqueras Arenas (Autor/Autora)

   La present obra enfronta les causes de la Revolució de 1868, revisa les explicacions a l'ús i proposa una interpretació integradora a partir...
  • La atracción del archivo

   La atracción del archivo

   Arlette Farge (Autor/Autora)

   L'arxiu és una esquinç en el teixit dels dies, l'esbós realitzat d'un esdeveniment inesperat. Tot ell està enfocat sobre alguns instants de ...
  • Los mundos de Alfonso el Sabio y Jaime el Conquistador

   Los mundos de Alfonso el Sabio y Jaime el Conquistador

   Razón y fuerza en la Edad Media

   Diversos Autors

   A l'abril de 1981 es van reunir a UCLA (Universitat de Califòrnia, Los Angeles) al voltant de quaranta estudiosos hispanistes vinguts des de...
  • Viles y mecánicos

   Viles y mecánicos

   Trabajo y sociedad en la Valencia preindustrial

   Fernando Díez Rodríguez (Autor/Autora)

   En els últims deu anys hem assistit a la consolidació d'importants canvis en la consideració historiogràfica d'alguns temes fundacionals. Ta...
  • El dilema de Weimar

   El dilema de Weimar

   Los intelectuales en la república de Weimar

   Diversos Autors

   La imatge més habitual de l'Alemanya de la República de Weimar és la de la bohèmia cínica i el radicalisme polític del Berlín d'entreguerres...
  • Libros, editores y público en la Europa moderna

   Libros, editores y público en la Europa moderna

   Diversos Autors

   Libros, editores y público en la Europa moderna ofereix una panoràmica de diferents estudis dedicats a la història del llibre en una època c...
  • Revolución y Religiosidad

   Revolución y Religiosidad

   Textos para una reflexión en torno a la revolución francesa

   Ignasi Terradas i Saborit (Autor/Autora)

   La Revolució francesa no s'esgota amb tota la polèmica que des del seu començament va despertar. Encara ara, amb motiu del seu bicentenari, ...
  • Historia y género: las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea

   Historia y género: las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea

   Diversos Autors

   Hi ha un estret paral·lelisme entre l'evolució recent dels estudis històrics sobre les dones a Europa i les tendències de la historiografia ...
  • Valencia puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525)

   Valencia puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525)

   Jacqueline Guiral-Hadziiossif (Autor/Autora)

   A la fi de l'Edat Mitjana, València es va convertir en un dels primers ports de la Mediterrània. Aquest llibre recorre les etapes d'aquesta ...
  • Esclavos y sirvientes en las sociedades mediterráneas durante la Edad Media

   Esclavos y sirvientes en las sociedades mediterráneas durante la Edad Media

   Jacques Heers (Autor/Autora)

   Amb tota la raó, l'historiador condemna l'esclavitud, però tendeix a situar-la en un passat llunyà o, en un context clarament colonial. El m...
  • La historia en migajas

   La historia en migajas

   De "Annales" a la "nueva historia"

   François Dosse (Autor/Autora)

   Des de fa alguns anys la Història apassiona al gran públic. Biografies, sagues, emissions radiofòniques, sèries televisades i, en general, t...
  • Jacques Le Goff

   Jacques Le Goff

   Entrevista sobre la Historia

   Francesco Maiello (Autor/Autora)

   Entre els anys 50 i 60 del nostre segle es va desencadenar una veritable ofensiva contra la història sota l'empenta de nous mètodes i teorie...
  • La otra economía

   La otra economía

   Trabajo negro y sector informal

   Diversos Autors

   Fa vint anys només els estudiosos de problemes de desenvolupament contemplaven en les seues anàlisis el que ara es coneix com a economia sub...
  • La política de los notables (1834-1836)

   La política de los notables (1834-1836)

   Moderados y avanzados durante el régimen del estatuto real

   Isabel Burdiel Bueno (Autor/Autora)

   El règim de l'Estatut Reial (1834-1836) va constituir històricament el llindar immediat del sistema representatiu burgés a Espanya. Alhora, ...
  • Arquitectura y academicismo en el siglo XVIII valenciano

   Arquitectura y academicismo en el siglo XVIII valenciano

   Joaquín Bérchez Gómez (Autor/Autora)

   Els estudis reunits en el present volum sota el títol Arquitectura y academicismo en el siglo XVIII valenciano se centren en l'anàlisi del c...
  • La voz del pasado

   La voz del pasado

   Historia oral

   Paul Thompson (Autor/Autora)

   "La història oral retorna la història a la gent amb les seves pròpies paraules. I en oferir un passat, també els ajuda a trobar un futur d'e...
  • Pervivencias feudales y revolución democrática

   Pervivencias feudales y revolución democrática

   Enric Sebastià Domingo (Autor/Autora)

   Mitjançant la revolució burgesa (1834-1843) la societat espanyola va quedar qualitativament transformada. Va sucumbir una formació social ca...
  • Anarquistas y sindicalistas (1931-1936)

   Anarquistas y sindicalistas (1931-1936)

   La CNT y los sindicatos de oposición en el País Valenciano

   Eulalia Vega (Autor/Autora)

   L'etapa republicana va suposar per a la CNT un dels moments més significatius i expansius de la seua història. Va ser llavors quan les difer...
  • Arroz y paludismo

   Arroz y paludismo

   Riqueza y conflicto en la sociedad valenciana del siglo XVIII

   Enric Mestre (Autor/Autora)

   El cultiu de l'arròs ocupa un lloc privilegiat en la història de l'agricultura valenciana. Durant el segle XVIII la seva superfície augmenta...
  • Más allá de la utopía. Perfil histórico de la Agrupación Guerrillera de Levante

   Más allá de la utopía. Perfil histórico de la Agrupación Guerrillera de Levante

   Perfil histórico de la Agrupación Guerrillera de Levante

   Fernanda Romeu Alfaro (Autor/Autora)

   Estem davant un estudi detallat i documentat no només del col·lectiu humà que es va conèixer amb el nom de «Agrupació Guerrillera de Llevant...
  • Crédito y propiedad de la tierra en el País Valenciano

   Crédito y propiedad de la tierra en el País Valenciano

   Fernando Andrés Robres (Autor/Autora)

   A la fi del segle XVIII, la propietat de les terres que circumden la ciutat de València –la comarca de l'Horta– es troba en una proporció ac...